Особливості рекламування медичних товарів і послуг » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Маркетинг » Особливості рекламування медичних товарів і послуг

Реферат Особливості рекламування медичних товарів і послуг

Категория: Маркетинг

Зміст

1. Реклама як спосіб просування товарів і послуг

1.1 Реклама як спосіб просування товарів і послуг

1.2 Історія реклами лікарських засобів

1.2.1 Ринок медичних товарів і послуг сьогодні. Стереотипи споживачів

1.2.2 Сучасні проблеми в області медицини

1.3 Рекламний текст як спосіб впливу

1.4 Мовленнєвий вплив у рекламі

1.4.1 Основні прийоми в рекламі медичних товарів та послуг

2. Особливості рекламування лікарських засобів і медичних послуг

2.1 Особливості рекламування лікарських засобів

2.1.1 Жанрове розмаїття в рекламі лікарських засобів

2.1.2 Стереотипи і мотиви, експлуатовані в рекламі лікарських засобів

2.1.3 Речевоздействующіе прийоми в рекламі лікарських засобів

2.1 .. Мовні засоби виразності в рекламі лікарських засобів

2.2 Особливості рекламування комерційних медичних клінік і державних медичних установ міста Омська

2.2.1 Аналіз рекламних текстів комерційних медичних клінік

2.2.2 Аналіз рекламних текстів державних медичних установ

Введення

Висновок

БібліографіяВведення

Історично реклама була, перш за все, інформуванням, але, розвиваючись, в новий і новітній час значно розширила сферу свого впливу і присутності. Основні завдання реклами в умовах розвиненого ринку - інформувати споживача не просто про товар або послугу, а про наявному виборі, і бути для компанії-виробників ефективним засобом боротьби за гроші споживача, тому В«рекламу можна розглядати як форму комунікації, яка намагається перевести якість товарів і послуг, а також ідеї на мову потреб і запитів споживачів В»[Назайкин 2003].

Реклама в медичному дискурсі - Діяльність з розповсюдження інформації про лікарські засоби та медичних послугах. Мета реклами та інформації про фармацевтичної продукції не відрізняється від реклами будь-якого іншого продукту - домогтися того, щоб людина придбала рекламований продукт. Але вона володіє деякими особливостями, це пояснюється специфікою об'єктів, пов'язаних з медициною і здоров'ям, що змушує розглядати вплив реклами на людей не тільки з точки зору комерції, але й через призму громадської і особистої безпеки громадян. Основна відмінність полягає в обмеженнях розміщення фармацевтичної реклами в засобах масової інформації, а також в наявності регламентують урядових документів на міжнародному та державному рівні.

Тема даного дослідження представляє інтерес з точки зору подачі рекламного матеріалу, створення рекламних текстів, використання різних рекламних стратегій.

Лікарські засоби - специфічна продукція, і юридичні особливості її рекламування обмежують аудиторію споживачів медичної реклами. Реклама рецептурних препаратів спрямована тільки на аудиторію фахівців, в той же час В«споживачамиВ» реклами безрецептурних препаратів є як потенційні пацієнти, так і лікарі. Тому розпочатий аналіз реклами лікарських засобів дозволяє виявити її основні особливості як складової частини медичного дискурсу. Що стосується медичних послуг, то в даний час сильна конкуренція між комерційними медичними клініками. І, щоб зайняти свою В«нішуВ» ринку, даними установам доводиться не тільки пропонувати широкий спектр послуг, але й активно позиціонувати себе і відбудовуватися від конкурентів. Реклама клінік медичної спрямованості безпосередньо впливає на вибір того чи іншого закладу, що згодом може позначитися на здоров'ї людини, і від того, яким чином створюються рекламні тексти, залежить наша безпека. Дослідження стратегій позиціонування медичних установ дозволить визначити основні особливості реклами в цій сфері.

Все сказане дозволяє вважати почате дослідження актуальним. Регулювання реклами лікарських засобів на сьогоднішній день також є важливим елементом у сфері функціонування медичного дискурсу. Зовсім недавно в Росії був прийнятий новий закон В«Про рекламуВ», який посилив умови рекламування лікарських засобів та медичних послуг.

Мета даної роботи - виявити і охарактеризувати комплекс засобів, що формують рекламні тексти лікарських засобів і медичних послуг. Дана мета реалізується в ряді основних завдань:

1. Послідовно описати основні прийоми впливу на адресата при створенні рекламного тексту.

2. Охарактеризувати стан ринку лікарських засобів і медичних послуг.

3. За допомогою анкетування виявити стереотипи людей з приводу традиційної і нетрадиційної медицини. Слід відзначити, що спочатку під нетрадиційною медициною розумілася офіційна медицина, а зараз - різні народні методи лікування.

4. Виявити стереотипи і мотиви, які використовуються в рекламі лікарських препаратів і медичних клінік.

5. Розглянути основні жанри в рекламі лікарських засобів та медичних послуг.

6. На прикладі конкретних рекламних текстів виявити і проаналізувати різні прийоми впливу, стилістичні і мовні засоби при рекламуванні медичних препаратів і послуг.

Матеріалом дослідження послужили головним чином тексти друкованій, телевізійній та радіореклами за 2004 - 2007 рр.. У силу специфіки проведеного дослідження матеріалом для роботи стали також різні буклети, брошури, листівки. Була проаналізована газета В«ЗОЖВ», на основі якої були виявлені стереотипи читачів з приводу російської традиційної і нетрадиційної медицини. Загальний обсяг проаналізованих текстів - близько 500 одиниць.

Дипломна робота складається з запровадження, двох глав, висновків, бібліографічного списку використаної літератури. У першому розділі міститься інформація про історію реклами лікарських засобів, стані ринку медичних товарів і послуг. Також міститься дослідження, яке виявляє стереотипи, мотиви, фактори, що впливають на споживача. У другому розділі представлений аналіз реклами медичних товарів і послуг: аналіз жанрів, слоганів, прийомів впливу, стилістичних та мовних засобів. Також порівнюється реклама приватних і державних медичних установ міста Омська.

Дана робота допоможе зрозуміти основні стратегії при створенні рекламного тексту, механізми впливу на психологію споживача, розібратися в основних вимогах до створення рекламного тексту, виявити особливості реклами лікарських засобів та медичних клінік.


1. Реклама як спосіб просування товарів і послуг

1.1 Реклама як спосіб просування товарів і послуг

Існують численні і різноманітні визначення реклами. Вона може бути визначена як процес комунікації, як процес організації збуту, як економічний і соціальний процес, що забезпечує зв'язок із громадськістю, або як інформаційний процес і процес переконання в залежності від точки зору.

Дослідженню реклами, як одного з виду маркетингових комунікацій, присвячена велика кількість робіт різних лінгвістів, економістів, психологів. Про рекламу пише Дж. Бернет [Бернет 1999], Ф. Котлер [Котлер 1990], Є. В. Медведєва [Медведєва 2003], Д. Огілві [Огілві 2003], Є. В. Ромат [Ромат 2002], Є. Песоцький [Песоцький 2001], Л. Г. Фещенко [Фещенко 2003] та ін

Так, наприклад, Є. Песоцький у книзі В«Сучасна рекламаВ» пише про те, що реклама вигодовує споживчі здібності людей. Вона породжує потреби в більш високому рівні життя. Вона ставить перед людиною мету забезпечити себе кращим житлом, кращим одягом, кращою їжею. Вона стимулює його старанність і продуктивність. Вона об'єднує в плідний шлюбний союз такі речі, які в інших обставинах просто не зійшлися б один з одним [Песоцький 2001: 1].

Реклама - це неперсоніфікована передача інформації, звичайно оплачувана і звичайно має характер переконання, про продукцію, послуги або ідеї відомими рекламодавцями за допомогою різних носіїв [Бове 2004:9].

Є. В. Ромат у своїй книзі В«Структура СМК (засобів масової комунікації) ...В» дає найбіл...


Страница 1 из 13Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок