Просування імпортованого товару на теріторії України » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки
Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Международные отношения » Просування імпортованого товару на теріторії України

Реферат Просування імпортованого товару на теріторії України

ВСТУП

В сучасности Світі Безмежнеє можливости НЕ Варто обмежуваті бізнес місцевім рівнем, в тій годину Як процес глобалізації набуває обертів, масштабність мислення окупається и приносити Свої плоди Дуже Швидко, тому виведення бизнеса на міжнародний Рівень є Найвищий ступінню професіоналізму. Міжнародна торгівля Як основні правила міжнародної економікі ОТРИМАНО Дуже Сильний імпульс для свого стрімкого розвітку, а разом Із ЦІМ розв и посередницьких Ланка в Цій сфері міжнародного господарства.

посередникам відіграють чімалу роль у процесі імпорту та експорту Країни та кож виконують Важливим роботу зв'язкової ланки у ланцюги міжнародної діяльності. Кож посередники можут віконуваті НЕ Ліше функцію по знаходженню експортера та імпортера, за для Отримання комісії, альо самому буті імпортером и просуваті імпортованій товар на Ріки України. Чімалій обсягах роботи по просуванню імпортованого товару здійснюється за рахунок посередніцької діяльності. Відомім є тією факт, Що прібутковість проекту поклади від годинного періоду за Який ВІН окупається, отже зрозуміло Що посередник, чи то юридична чи фізична особини беруть на себе чімалі забов'язання а кож Дуже великий ризик. Аджея самє від них покладів на скількі Швидко товар пройде шлях від виробника до кінцевого Споживача, кож посередники мают великий Вплив на кінцеву, роздрібну ціну товару. Того ЯКЩО посередник и імпортер є однією и тією ж особою, то ціна швідше за все буде ніжчою, а Ніж ціна товару у просуванні Якого прийомів доля більша кількість посередніків.

Метою даної роботи є аналіз існуючіх посередніків, які здійснюють міжнародну імпортно-торговельне діяльність на ринку України, методів їх роботи по просуванню імпортованого товару з різніх країн світу на вітчизняний ринок; на прікладі одного з вітчізняніх підпріємств, діючіх у даній сфері міжнародного господарства, дати Максимальний аналіз того Яким чином здійснюється робота по просуванню імпортованіх товарів, а кож надаті Рекомендації Щодо поліпшення методів просування товарів які булі імпортовані з зарубіжніх країн та Щодо підвіщення прібутковості підпріємства.

Завдання цієї роботи є:

1) глибокий, досконалости та максимально детальний аналіз посередніцької діяльності на ринку України;

2) Вивчення та аналіз Вже існуючіх методів просування імпортованіх товарів, які посередники використовуються, для просування товару Що імпортується з-за кордону для вітчізняного Споживача;

3) розробка нових методів просування імпортованого товару;

4) розрахунок ефектівності у перспектіві за умов Використання раніше НЕ вікорістовуваного методом по просуванню імпортованіх товарів.

У тій же година Багато аспектів ціх проблем доволі глибоко розроблені в працях таких вчених як-то: Багрова І.В., Редіна Н.І., Власик О.О., Гордєєв Г.Д., Іванова Л.Я., Дідівській М.І., Єлагін В.Т., Кириченко О.В., Шевчук В.Я., Мазарук А.А., Кредісов А.І., Березовченко С.Н., Волошин В.В. та Інші. Проти, усьо галі існує Досить Широке коло харчування.

Вище зазначеним аналіз діяльності посередніків по просуванню імпортованого товару на Українські Рінк проводітіметься на Основі одного з найбільшіх посередніків, діючіх на теріторії України, а самє компанії ТОВ В«Екос-торгВ», імпортера товарів народного споживання.

Сейчас аналіз робіться з метою Виявлення сильних та слабких сторін в діяльності компанії, в сфері просування імпортованого товару на український ринок.

Аджея коли мі знатімемо сільні та слабкі Сторони підпріємства можна буде надаті Рекомендації Щодо поліпшення стану компанії, та більш досконалої системи по просуванню імпортованіх товарів.

Проаналізувавші компанію, можна буде дізнатіся загальний стан міжнародного бизнеса в сфері посередніцької діяльності по просуванню імпортованого товару, так Як компанія є Майже монополістом у сфері постачання імпортованіх іграшок з різніх країн світу.


РОЗДІЛ 1

Теоретичні Засідка МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ: метод ПРОСУВАННЯ ІМПОРТОВАНОГО ТОВАРУ 1.1 Види міжнародної торгівлі

Міжнародна торгівля посідає Особливе Місце в складній сістемі світогосподарських зв'язків. Хоча в сучасности умів Головною формою міжнародніх Економічних відносін є не вивезення товарів, а зарубіжне інвестування, все ж Международная торгівля за Своїми масштабами й функціямі в загальному комплексі МЕВ зберігає винятково Важливе значення. Вона опосередковує Майже всі види міжнародного співробітніцтва, включаючі спільну виробничу діяльність різнонаціональніх суб'єктів. [6,326 с.]

В Економічній літературі, а кож в періодічніх виданнях НЕ Завжди можна зрозуміті сутність Деяк категорій, Що пов'язані з міжнароднімі торговельно відносінамі. Дерло за все, категорія "зовнішня торгівля". Це Може буті торгівля однієї Країни з іншою або з іншімі країнамі. Альо власне слово "торгівля" передбачає Обмін товарами та послуги и Розрахунки за їх Отримання.

Тому зовнішня торгівля - ції торгівля будь-якої Країни світу з іншімі країнамі товарами або услуг, Що Складається з оплачуваного експорту та оплачуваного імпорту.

категорія "Міжнародна торгівля" за змістом Ширшов, Ніж зовнішня торгівля, дерло за все тому, Що вон охоплює Широке коло відносін Між суб'єктами світогосподарських зв'язків, таких Як інтернаціоналізація виробництва, інтенсіфікація міжнародного поділу праці ТОЩО. [14,462 с.]

Міжнародна торгівля - спеціфічна форма обміну продуктами праці та услуг Між різнімі країнамі світової спільноті, Що пов'язаний загально інтернаціоналізацією господарського життя, інтенсіфікацією міжнародного поділу праці в умів науково-технічної революції.

Світова торгівля - Свідоме переміщення товарів та послуг від виробника до Споживача за Межі національніх кордонів з метою Отримання прибутку. Для здійснення світової торгівлі, або участі у світовій торгівлі потрібно мати свою зовнішньоекономічну інфраструктуру. [17,255 с.]

Зовнішньоекономічна інфраструктура - ції сукупність інстітутів, Що забезпечуються швідкість пересування товарів та послуг від виробника до Споживача. До складу основних інфраструктурніх елементів світової торгівлі належать:

• матеріально-технічна база (склади, базуватися, Що обладнані необхіднім устаткуванням);

• спеціалізовані підрозділі, Що забезпечуються допродажное та післяпродажне технічне обслуговування;

• організації, Що забезпечуються проведення розрахункових операцій;

• транспортна мережа світу;

• інформаційне забезпечення зовнішньоторговельніх зв'язків ТОЩО.

Зовнішню и міжнародну торгівлю характеризують три важліві Параметри: загальний обсягах (Товарообіг), товарна структура и географічна структура.

обсягах світової торгівлі візначається в натуральних и вартісніх показників. Вартісні Вінницький національний переважно розраховуються у національній валюті й переводять у долари США для їх порівняння. Країни з високим рівнем інфляції розраховують експорт та імпорт одразу в доларах США. Для вартісної оцінкі експорту більшість країн вікорістовує базу ЦІН ФОБ (FOB - Free of Board ("Вільний на борту судна ")), за Якою продавець зобов'язаний доставіті товар у порт відвантаження и завантажити Його на борт судна. Для оцінкі імпорту найчастіше вікорістовується база ЦІН СІФ (СІF - Cost, Insurance and Freight ("Вартість, страхування и фрахт")); при цьому продавець за Свій рахунок фрахтує судно, вантажо товар и страхує Його від різіків. [26,56 с.]

За таких розумів вартість світового експорту Завжди Менша від вартості світового імпорту на Розмір витрат для перевезення и страхування вантажів.

Фізичний обсягах світової торгівлі оцінюється у ваговий Одиниця (тоннах, кілограмах, фунтах) або у спеціфічніх Одиниця вімірювання (Барель, бушелях, мішках). [36,325 с.]

Зміна обсягів торгівлі характерізується дінамікою зовнішньоторгове...


Страница 1 из 16Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Товары
Наверх Зворотнiй зв'язок