Міжнародні Податкові угідь в сфері усунення міжнародного Подвійного оподаткування » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки
Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Международные отношения » Міжнародні Податкові угідь в сфері усунення міжнародного Подвійного оподаткування

Реферат Міжнародні Податкові угідь в сфері усунення міжнародного Подвійного оподаткування

План

Вступ

1. Правова природа міжнародного Подвійного оподаткування

1.1 Поняття та правова природа міжнародного Подвійного оподаткування, Його Особливості

1.2 Принципи, Що застосовуються при усуненні міжнародного Подвійного оподаткування

1.2.1 Принцип територіальності

1.2.2 Принцип резидентства

2. Міжнародні Податкові угідь в сфері усунення міжнародного Подвійного оподаткування

2.1 Поняття міжнародніх податкових Угод та їх правова природа

2.2 Віді міжнародніх податкових Угод

2.3 Категоріально-понятійній апарат Типових конвенцій у сфері усунення міжнародного Подвійного оподаткування та їх структура

3. Механізм усунення міжнародного Подвійного оподаткування.

3.1 Способи усунення міжнародного Подвійного оподаткування: Поняття та види

3.2 Методи усунення міжнародного Подвійного оподаткування

Висновки до розділу

Висновки

Список використаних джерел та літератури

Подвійний оподаткування міжнародний угода


Вступ

Актуальність теми Дослідження . Кардінальні Зміни, які відбуваються в Зовнішній політіці України та її економічному співробітніцтві, спрямовані на інтегрування в Світове господарство и Розвиток взаємовігідної співпраці на міждержавному рівні. І на цьому рівні Важливим Завдання є Створення Нової податкової системи України. А Це вімагає розроблення цілого ряду спеціальніх харчування у сфері міжнародного оподаткування. Пріорітетне Місце в сфері податкового співробітніцтва займає спеціфічне явищем міжнародніх відносін - міжнародне Подвійне оподаткування.

Така Співпраця необхідна Як у рамках багатостороннього, так и двостороннього міжнародного договірного регулювання. Саме воно спрямоване на усунення різноманітніх перешкод економічної інтеграції, Середи якіх податкова сфера займає Одне з дере місць. Тому двосторонні (багатосторонні) угідь (Конвенції) про унікнення Подвійного оподаткування гарантують забезпечення єдиного системного підходу до усунення міжнародного Подвійного оподаткування за відмінніх податкових систем. І таке договірне регулювання Виступає основою для співробітніцтва компетентних органів договірніх держав у Цій сфері.

Чітке розмежування податкових претензій держав та правова регламентація діяльності платніків податків на теріторії іноземніх держав гарантує дотримання Конституційного обов'язку Із Сплат податків та стімулює до міжнародної економічної актівності останніх. В результаті цього забезпечується наповнення державного бюджету та бюджетів інших рівнів на законних підставах, Що є необхідною умів для нормального Функціонування державного механізму.

Тому вінікає необхідність теоретичного осмислення системності якости міжнародного Подвійного оподаткування, внаслідок доктрінальної нерозробленості таких базових зрозуміти, Що вікорістовуються законодавцем, Як "Подвійне оподаткування", "усунення Подвійного оподаткування". Саме Це породжує неможлівість практичного Використання договірного регулювання та унікнення такого Явища Як міжнародне Подвійне оподаткування.

Всі Це свідчіть про Актуальність проблем, пов'язаних Із правового регулювання усунення міжнародного Подвійного оподаткування.

теоретичність базою для Дослідження послужили роботи вчених: В.Л. Андрущенка, В.А. Дадалко, М.М. Дем чука, В.Ф. Опришка, А.І. Погорлецького, К.Є. Румянцевої, С.Ф. Сутіріна, А.М. Козіріна, М.П. Кучерявенко, І.Г. Русакової, А.В. Тол кушкіна, Д.Г. Чорниця, Р.О. Гаврилюк, В.А. Кашина, М.Г. Скачкова, Л.М.Ентіна, Г.П. Толстопятенко, Р.Л. Дернберга, С.Г. Пепеляева, Е.А. Ровінського, Н. Падейського, М.Я. Азарова та ін.

Джерельний базою роботи є чінне українське законодавство, міжнародно-правові документи, Публікації, статті, Повідомлення та статистичні дані про участь України в міжнародному співробітніцтві з харчування оподаткування.

Ступінь наукової Розробка . Дослідженням проблем правового регулювання усунення міжнародного Подвійного оподаткування безпосередню Займан В.А. Кашин [1], С.Ф. Сутірін, А.І. Погорлецькій [2], А.В. Тол кушкін [3], М.П. Кучерявенко [4], Р.О. Гаврилюк [5], А.В. Перов [6], Г.П. Толстопятенко [7], Р.Л. Дернберг [8], В.А. Дадалко [9]. Проти положень та Висновки досліджень ціх вчених ґрунтуваліся на загальній характерістіці міжнародніх податкових Угод ї аналізуваліся Крізь призму обмеженої сфери відносін: Міжнародна економіка; Відносини за участю іноземного Елементи; територіально обмежені Податкові Відносини в межах національніх податкових юрісдікцій Окрема держав; дії норм податкового права в просторі та за колом ОСІБ. Жоден Із дослідніків НЕ окреслює сукупності правовідносін, пов'язаних Із оподаткуваня, Що виходе за Межі однієї податкової юрісдікції.

Об'єктом Дослідження віступають суспільні Відносини, Що вінікають в сфері оподаткування платніків податків, чия діяльність виходе за Межі однієї (Національної) держави.

Предметом Дослідження є регулювання усунення міжнародного Подвійного оподаткування, його призначення та закріплюється в національному законодавстві та в міжнародніх податкових угідь.

Мета и Завдання Дослідження . Мета дослідження - аналіз міжнародного Подвійного оподаткування, міжнародно-правового регулювання співробітніцтва України з Харчування унікнення Подвійного оподаткування, обгрунтування правових конструкцій та методів, Що використовуються у міжнародніх податкових договорах України и можливіть Шляхів вдосконалення законодавства, Що регулює ці Відносини.

Для Досягнення цієї мети поставлені Такі завдання:

- визначення правової природи міжнародного Подвійного оподаткування, його призначення та включає Поняття та Особливості даного Явища;

- аналіз Принципів, Що застосовуються при усуненні міжнародного Подвійного оподаткування, зокрема Принципів територіальності и резидентства;

- Виявлення закономірностей та тенденцій договірного регулювання (нормативного закріплення) усунення міжнародного Подвійного оподаткування;

- визначення Поняття міжнародніх податкових угідь, їх правової природи, а кож аналіз категоріально-понятійного апарату, Якиме оперують ці угіддя;

- Виявлення тенденцій та закономірностей механізму усунення міжнародного Подвійного оподаткування, зокрема аналіз способів та методів, які утворюють цею механізм;

- розроблення конкретних пропозіцій з удосконалення законодавства України, його призначення та регулює оподаткування діяльності резідентів та нерезідентів и встановлює основи податкового співробітніцтва її Із іншімі державами.

Методологічною основою Дослідження є класічні Наукові принципи об'єктивності та історізму и дослідніцькі методи пізнання, Що грунтуються на них, а кож конкретно-Наукові методи. Основним Серед сукупності методів при напісанні магістерської роботи БУВ формально-догматичне, з допомог Якого досліджувалася правова природа міжнародного Подвійного оподаткування. Найбільш повно в роботі вікорістовуваліся Такі прійоми формально-догматичного методу, Як опис та аналіз нормативного регулювання усунення міжнародного Подвійного оподаткування. Кож застосовуваліся метод порівняльно-правового Дослідження, метод історізму для аналізу еволюції Головна Поняття та регулювання даної внесок, формально-правовий метод, структурно-функціональний метод, статистичний метод.

Наукова новизну Дослідження становляит Вперше запропоновані теоретичні положення та Висновки з приводу Поняття міжнародного Подвійного оподаткування, правового регулювання даної внесок, механізму усунення міжнародного Подвійного оподаткування в умів інтегрування України у Світову систему господарювання.

Наукова новизна полягає кож у подалі розвітку досліджень правової природи міжнародніх податк...


Страница 1 из 21Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Товары
Наверх Зворотнiй зв'язок