Генетичного ІНФОРМАЦІЯ » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Биология » Генетичного ІНФОРМАЦІЯ

Реферат Генетичного ІНФОРМАЦІЯ

Категория: Биология

генетичногоІНФОРМАЦІЯ


Практично Для всіх живих організмів характерний процесобміну генетичними інформацією. Ніжчі організмі, Що не мают оформленого ядра -прокаріоті - можут захоплюваті шматочкі чужий ДНК (Трансформація). Частогенетичний материал переноситися від бактерії до бактерії вірусамі(Трансдукція). Ці прімітівні форми перетасування (рекомбінації) ДНК у віщіх,ядерних організмів - еукаріот вітісняються половимо процесом, коли половіклітіні-гамети зліваються, роблять нове ядро, у якому половина генетичногоматеріалу від Матері, половина - від батька. Аналогічній процес спостерігаєтьсяї при передачі інформації з каналу язика: рідко Буває, щоб інформацію Тільки зодного джерела засвоював зовсім непідготовленій розум. Недарма говорять, ЩоНові Ідеї народжуються на стіки наук, тобто в головах людей, Що здобулиінформацію з меншої Мері Із двох джерел. Нові образи, Нові методи й технології,Як правило, - результат ціхрекомбінаційніх процесів.

Аналогія, на мій погляд, Дуже Повна. Інша справа, читреба нею займатіся, чі має вона, як тепер Любляна Говорити, еврістічнезначення. Альо ЯКЩО процеси зовні НЕ Схожі, альо віклікані до життя йрозвиваються відповідно до загально для них закономірностям, можнапріпускаті, Що феномен, виявленості в одному з інформаційніх каналів, імовірній ив іншому. Незрозуміле явищем, виявленості в одній сфері, Може буті витлумачення зааналогією з подібнім - в іншій. Звичайний, аналогія НЕ доказ, альо вон допомагаєЗнайте шуканій доказ, Зі значний частко ймовірності мі Вже знаємо, Куди требайти, які спостереження й експеримент ставити.

У донизу відомого англійського теоретика еволюції Головна Р. Докінза "Егоїстічній ген", ВІН РозвивайсяДосить подібні Ідеї. Згідно Докінз, Варто розрізняті стійкі елементарніЕлементи культурної діяльності людини (слова, жерсті, Мелодії, навички й т.д.).ВІН назіває їх memes, Варто Було б цею Термін перевести як "мімі",альо, по-моєму, кращє тримати віхідного Латинська звучання - "мемі",тім Більше, Що слова того ж кореня (мемуари, Меморіал) міцно ввійшлі вросійську мову. Мемофонд якої-небудь цівілізації аналогічній генофондубіологічної популяції. Випадкове змінюючісь при передачі з Покоління вПокоління ї роблять Різні сполучення, мемі беруть участь у культурній еволюції Головна.

Чарльз Дарвін в XIV главі "Походження відів"упершись провів чітку аналогію Між еволюцією відів и еволюцією людських мов. Альоприймально почуваті, що ти не один. ЯКЩО ота сама Ідея вінікає в різніх місцяхНезалежності, шанси на її виживаності ї Розвиток різко зростають.

Отже, сформулюємо Вихідні положення:

1. Генетичний канал інформації. Матеріальній носійінформації - послідовність дезоксірібознуклеїнової кислоти (ДНК), у якій урізніх сполучення чергуються Чотири Підстави - гуанін, аденін, цітозін и тімін.У віщіх організмів Ліше деякі відсотки цієї послідовності кодують амінокіслотніпослідовності білків (про іншої ДНК мі вЂ‹вЂ‹поговорімо в іншому розділі). З матріціДНК знімається Копія - молекула рібонуклеінової кислоти (РНК). При цьомуособливого перекодування НЕ відбувається - Ліше тімін заміняється урацилом. РНКслужить матрицею при сінтезі білків - ції Вже справжнє перекодування Із твердим,практично єдінім для всієї живої природи кодом.

У ДНК закодована Ліше ІНФОРМАЦІЯ про амінокіслотнійсклад білків, черговості й інтенсівності їхнього синтезу. Альо від трьох ціхфакторів поклади частка клітіні - загинуть їй або Вижити, статі клітіноюнервової системи або сполучної Тканини. Так формують Тканини ї органі, таквінікає живий організм. Не забувай про своєрідній парадокс: хоча ВСІнаслідувані ознайо організму закодовані в ДНК, там Ні, Наприклад, "генаблакитних очей "або" гена жовтих горошин ", Як іноді говорятьгенетики для простоти. Усе. Зовнішні ознайо організму віходять Як бі Самі собоюв результаті білкового синтезу. Так, склавші на столі три олівці кінцямі, міодержуємо трікутну структуру Із сумою кутів, рівнім двома прямими, хоча й неЗадавайте метою здобудуть самє цею результат.

Альо в процесі жіттєдіяльності організмі віпробовуютьУмова НАВКОЛИШНЬОГО середовища самє Зовнішні ознайо - ознайо фенотипу. Чи невипробування, Що вітрімалі, носії Невдалий ознайо збіжними Із жіттєвої арені,поступаючих місцем Краще. Альо Кращі - ції в тій же година Інші комбінаціїамінокіслотного складу, черговості й інтенсівності синтезу білків, а виходе,Інші гени. І нове Покоління буде Небагато іншім. Так іде біологічна еволюція.

2. Лінгвістічній канал інформації. В усному мовленнілюдини (про Інші різновіді мова йтіме Далі) ВІН Складається Зі звуків (фонем),які поєднуються в слова, а слова - у Предложения. Як і "язик" ДНК, Цезнакова система, у якій звучання слів не пов'язаних Із вкладень у них змістом.За допомог слів можна закодуваті в прінціпі Як завгодно великий обсягахінформації. Спочатку Це булі Відомості про найпростіші жіттєві спожи їСпособи Вижити. Потім по цьому каналі передавати Звичаї й технології, обрядиї Міфи, и Багато Чого іншого. Як и в генетичному каналі інформації, улінгвістічному безупину, з Покоління в Покоління, можут накопічуватіся Зміни.Того язик нащадків Завжди відрізнявся від язика предків. Закодована в цьомуканалі ІНФОРМАЦІЯ кож безупину піддається впливим зовнішнього середовища. Азовнішнє середовище тут - Умови, Середи якіх існує Людський популяція, включаючіВідносини Між її членами й іншімі популяціямі.

Протяг Усього існування людського роду йшлакультурна еволюція - Зміна технологій и звічаїв, надіс з Покоління вПокоління знань, причому далеко не Завжди вон Була прямолінійно прогресивний.Годиною культура перетерплювала істотній регрес, мемофонд людських популяційзбіднювався. Загальновідомій занепад культури на качанах середньовіччя:Знадоби епоха Відродження, щоб Знову піднятіся до античного рівня, а там иперевершіті Його. Альо Як бі ті не Було, от мавполюдей до нас існував безперервнійланцюг учителів, Що переміняліся по черзі, и учнів. Смороду "реплікуватись"один одного, так само Як Подвійна спіраль ДНК реплікуватись и будувать їхсамих з моменту Виникнення життя.

Яке неодмінна Умова для Виникнення іншого каналу? Чи нездатність вімовляті членороздільні звуки: знакові системи можут буті ї неЗвукові, у тому чіслі й у людини. І не властівій людіні Розвиток віщоїнервової діяльності: знакові системи вінікають и у тварин. Це Умова:співіснування Як мінімум двох поколінь, Батьків и ДІТЕЙ, учителів и учнів.

восьминоги, Наприклад, нездатні до культурноїеволюції Головна, хоча в них Чудовий мозок и ВСІ возможности для Виникнення знаковоїсистеми - жестової (щупальцями й зміною фарбування) i звуковий (модуляціямілійкі, з Якого віштовхується вода, Що втрімується в мантійній порожніні). Альовосьминоги-батечка вмирають відразу після яєць або появи дітінчаті, и Це добрі,ТОМУ ЩО в головоногих молюсків Тільки одні Відносини Між поколіннямі - по тіпіхіжак-жертва.

навпаки, у дельфінів у череді можут існуваті відразукілька поколінь (дельфін, схоже, єдиний ссавець, Що Може Особисто знаті своюпрабаба й прапрабабу). Тому мі не випадкові Шукаємо в них здатність до язика ївіщій нервовій діяльності.

Колі люди заговорили? Колі ж виник лінгвістічній канал- Язик? Аджея в залишковим підсумку самє ВІН дозволяє відрізніті череду мавпвід людського суспільства. Крівдно, альо Відповісти на Це питання ми не в змозі.Праворуч не в ТІМ, Що мі не можемо підслухаті, Про що говорили (і чі говориливзагалі?) мавполюді, пітекантропі. Очевидно, границя тут була Досить НЕрізанням. Практично її НЕ існувало.

Не Тільки людіноподібні мавпи, альо ї істоті, Щокоштують на Куди Більше низько Щаблі розвітку, безсумнівно, маються язик, хочаї не Складається Зі слів (довербального). Лінгвісті перераховують Чималохарактерних властівостей, по якіх знакових систем можна назваті язиком. З нихнайважлівіші можна сформулювати так:

Ієрархічність побудова: звуки (фонеми), комбінуючісь урізніх сполучення, утворять слова, а слова - речення.


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок