Основні напрямки зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки
Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Международные отношения » Основні напрямки зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств

Реферат Основні напрямки зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств

РОСІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАФТИ і ГАЗУ імені І.М.ГУБКІНА

ФІЛІЯ в м. Ташкенті

Кафедра Гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Курсова робота

З дисципліни В«Економіка підприємстваВ»

На тему: В«Основні напрямки зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств В»

Ташкент 2011


Зміст

Введення

Глава 1. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

1.1 Поняття і сутність зовнішньоекономічної діяльності підприємства

1.2 Основні цілі і завдання зовнішньоекономічної діяльності

1.3 Основні види зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Учасники зовнішньоекономічної діяльності

1.4 Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Глава 2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності на прикладі НХК В«УзбекнафтогазВ»

2.1 Коротка характеристика НХК В«УзбекнафтогазВ»

2.2 Аналіз інвестиційних процесів НХК В«УзбекнафтогазВ»

2.3 Аналіз динаміки експорту узбецького газу

2.4 Міжнародне співробітництво

Глава 3. Перспективи та шляхи розвитку зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств

3.1 Проблеми зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств та шляхи їх рішення

3.2 Проблеми функціонування сервісного бізнесу в нафтогазовій галузі та способи їх вирішення

3.3 Пріоритетні завдання та перспектива розвитку НХК В«УзбекнафтогазВ»

Висновок

Список літератури


Введення </b>

зовнішньоекономічний вітчизняний державний регулювання

Однією з найважливіших сфер діяльності узбецьких підприємств на сучасному етапі є зовнішньоекономічна. До падіння адміністративно-командної системи економіка нашої держави являла собою замкнутий механізм. Довгі роки органами влади проводилася політика автаркії, що була гальмом економічного і технічного прогресу. При такій політиці вітчизняні підприємства не потребували у виході на зовнішні ринки, і розвиток зовнішньоекономічної діяльності не представляло для них інтересу. З набуттям незалежності Узбекистан знову отримав можливість самостійно проводити свою зовнішню політику, а також входити у світовий процес інтеграції та кооперації виробництва. Вітчизняні підприємства стали проявляти активність у зовнішньоекономічної діяльності.

В результаті цього виникла об'єктивна необхідність у вивченні зовнішньоекономічної діяльності. Адже для найбільш ефективного її здійснення дуже важливо володіти достатніми теоретичними і практичними знаннями в цій області, яких, до жаль, не є у багатьох керівників на узбецьких підприємствах. Зовнішньоекономічна діяльність почала активно вивчатися тільки в кінці 80-х початку 90-х років, коли планова економіка зжила себе, і зруйнувався "Залізну завісу". До цього часу вона не представляла інтересу для вивчення, так як вітчизняні підприємства здійснювали свою діяльність тільки в масштабах нашої країни і не потребували у виході на зовнішні ринки. Зараз ситуація докорінно змінилася. Тому тема цього дослідження представляється досить актуальною і потребує вивчення.

Тема курсової роботи: В«Основні напрямки зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств В».

Метою роботи є відображення теоретичних питань зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств, проведення аналізу зовнішньоекономічної діяльності одного з діючих вітчизняних підприємств, відображення сучасного стану зовнішньоекономічної діяльності. Найбільш важливим є виявлення перспектив і шляхів розвитку зовнішньоекономічної діяльності.

Предметом курсової роботи є економічні відносини, що виникають при проведенні зовнішньоекономічної діяльності підприємством.

Об'єктом курсової роботи є зовнішньоекономічна діяльність підприємства.

Курсова робота включає наступні задачі:

v Дати поняття зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

v Визначити основні цілі та завдання зовнішньоекономічної діяльності.

v Розглянути основні види зовнішньоекономічної діяльності підприємств

v Викласти державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

v Проаналізувати зовнішньоекономічну діяльність вітчизняного підприємства на прикладі НХК В« Узбекнафтогаз В».

v Розглянути перспективи та шляхи розвитку зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств.

При дозволі поставлених завдань для досягнення мети дослідження використовувалися наступні методи: метод системного аналізу, комплексного дослідження.

Структура курсової роботи включає: титульний лист, зміст, вступ, три розділи з розділами до ним, висновок, список використаної літератури, додаток.


Глава 1. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

1.1 Поняття і сутність зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств - це сфера господарської діяльності, пов'язана з міжнародною виробничої і науково-технічної кооперацією, експортом та імпортом продукції, виходом підприємства на зовнішній ринок.

Відповідно до законодавством Республіки Узбекистан під визначенням зовнішньоекономічна діяльність розуміється діяльність юридичних і фізичних осіб Республіки Узбекистан, спрямована на встановлення і розвиток взаємовигідних економічних зв'язків з юридичними та фізичними особами іноземних держав, а також міжнародними організаціями.

Повсюдна інтеграція капіталів на міжнародному ринку, розвиток процесів глобалізації, розширення сфери функціонування валютного ринку, створення зон вільного підприємництва, збільшення кількості підприємств за участю іноземного капіталу, залучення іноземних інвестиції в різні виробничо-соціальні інфраструктури створює широкі можливості для здійснення зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). Все це є однією з основних форм економічних зв'язків Узбекистану з іноземними державами. Її специфічність полягає, передусім, у тому, що учасники при укладанні угод повинні виходити не тільки з власних інтересів, але і не суперечити економічним інтересам країни.

Відмінності зовнішньоекономічної діяльності підприємства від внутрішньогосподарської полягають в тому, що зовнішньоекономічна діяльність здійснюється на валютній основі, регулюється спеціальними заходами держави. На зовнішньоекономічну діяльність підприємства впливає рівень розвитку і стабільність національної економіки, система світових цін, а також правова система власної країни і правові системи країн, в яких підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність. [1]

Згідно Законом РУз В«Про зовнішньоекономічну діяльністьВ» основними принципами зовнішньоекономічної діяльності є:

В· свобода і економічна самостійність суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;

В· рівність суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;

В· недопущення дискримінації при здійсненні торговельно-економічних відносин;

В· взаємовигідність при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності;

В· захист державою прав та законних інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Вибір зовнішньоекономічної діяльності залежить від конкретних напрямків діяльності підприємства, його фінансового становища, механізму державного регулювання і органів управління ЗЕД, умов господарювання підприємств різних форм власності.

1.2 Основні цілі та завдання зовнішньоекономічної діяльності

Зовнішньоекономічні зв'язки являють собою господарські, торговельні, політичні відносини між країнами, що встановлюються на рівні урядів тих чи інших держав.

Позначимо мети і завдання. Цілі зовнішньоекономічної діяльності: ознайомлення з різними аспектами зовнішньоекономічної діяльності підприємств із закордонними організаціями і фірмами, а так само розгляд прийомів дослідження і оцінки перспективних аспектів зо...


Страница 1 из 6Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Товары
Наверх Зворотнiй зв'язок