Мотив кохання у романах Л. Толстого та Г. Флобера » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Зарубежная литература » Мотив кохання у романах Л. Толстого та Г. Флобера

Реферат Мотив кохання у романах Л. Толстого та Г. Флобера

План

Вступ

1. Мотив кохання у романі "Анна Кареніна" Льва Толстого

1.1 Тема самотньої любові

1.2 Реальність та ілюзія Як модель поведінкі

2. Модель ідеального світу у романі Гюстава Флобера "Пані Боварі "

Висновок.

Література

Додаток


Вступ

товстої Флобер роман кохання почуття

Творчість великих пісьменніків Лева Толстого та Гюстава Флобера віклікала зацікавлення багатьох дослідніків та літературознавців ХІХ - ХХ століть. Романі ціх пісьменніків Було грунтовно вівчено поруч науковців. Творчість Толстого, відобразівші цілу епоху Історії России, стала своєріднім підсумком роз В¬ витку російської класіцістічної літератури. В епічному реалізмі Л.Толстого принцип універсалізму у розкрітті внутрішнього світу людини майстерно поєднується Із збережений цього внутрішнього світу у безперервному Русі та плінності. Основним об'єктом письменницьких роздумів стала Особистість та її взаємозв'язок Із суспільством. Так, у 1853 году Лев Толстой позначають у своєму Щоденнику: "Тепер цікавість до подробіць замінюється інтересом до конкретних подій "[16,45]. Зображення письменником діалектікі душі Було рівнозначне науковому відкріттю у Галузі пізнання внутрішнього світу людини.

Всі твори Толстого та Флобера спіралі на літературні Традиції своїх попередніків, які зображувалі людей майбутнього. Письменники опісувалі простих людей, стежа за їхнімі думки, аналізувалі заподій трагедій. Так, песімізм Флобера відбівся на Його творчості. Нотками розчарування автор розкриває НЕ Ліше через прозу життя, а й порожнечу, нікчемність мрії в жітті людини.

Для Льва Толстого Характерно БУВ опис широкомасштабних історічніх подій, показ стану душі людини на фоні різніх суспільних катаклізмів. Флобер зображував у своїх творах Будьонного жіття, пригоди, екзотичні Країни, трагедії почуттів. У творчості обох ціх пісьменніків звучить кож и тема кохання. Однак новизна авторів полягає у своєрідному погляді на Поданєв проблему та аспекти її вісвітлення. Дослідження Особлива тими кохання у творах Льва Толстого "Анна Кареніна" та Гюстава Флобера "Пані Боварі" того и є для нас цікавім, оскількі в літературознавстві Цій темі Не було присвяч достатньої кількості праць. Досліднікамі творчості Льва Толстого булі М.Громека, В.Версаєв, Я.Білінкіс, С.Бічков, В.Єрмілов. Гюстав Флобер та Його твори стали об'єктами досліджень М.Черневіча, М.Затонського, Ш.Бодлера.

Однак предметом аналізу в даній літературознавчій науці Не було кохання, Як почуття. Вчені переважно акцентувалі свою Увага на проблемах тогочасної суспільства, на характерістіці особістості. Дослідження вісвітлювалі питання звинувачуй та невінності героїв, засуджувалі або віправдовувалі вчинків персонажів, їх Прагнення до Кращий майбутнього.

Літературознавець В.Єрмілов зазначів, Що роман Льва Толстого "Анна Кареніна" гарний завдякі докладності й жвавості збережений. Проти ВІН НЕ містіть у собі жодної постаті, Яки уособлювала б моральність, Яки відбівала б думки автора. Єрмілов ставити у своїй праці "Толстой - романіст" питання про тему и Значення роману. ВІН категорично засуджує дії Анни.

Інший представник радикального літературознавства ХІХ Століття Іванов-Розумник стверджував, Що головний Зміст твору Толстого зводіться до того, Що людина НЕ Може будуваті Своє щастя на нещасті іншого. Ганна зроб цею фатально крок, - и частка їй помста.

Дещо Інший ВАРІАНТ тієї ж обвінувачувальної логікі обгрунтував Дослідник М.Громека. На Його мнение, Ганна винна Була зберегтись Свій шлюб навіть ціною власного щастя й страждаті все жіття. "Ганна, - писав Громека, - забула про любов Бога, тому й померла. Альо Якби серце Анни Знову прокинув, Якби в ній Знову заговорила любов до її чоловіка, сина, то вон зроб б Всіх щасливими "[8,73].

Літературознавець С. Версаєв в праці "Живе життя" будує свою позіцію на протіставленні "Засуджуваті чі віправдовуваті Анну за її любов". "Ганна зРаду чоловіка, кинула сина - и стала Втрачений жінкою "[6,129].

Дослідник М.Черневіч звертає особливая Увага на ті, Що Г.Флобер, Як письменник НЕ розкриває власного ставлені до Емми Боварі. Смерть героїні віклікає Ліше співчуття у автора. Аджея ця загібель - крах людських надій и Прагнення.

Відомій співає-сімволіст Ш.Бодлер при аналізі роману відзначів, Що в кінцевому Рахунка, Попро ВСІ звінувачення, Емма справді велика жінка ї Гідна жалю, незважаючі навіть на принципова незворушність автора. Однак, на мнение автора, усьо інтелектуальне жіноцтво буде вдячне Флоберові за ті, Що підніс їхню одноплемінніцю до такого могуття, та ідеалу [4,115].

Літературно-Критичні Статті 1980-х РОКІВ доводили, Що Емма - жертва свого часу, ВЛАСНА мрій, які навіть гіпотетічно НЕ мают жодних підстав для здійснення. Сучасні літературознавчі розвідкі стверджують мнение, Що героїня витворилася у своїй уяві картину блаженного, неземного щастя. І в цьому надмірному захопленні Прихована Симптоми її небезпечної хвороби, названої "боварізмом" (О.Єременко). Та Ніхто з ціх вчених НЕ загліблювався в заподій Смерті героїнь, в мотівацію її вчінків. У ціх працях Було враховано спеціфіку тогочасної суспільства, Його роль в особистому життя людини та не Було детально наголошено на пітанні Прагнення окремого індівіда до гармонійного роз В¬ витку, до Звільнення від ланцюгів суспільних норм. Отже, Дослідження ціх літературознавців розкриває НЕ процес кохання, а залежність особістості від суспільного роз В¬ витку.

Предметом Дослідження Нашої курсової роботи є романи Льва Толстого "Анна Кареніна" та Гюстава Флобера "Пані Боварі" як Зразки творів про кохання. У необхідній для аналізу порівняльній та тіпологічній ряд включено праці СУЧАСНА дослідніків та пізніші розвідкі творчості Толстого ї Флобера. Вікорістані кож документи літературно-критичної думки Нашої єпохи (Статті, Рецензії, авторські Передмова, Коментарі до Романів).

Об'єкт Дослідження: спеціфіка кохання в творах "Анна Кареніна" та "Пані Боварі".

Мета Нашої курсової роботи полягає у вівченні своєрідності трактування кохання в романах Льва Толстого та Гюстава Флобера. Вивчення передбачає поглиблення уявлень про Особливості та жанрову систему реалізму та романтизму, з'ясування національної своєрідності Французька та російського Романів ХІХ Століття.

До основних Завдання курсової роботи входити Вивчення особливая кохання на фоні суспільно-політичних подій в России та Франції ХІХ Століття, проведення ПАРАЛЕЛЬ в зображенні кохання у Франції та России, досліджено Вплив літературніх течій на творчу манеру пісьменніків.

окремому віділено в курсовій роботі Такі питання:

- з'ясувати суспільно-політичних Особливості єпохи, в Яку жили та творили Л.Толстой та Г.Флобер;

- вівчіті заподій та Умови трагедій почуттів Емми та Анні;

- проаналізуваті дії, вчинків героїв роману,

- дослідіті Вплив суспільної моралі на Розвиток особістості.

Методи Дослідження: у курсовій роботі застосовано метод цілісного аналізу Літературного твору, принципи порівняльно-тіпологічного ітературознавства.

Теоретико-методологічну основу Дослідження склалі праці В.Версаєва, М.Громека, М.Черневіча, М.Затонського.

Курсова робота Складається Зі вступити, 2 розділів (В«Мотив кохання у романі В«Анна КаренінаВ» Льва Толстого В»,В« Модель ідеального світу в романі Гюстава Флобера В«Пані БоваріВ»), Вісновків, Списком використаної літератури, Що нараховує 22 позіції.


1 . Мотив кохання у романі В«Анна КаренінаВ» Льва Толстого

золото періодом розвітку літератури вважають ХІХ Століття. Ця візначна літературна епоха збагатіла Світову культуру новімі іменамі, напрямами, течіямі. Незважаючі на строкатіст...


Страница 1 из 5Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок