Організаційно-педагогічні вимоги до кабінету інформатики в умовах реалізації різних форм навчання » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Педагогика » Організаційно-педагогічні вимоги до кабінету інформатики в умовах реалізації різних форм навчання

Реферат Організаційно-педагогічні вимоги до кабінету інформатики в умовах реалізації різних форм навчання

Категория: Педагогика

Дипломна робота

По темі:

В«Організаційно-педагогічні вимоги до кабінету інформатики в умовах реалізації різних форм навчання В»

Москва, 2010


Введення

В даний час інформатизація суспільства і освіти виступає в якості засобу інтенсифікації процесу навчання, вдосконалення його форм і методів, переходу до нових технологій навчання, орієнтованим на оволодіння умінням самостійно здобувати нові знання.

У зв'язку з реалізацією державних програм комп'ютеризації загальноосвітніх установ, практично всі школи країни оснащені комп'ютерною технікою. Експлуатація комп'ютерної техніки, як правило, здійснюється в кабінеті інформатики.

У цьому зв'язку особливого значення набуває дидактичний потенціал кабінету інформатики, в якому проводяться заняття з інформатики та інформаційним технологіям. Безсумнівно, що при певних умовах кабінету інформатики може стати також центром позакласної та позашкільної роботи, професійної підготовки, центром формування інформаційної культури, нарешті, засобом фінансової підтримки школи і вчителя інформатики.

У сучасних умовах кабінет інформатики повинен стати центром формування інформаційної культури, глибокого оволодіння новими інформаційними технологіями для свідомого їх використання в навчальній і професійної діяльності учнів.

Заняття в кабінеті інформатики повинні служити формуванню:

- сучасної інформаційної картини світу;

- навичок використання інформаційних технологій, як основний складової міжпредметної і майбутньої професійної діяльності,

- знань про пристрій і функціонуванні сучасної обчислювальної техніки;

- творчої особистості, розвитку в учнів мислення, пам'яті, уяви;

-->>

- громадянськості, моральності і високої моралі.

З урахуванням цього була обрана тема дослідження - В«Організаційно-педагогічні вимоги до кабінету інформатики в умовах реалізації різних форм навчання В».

Об'єкт дослідження - процес навчання інформатики дітей молодшого шкільного віку.

Предмет дослідження - вимоги до побудови простору кабінету інформатики в умовах реалізації різних форм навчання.

Мета дослідження - визначити найбільш ефективні форми навчання, що дозволяють використовувати дидактичні можливості кабінету інформатики.

В якості гіпотези дослідження було висунуто припущення про те, що якщо використовувати дидактичний потенціал кабінету інформатики при реалізації різних форм навчання, то результативність навчання інформатики молодших школярів може бути істотно підвищена.

Виходячи з мети та висунутої гіпотези, були поставлені наступні завдання дослідження :

- вивчити організаційні, педагогічні та дидактичні вимоги до побудови простору кабінету інформатики;

- визначити дидактичний потенціал кабінету інформатики в умовах реалізації різних форм навчання;

- розробити уроки інформатики з урахуванням використання простору кабінету інформатики;

- перевірити ефективність дослідження простору кабінету інформатики в умовах застосування різних форм навчання.

Теоретична значимість дослідження полягає в тому, що в роботі обгрунтовано позитивний вплив застосування дидактичного ресурсу простору кабінету інформатики на ефективне навчання школярів при вивченні інформатики.

Практична значимість дослідження полягає в розробці уроків з організації та проведення їх з використанням дидактичного ресурсу кабінету інформатики.

інформатика дидактичний урок кабінет


1. Організаційні та педагогічні вимоги до побудови простору кабінету інформатики 1.1 Організаційні вимоги до побудови простору кабінету інформатики

У цьому параграфі ми розглянемо, як організаційні вимоги до побудові простору кабінету інформатики впливають на успішне навчання в школі.

В даний час інформатизація суспільства і освіти виступає в якості засобу інтенсифікації процесу навчання, вдосконалення його форм і методів, переходу до нових технологій навчання, орієнтованим на оволодіння умінням самостійно здобувати нові знання.

У зв'язку з реалізацією державних програм комп'ютеризації загальноосвітніх установ, практично всі школи країни оснащені комп'ютерною технікою. Експлуатація комп'ютерної техніки, як правило, здійснюється в кабінеті інформатики.

У цьому зв'язку особливого значення набуває кабінет інформатики, в якому проводять заняття, як з інформатики, так і з інформаційних технологіями, так, очевидно, і по інших шкільних предметів. Безсумнівно, що при певних умовах кабінету інформатики може стати центром позакласної та позашкільної роботи, професійної підготовки, нарешті, засобом фінансової підтримки школи і вчителя інформатики.

На думку Роберт І.В . кабінет інформатики - це навчально-виховний підрозділ сучасного освітнього закладу, оснащене комплектом навчальної обчислювальної техніки, навчально-наочними посібниками, навчальним обладнанням, меблями, оргтехнікою та пристосуваннями для проведення теоретичних і практичних, класних, позакласних і факультативних занять з курсу інформатики та інших загальноосвітніх предметів з використанням інформаційних технологій. Кабінет інформатики може також використовуватися для організації суспільно корисної і продуктивної праці учнів, автоматизації процесів інформаційно-методичного забезпечення навчального закладу і організаційного управління навчально-виховним процесом.

За певних умов кабінет інформатики може стати також центром позакласної та позашкільної роботи, професійної підготовки. Кабінет інформатики призначений для вирішення наступних завдань:

- формування в учнів знань про пристрій, функціонуванні та областях застосування сучасної обчислювальної техніки; умінь і навичок вирішення завдань з допомогою ВМ, використання програмного забезпечення сучасних ВМ і роботи з інформаційними ресурсами;

- ознайомлення учнів із застосуванням обчислювальної техніки на виробництві, в проектно-конструкторських організаціях, наукових установах, навчальному процесі і управлінні;

- вдосконалення методів навчання та організації навчально-виховного процесу в навчальному закладі.

У кабінеті інформатики може проводитися наступна робота:

- заняття з інформатики та інших навчальних предметів з використанням засобів нових інформаційних технологій;

- складання учнями прикладних програм по завданнях вчителів і керівництва школи для задоволення потреб школи та базових підприємств;

- позакласні і факультативні заняття з використанням засобів НІТ.

Важливою передумовою успішного навчання в кабінеті інформатики є створення спеціальних умов навчально-виховного процесу, до складу яких входить комплекс взаємопов'язаних складових:

- матеріальні;

- гігієнічні;

- естетичні;

- ергономічні;

- техніка безпеки.

Даний комплекс умов також повинен бути доповнений:

- організаційно-методичні.

У цілому кабінет повинен представляти психологічно, гігієнічно і ергономічно комфортне середовище, організовану в цілях максимального сприяння успішному викладанню, розумовому розвитку і формуванню інформаційної культури учнів, придбання ними міцних знань, умінь і навичок з інформатики і основ наук при повному забезпеченні вимог до охорони здоров'я і безпеки праці вчителя та учнів.

За умови ефективної роботи кабінету інформатики у відповідності з сучасними вимогами можна очікувати наступні результати: перехід шкільної системи освіти на новий, більш якісний рівень; інтенсифікація навчального процесу; широке використання нових технологій у навчанні; більш ефективне управління навчальним процесом школи; участь у телекомунікаційних освітніх проектах; узагальнення і тиражування педагогічного досвіду вчителі...


Страница 1 из 9Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок