Світова криза заборгованості: причини і наслідки » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки
Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Международные отношения » Світова криза заборгованості: причини і наслідки

Реферат Світова криза заборгованості: причини і наслідки

Зміст

Введення

Глава 1. Світові фінансові кризи

1.1 Фінансові кризи

1.2 Наслідки фінансових криз

Глава 2. Міжнародний боргова криза

2.1 Світова зовнішня заборгованість: показники і обсяг

2.2 Передумови боргової кризи

2.2.1 Скорочення припливу іноземної валюти

2.2.2 Зростання банківської заборгованості - погіршення структури зовнішнього боргу

2.3 Криза міжнародної заборгованості в 1980-і роки і його наслідки

2.3.1 Причини виникнення боргової кризи

2.3.2 Вплив боргової кризи

2.4 Стан міжнародних боргів в 1990-2000-ті роки

2.5 Плани та практика подолання боргової кризи

2.5.1. Перший етап управління кризою (1982 - жовтень 1985 р.)

2.5.2. План Бейкера та інші (жовтень 1985-березень 1989)

Глава 3. Особливості фінансового становища Росії

3.1 Заборгованість іноземних держав перед Росією

3.2 Параметри зовнішнього боргу Росії

3.3 Врегулювання зовнішньої заборгованості Росії

Висновок

Список використаних джерел та літератури


Введення

Локальні кризи зовнішньої заборгованості, викликані порушенням зобов'язань країною-боржником перед зовнішніми кредиторами, почалися з 1956 р. З 1982 р. криза платоспроможності охопив більшість країн, що розвиваються країн і перетворився на міжнародний боргова криза. Боргова криза продовжувався в гострій формі до кінця десятиліття, пройшовши кілька етапів. В перші роки в епіцентрі кризи виявилися великі латиноамериканські країни-позичальники і транснаціональні банки, переважно американські. Величезні суми виданих банками кредитів, значно перевищили їхні власні капітали, досягли критичного рівня. У цих умовах банкрутство небудь однієї великої країни-дебітора загрожувало ланцюговою реакцією банкрутств серед кредиторів, насамперед приватних банків. Слідом за цим були неминучі банкрутства і серед країн-боржників, так як платоспроможність багатьох з них до цього часу вже майже повністю залежала від періодичного поновлення зовнішніх запозичень.

Обрана тема курсової роботи "Світова криза заборгованості: причини і наслідки "досить актуальна; Одна з серйозних проблем у функціонуванні глобальної економічної системи - криза міжнародної заборгованості. Міжнародний кредит перетворився у всеохоплюючу сферу світової економіки, яка акумулює всі види накопичення і перерозподіляє їх між компаніями і країнами. Використання кредитних засобів стало характерним явищем у світовому господарстві на всіх його рівнях. Зовнішні запозичення роблять позитивний вплив на економічний розвиток до певного рівня доходів господарюючих суб'єктів. При перевищенні цього рівня вплив боргу стає негативним. У певних умовах воно призводить до порушень функціонування світової господарської системи.

Метою даної курсової роботи є розгляд та вивчення світової кризи заборгованості: причини і наслідки.

Завдання формуються відповідно до основною метою і включає в себе:

вивчення світових фінансових криз, форм прояву, а так ж наслідки фінансових криз;

освоєння міжнародного боргової кризи, передумови боргової кризи, плани і практика подолання;

вивчення особливості фінансового становища Росії.

Курсова робота складається з вступу, трьох розділів основної частини, висновку та списку використаної літератури.

Глава 1 називається "Світові фінансові кризи" та висвітлює наступні питання:

1. Фінансові кризи. Загальні положення;

2. Наслідки фінансових криз.

Глава 2 називається "Міжнародний боргова криза", яка відповідає на наступні питання:

1. Світова зовнішня заборгованість: показники і обсяг;

2. Передумови боргової кризи: скорочення припливу іноземної валюти, зростання банківської заборгованості - погіршення структури зовнішнього боргу;

3. Криза міжнародної заборгованості в 1980-і роки і його наслідки: причини виникнення боргової кризи, вплив боргової кризи;

4. Стан міжнародних боргів в 1990-2000-ті роки;

5. Плани та практика подолання боргової кризи: перший етап управління кризою (1982 - 1985р), план Бейкера та інші (жовтень 1985-березень 1989 р).

Глава 3 називається "Особливості фінансового становища Росії "вона висвітлює наступні питання:

1. Заборгованість іноземних держав перед Росією;

2. Параметри зовнішнього боргу Росії;

3. Врегулювання зовнішньої заборгованості Росії.


Глава 1. Світові фінансові кризи 1.1 Фінансові кризи

Розвиток світових валютно-кредитних відносин супроводжується спалахами фінансових криз. До утворення світового господарства фінансові потрясіння охоплювали національні системи окремих країн. У минулому сторіччі вони стали набувати міжнародного характеру. Яскраво виражений міжнародний характер фінансових криз проявився в 1930-і і 1990-і роки, що відносяться до нижньої фазі довгої хвилі розвитку ринкової економіки. В значній мірі фінансові кризи були відбиттям відбуваються структурних змін в світовій господарській системі.

Під міжнародною фінансовою кризою розуміється глибоке розлад кредитно-фінансових систем в цілому ряді країн, що призводять до різких диспропорцій у міжнародних валютнокредітних системах і переривчастості їх функціонування. Вони зазвичай в тій чи іншій мірі одночасно охоплюють різні сфери світової фінансової системи. [1]

Розрізняють такі види фінансових криз:

1) валютна криза (веде до девальвації національних валют);

2) банківська криза (вимагає вкладень держави в зміцнення банківської системи);

3) боргова криза (пов'язаний із загостренням проблем внутрішнього або зовнішнього боргу);

4) системну кризу (зачіпає всю фінансову систему країни і включає в себе всі перераховані види криз: наприклад, що почався в 1998 р. криза в Росії).

Основні причини криз:

1) неспроможна макроекономічна політика;

2) нерозвинена фінансова система;

3) несприятливий вплив зовнішніх факторів (падіння цін на основні товари експорту, загострення політичних і економічних відносин та ін);

4) завищений обмінний курс національної одиниці;

5) політична не стабільність.

Як правило, при виникненні кризових явищ на якомусь великому ринку, що формується інвестори розвинутих країн починають виводити свої інвестиції (або) припиняється приплив капіталу в усі формуються ринки. В 1997 р. (після початку кризи в країнах Східної і Південно-Східної Азії) великі іноземні портфельні інвестори почали йти з російського ринку акцій, що відбилося на ринку державного боргу і спричинило за собою загальний фінансовий криза серпня 1998р. [2]

Безліч чинників визначають виникнення і розвиток фінансових криз. Зазвичай умовою фінансових криз є порушення, неблагополуччя в співвідношенні різних видів активів в певних ланках фінансової системи. Коли виникають сумніви в надійності банків, вкладники прагнуть швидше вилучити свої вклади, а так як банки володіють обмеженими ліквідними коштами, то вони не можуть відразу повернути значну частину вкладів. В силу взаємопов'язаності елементів господарської системи може початися ланцюгова реакція, що приводить до фінансової кризи. Іноземний капітал йде з країни. Одночасно, а може бути раніше, біжить національний капітал. Догляд і втеча капіталу з країни призводить до збільшення попиту на іноземну валюту. Навіть високий рівень валютних резервів може виявитися нездатним задовольняти наростаючий попит. Широке використання інформаційної техніки призвело до того, що кризи, що виникають на національних фінансових ринках, швидко набувають міжнародний характер. [3]

1.2 Наслідки фінансових криз

Фінансові кризи були відбиттям нестабільності світового економічного розвитку, його ієрархічності...


Страница 1 из 5Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Товары
Наверх Зворотнiй зв'язок