Основи серцево-легеневої реанімації » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки
Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Медицина, здоровье » Основи серцево-легеневої реанімації

Реферат Основи серцево-легеневої реанімації

Міністерство освіти Російської Федерації

Пензенський Державний Університет

Медичний Інститут

Кафедра реаніматології

Зав. кафедрою д.м.н., ____________


В«Основи серцево-легеневої реанімації В»


Виконала: студентка V курсу ___

Перевірив: к.м.н., доцент _________

Пенза

2008


План

Введення

1. Фізіологічні основи закритого масажу серця

1.1 Гемодинамічні параметри

1.2 Механізм виникнення кровотоку

2. Кашлевая СЛР

3. Експериментальне моделювання торакального тиску

4. Закритий масаж серця

4.1 Послідовність виконанні методу

5. Ускладнення закритого масажу серця

6 Прикінцеві реанімаційні заходи

Література


Введення

Основи серцево-легеневої реанімації (СЛР) включають в себе концепції та методики, що створюють фундамент ефективної невідкладної допомоги. Метою серцево-легеневої реанімації є забезпечення штучної циркуляції оксигенований крові в життєво важливих органах (особливо в серці і мозку) у спробі зупинити дегенеративні процеси, спричинені ішемією і аноксією, аж до моменту відновлення спонтанної циркуляції крові. Основні методи підтримки життєво важливих функцій самі по собі можуть врятувати життя в деяких випадках; у більшості ж випадків потрібне подальше проведення реанімаційних заходів. Найбільш важливим фактором, що визначає успішність реанімаційних зусиль, є час, необхідне для надійного відновлення ефективної спонтанної циркуляції, що в значній мірі залежить від використання сучасних жізнеподдержівающіх методів, таких як дефибрилляция. У цій главі обговорюється фізіологія кровотоку під час закритого масажу серця і розглядається основний метод такого масажу. Дається також огляд нових, експериментальних методів посилення штучної циркуляції крові.


1 Фізіологічні основи закритого масажу серця

1.1 Гемодинамічні параметри

У переважній більшості випадків здавлювання закритою грудної клітки призводить до важкого стану внаслідок низького кровотоку. В експерименті на тваринах серцевий викид при цьому коливається в межах від 17 до 27% значень, що реєструються перед зупинкою серця. Середній серцевий індекс у невеликого числа пацієнтів, у яких проводилися відповідні визначення, під час закритого масажу серця дорівнював 0,76 л/хв на 1 м 2 , що становить приблизно 25 % серцевого індексу у людини в стані спокою; його значення є навіть меншим, ніж при тяжкому кардіогенному шоці.

Кров'яний тиск під час закритого масажу серця також буває дуже низьким. Діастолічний тиск у час закритого масажу серця є рушійною силою для коронарного кровотоку і може досягати 20-40 мм рт.ст. на початку масажу, якщо він проводиться відразу ж після зупинки серця; проте воно швидко падає до рівня нижче 20 мм рт.ст. При значеннях діастолічного тиску нижче 40 мм рт.ст. ймовірність успішної реанімації невелика через недостатнього коронарного кровотоку. Під час закритого масажу серця коронарний кровотік і перфузія міокарда бувають надзвичайно низькими - близько 5% значень, реєстрованих до зупинки серця. Відзначається суворо позитивна лінійна кореляція між діастолічним кров'яним тиском і коронарним кровотоком при тривалих реанімаційних заходах успішний результат залежить від адекватної перфузії міокарда. Церебральний кровотік зазвичай становить менше 10% такого до зупинки серця. Отже, якщо закритий масаж серця починається відразу ж при виникненні колапсу у потерпілого, гемодинамічні параметри бувають не настільки поганими, як описано вище, однак без проведення адренергічної підтримуючої терапії вони швидко погіршуються.

1.2 Механізм виникнення кровотоку

З'ясування того, яким чином механічний тиск на грудну клітку сприяє просуванню крові, представляє певний інтерес. У закритих системах струм рідини здійснюється за наявності градієнта тиску. Закритий масаж серця призводить до виникнення кровотоку; отже, при застосуванні цього прийому повинен створюватися градієнт тиску. Для пояснення того, де саме виникає градієнт тиску при компресії грудної клітини, було ви двинуто дві теорії: класична теорія серцевого насоса і більш пізня теорія торакального насоса.

Згідно теорії серцевого насоса, вперше сформульованої Kouwenhoven, при прямій компресії серця градієнт тиску виникає в самому серце на рівні його клапанного апарату. Необхідним компонентом у цій теорії є функціонально повноцінні серцеві клапани. Гемодіна-номічному очевидність даної теорії поширюється тільки на високо-СЛР. При цьому експериментальному вигляді СЛР використовується більш потужна сила у порівнянні з звичайно застосовується при більшій частоті компресії і меншою її тривалості.

Теорія торакального насоса стверджує, що поступальний потік крові виникає завдяки інтраторакальних - екстраторакальному градієнту тиску. Під час фази компресії звичайного непрямого масажу серця всі показники тиску усередині грудної клітини практично однакові, хоча між внутріторакальнимі артеріальними судинами і екстраторакальнимі венозними судинами є градієнт тиску. Було продемонстровано наявність функціонально повноцінних венозних клапанів у верхньої апертури грудної клітини в яремній вені, що перешкоджає поширенню підвищеного внутрішньогрудного тиску до яремній вені, створюючи тим самим градієнт тиску між сонною артерією і яремній веною. Під час релаксаційної фази циклу градієнт тиску виникає між аортою і правим передсердям. Цей градієнт тиску фактично є діастолічним перфузійним тиском в коронарних судинах, яке в найбільшій мірі визначає коронарний кровотік.

Дані, що свідчать на користь існування механізму торакальної помпи, які були отримані згодом за допомогою двомірної ехокардіографії у людини під час закритого масажу серця, показали, що розміри шлуночків при компресії не змінюються, а мітральний і аортальний клапани під час компресії залишаються відкритими. Ангіокардіокінографія у піддослідних тварин показує некомпетентність атріовентрикулярних і аортальних клапанів під час компресії, причому ознаки шлуночкової компресії відсутні. При СЛР аортальний кровотік виникає під час компресії, а легеневий - під час релаксації.

Механізм торакальної помпи генерує кровотік шляхом створення інтраторакального - екстраторакального градієнта тиску. При цьому попередження поширення внутрішньогрудного тиску на тиск у венозній системі ЦНС створює особливі умови, при яких підвищення внутригрудного тиску теоретично повинно збільшувати кровотік в сонної артерії і в мозку.


2 кашльового СЛР

Найбільш драматичною формою серцево-легеневої реанімації, при якій використовується перевага механізму торакальної помпи, є кашлевая СЛР, вперше описана в 1976 році. Цей вид СЛР полягає в ритмічному кашлі (кожні 1-3 с) пацієнта. При цьому методі свідомість під час шлуночкової фібриляції підтримується протягом більше 92 с. Ангіокінографія, вироблена під час кашльовий СЛР, показує, що кровотік в першу чергу спрямовується краніально з низхідній аорти, а потім з лівого шлуночка при відсутності змін параметрів останнього. Аортальний клапан залишається в стані недостатності. Методом кашльовий СЛР слід навчити всіх хворих з ризиком летальної аритмії.


3 Експериментальне моделювання торакального тиску

Існує ряд додаткових методів закритого масажу серця, які підвищують ступінь внутрішньогрудного тиску, створюваного в експериментальних тварин. Однак перш ніж застосування того чи іншого методу у людини стане можливим, необхідно отримати значно більше інформації про гемодинамічних зрушеннях, виживаності, неврологічних исходах і ...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Товары
Наверх Зворотнiй зв'язок