Глобальні Проблеми Сучасності та іх Вирішення » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки
Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Международные отношения » Глобальні Проблеми Сучасності та іх Вирішення

Реферат Глобальні Проблеми Сучасності та іх Вирішення


Глобальні Проблеми Сучасності та їх Вирішення


Зміст

Вступ

1. Причини Формування та утрімання глобальних проблем Сучасності

2. Шляхи и возможности Рішення глобальних проблем

Список літератури


Вступ

Одна з характерних особливостях сучасного світу - загострення глобальних проблем, які за Своїм характером віходять за рамки інтересів різніх класів и суспільних систем, и от Рішення якіх вірішальною мірою поклади майбутнє, Більше того самє існування людства. Сам Термін "глобальні проблеми" увійшов до міжнародного лексикон у Другій половіні 60-х р., ВІН походити від латинську "глобус", - тобто Земля. За Своїм характером глобальні Проблеми Сучасності Різні: від Загрози ядерної Війни до екологічної катастрофи, от ЗРОСТАЮЧИЙ розкол світу на "багаті" ї "бідні" країни и народи до перспективи віснаження традіційніх и необхідності Поиск нових джерела енергії. У сучасности науковому творчості склався особливий напр Дослідження загальнолюдського проблем - глобалістіка.

Глобальні Проблеми пріверталі и прівертають дедалі Більшу Увага вчених. Від того наскількі пліднімі Будуть науковий аналіз системи глобального суперечностей и Ефективність практичних заходів по їх вірішенню, залежаний перспективи суспільного прогресу в Третьому тісячолітті. З метою ПОВНЕ аналізу тими дерло за все буде розглянуто Зміст поняття "глобальні проблеми". За різнімі підрахункамі зараз віділяють до трьох десятків глобальних проблем різніх тіпів. Тому мова повинна йти не про якомусь одному ознайо або Критерії глобальності, а сістемі таких крітеріїв, прінаймні про кілька інтегральніх факторах, які об'єднують настількі різнорідні Проблеми Під поняттям "глобальні". Серед Деяк вітчізняніх и зарубіжніх дослідніків у 70-ті роки Була поширше думка, Що необхідна и достатності Умова визнання Проблеми "Глобальної" полягає в породжуваної нею ЗАГРОЗА для людини и людства в цілому. Інші в ЯКОСТІ головного крітерію глобальності брали географічні масштаби Поширення проблеми. Вузькість даного підходу Була подолать в монографічніх виданнях, Що побачим світ Протяг 80-х РОКІВ двадцятого Століття. У них Визначіть, Що глобальних є внесок, які по своїй суті, зачіпають інтересі Всього людства; набуваються всесвітній характер, охоплюючі ВСІ Основні регіони земли; створюють реальні ЗАГРОЗА для майбутнього людства; вімагають для свого Рішення міжнародного співробітніцтва в самому широкому масштабі.

Ці Критерії мают Важливе значення для класіфікації глобальних проблем. Разом з тім зазначені Критерії носять переважно кількісній, а не якісний характер. З них не зовсім зрозуміло, в Чому причина Виникнення глобальних проблем, відміну від соціальніх проблем, які кож встають перед людством и носять загальний характер (боротьба проти експлуатації, гноблення та ін.)

Тім годиною Термін "глобальний" має три значення: повсюдно, характерний для земної кулі в цілому, Для всіх країн и народів; значний, масштабні; загальний, всеосяжній.

Отже, глобальні Проблеми є химерне переплетення на загально планетарному, загальносвітовому и загальнолюдського рівні соціально-економічних, політико-ідеологічніх, культурних, біосоціальніх та соціопріродніх протіріч у сучасности Світі. Ця теза таборі більш зрозумілім при розгляді причин Виникнення глобальних проблем Сучасності.


1. Причини Формування та утрімання глобальних проблем Сучасності

Вічною є проблема взаємін людини з навколішнім середовища, освоєння природи и оволодіння її стіхійнімі силами, проблема встановлення міцного миру Між народами, гарантій соціально-економічного, політічного и культурного прогресу. Багато глобальні Проблеми вініклі з самого качана, Інші намітіліся и назрівалі давно, но віявіліся більш явно и на глобальному рівні Ліше з твердженням капіталізму тобто в ХVП - ХVШ ст.

Причини Виникнення глобальних проблем слід шукати в історічному процесі роз В¬ витку людства. Історія людства являє собою поєднане Розвиток двох тіпів відносін визначаються всю жіттєдіяльність людей. Перший з них - Відносини Людина і НАВКОЛИШНЬОГО Його середовища (Система "людина - природа"): друга Відносини Між людьми в суспільстві, тобто Соціальні Відносини.

Розвіваючі виробництво, тобто, освоюючі природу, домагаючісь свого панування над нею людина поступово все Більше порушував природний Розвиток компонентів. Сама людина, залішаючісь Частина природи, ставши одночасно явищем принципова нового типу - втіленням сукупності суспільних відносін, які склаліся в ході людського Спілкування на базі виробничої діяльності, тобто на Основі принципова нових відносін, Що склаліся Між Людина і Решт природою. Гармонія Між Людина і природою на ранніх етапах роз В¬ витку людства Залишани непорушний. Це Було з одного боку результатом нерозвіненості самого людини, Його засобів праці, з іншого - наслідком досягнуть на тій годину невісокого рівня розвітку суспільних відносін. В Умови збірного способу виробництва не могло існуваті скількі-небудь ГОСТР конфліктів людини з навколішнім Його природою. Соціальна однорідність тогочасної суспільства НЕ породжувала умів для нераціонального Використання природніх багатств на шкоду самій природі и Що жіве в її середовіщі людіні. Таким чином, на Першому етапі взаємодії суспільства з природою, коли Його економіка Була галі прівласнюючої, коли з соціальної точки зору воно Було одноріднім, зберігаліся Як узгодженість в самих суспільних відносінах, так и гармонія у Стосунки людини и природного середовища.

У результаті розвітку самої людини суспільство ОТРИМАНО можлівість добуваті Основні засоби жіття за рахунок перетворювальної діяльності, матеріального виробництва.

Матеріальне виробництво стало основним джерелом жіттєзабезпечення людей. Перехід людства від збірного способу виробництва до землеробського, а потім и до промислового, прівів до значного ускладнення продуктивних сил.

Рабовласніцької, феодальної та капіталістічної суспільно-економічнім формаціям відповідалі адекватні їх сутності форми соціально-економічних и політічніх відносін Між людьми І, природно, форми I тіпі відносін Між суспільством и природою, Людина і природою.

У даного аспекті ми ставімо на Перший план Вже НЕ Відносини Людина і природи, а Соціальні Відносини.

З Плінія годині Розвивайся и погліблюваліся конфлікті.

Підпорядковуючі собі природу, людина вступає з нею в чісленні конфлікті, віклікав до життя протіріччя. Ці протіріччя в кінцевому Рахунка и віклікалі до життя глобальні проблеми.

Протіріччя в сістемі "людина - природа" - не єдине джерело Виникнення глобальних проблем. Іншім таким джерелом є система соціальніх відносін.

Розвиток людської цівілізації и матеріальної її культури об'єктивно породжує конфлікті суспільства з Решт природою.

соціальною Передумови загострення глобальних проблем Сучасності, Як показують Дослідження Історії системи капіталістичного господарства, є Відносини пріватної власності на засоби виробництва.

Пріватновласніцька економіка керується Головним стимулом - Прагнення до Отримання максимального прибутку.

Прагнення до прибутку віявілося відірванім від більш значущих устремлінь.

Інтенсівній Розвиток глобальних проблем припало на 60-80гг. ХХ століття. Тут слід зазначіті, Що одним з факторів Посилення протіріч глобального масштабу Було протіборство двох суспільних систем. Глобальні Проблеми Сучасності НЕ візнають державних кордонів, проявляються в державах Всіх суспільних систем. У силу свого змісту и взаємозв'язку процесу розвітку людства, Дозвіл глобальних проблем можливости Ліше в загальносвітовому масштабі.

"Загальносвітові глобальні проблеми ":

Проблема Запобігання світової Війни, Що загрожує загібеллю цівілізації и самому існ...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Товары
Наверх Зворотнiй зв'язок