Управління напругою рентгеноскопічне установки » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Коммуникации и связь » Управління напругою рентгеноскопічне установки

Реферат Управління напругою рентгеноскопічне установки

ЗМІСТ

ВСТУП

1. СТАН ПРОБЛЕМИ рентгеноскопічне МЕТОДІВ Огляд

1.1 Стан проблеми та опис ОУ

1.2 Аналіз ТЗ на розробку

1.3 Огляд літератури

1.3.1 Рентгенівські спектри

1.3.2 Коефіцієнт ослаблення рентгенівських променів

1.3.3 Генератори рентгенівського випромінювання

1.3.4 Оптичні параметри рентгенівських трубок

1.3.5 Електричні характеристики

1.3.6 Типи рентгенівських трубок

2. АНАЛІЗ І СИНТЕЗ КОНТУРУ УПРАВЛІННЯ НАПРУГОЮ Рентгеноскопічне УСТАНОВКИ

2.1 Постановка загальної задачі синтезу

2.2 Математичний опис системи управління

2.2.1 Формування функціональної схеми СУ

2.2.2 Лінеаризація математичної моделі СУ

2.2.3 Побудова моделі об'єкта

2.2.4 Дослідження та аналіз функціональних властивостей системи

2.3 Динамічний розрахунок системи

2.3.1 Синтез цифрового коригувального пристрою з отриманням дискретної передавальної функції регулятора

2.3.2 Синтез коригувального пристрою за допомогою ЛАЧХ

2.3.3 Дослідження та аналіз функціональних властивостей цифрової системи

2.4 Експериментальне визначення коефіцієнта широтно-імпульсного модулятора

3. КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА

3.1 Підготовка алгоритмів управління до реалізації на керуючому обчислювачі

3.2 Функціональна схема обчислювача

3.2.1 Функціональна схема і характеристики інтерфейсу мікроконтролера

3.2.2 Аналогово-цифровий перетворювач K1113ПВ1

3.2.3 Аналоговий ключ з декодером K590KH3

3.2.4 Цифровий аналоговий перетворювач K572ПA1

3.3 Розробка програмного забезпечення на мові асемблер використовуваного мікропроцесором

4. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС СКЛАДАННЯ друкованого вузла Обчислювач

4.1 Аналіз технологічності

4.1.1 Якісна оцінка технологічності

4.1.2 Кількісна оцінка технологічності

4.2 Розробка технологічної схеми складання

4.3 Розробка маршрутної технології

4.4 Розробка операційної технології

4.4.1 Вибір операції для розробки та оптимізації по продуктивності

4.4.2 Встановлення змісту переходів, варіантів виконання операції та їх нормування

4.4 Розробка операційної технології

4.4.3 Визначення оптимального варіанта виконання операції по продуктивності в залежності від числа виробів у партії

5. ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

5.1 Опис виробу

5.2 Оцінка ринку збуту установки

5.3 Прогнозування собівартості виготовлення вироби

5.3.1 Розрахунок собівартості блоку обчислювача

5.3.2 Розрахунок собівартості та ціни системи управління

5.4 Аналіз конкурентоспроможності виробу

5.5 Стратегія маркетингу

5.6 Баланс доходів і витрат

5.7 Висновок

6 БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

6.1 Виявлення і аналіз шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що діють в робочій зоні проектованого об'єкта

6.2 Розрахунок штучного освітлення в виробничих приміщеннях

6.3 Виявлення і аналіз можливих надзвичайних ситуацій

6.4 Розрахунок наслідків надзвичайних ситуацій техногенного характеру, причиною яких є пожежі

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТОК


РЕФЕРАТ

126 сторінок тексту, 37 рисунків, 12 таблиць, 4 додатки

Об'єктом управління є рентгенівська трубка 0.32BPM34-160.

У даній дипломній роботі проведено проектування контуру управління напругою рентгеноскопічне установки.

Для дослідження контуру управління напругою рентгеноскопічне установки використаний пакет Matlab з додатком Simulink.

У ході роботи побудована функціональна схема, математична модель об'єкта управління, вибраний закон управління, проведено аналіз і синтез системи, розглянуті статичні і динамічні характеристики системи, досліджено вплив збурень на систему після чого зроблений висновок що система задовольняє вимогам ТЗ.

Розроблена принципова схема керуючого обчислювача, а також технологічний процес збірки друкованого вузла обчислювача. Розрахована собівартість системи та її ринкова ціна. Визначені та проаналізовані шкідливі та небезпечні фактори при розробці даного проекту.

рентгеноскопічне УСТАНОВКА, КОНТУР УПРАВЛІННЯ, МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ, анодної напруги, Логарифмічних частотних характеристик, ЗАПАС по амплітуді. ЗАПАС ПО ФАЗІ, ЧАС ПЕРЕХІДНОГО ПРОЦЕСУ, статичної помилки, коригувального ланки, ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС, СОБІВАРТІСТЬ.


СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ОУ - об'єкт управління;

САУ - система автоматичного управління;

ЛАЧХ - логарифмічна амплітудно-частотна характеристика;

ЦСАУ - цифрова система автоматичного управління;

АЦП - аналоговий - цифровий перетворювач;

ЦАП - цифровий - аналоговий перетворювач;

ШІМ - широтно-імпульсний модулятор;

СС-схема порівняння;

МП - мікропроцесор;

БІ-блок інверторів;

Тр1, Тр2- трансформатор;

УН1, УН2 - помножувач напруги;

РТ - рентгенівська трубка;

ДТ - датчик струму;

ДН - датчик напруги.


ВСТУП

Установка, розглянута в даній роботі, призначена для огляду багажу на пунктах митного контролю. Додивлятися об'єкт, переміщаючись в доглядових тунелі за допомогою стрічкового транспортера, перетинає віяловий промінь рентгенівського випромінювання, яке формується рентгенівською трубкою. Тіньове зображення перетину об'єкта реєструється лінійкою фотодатчиків і циклічно формує зображення об'єкта, що виводиться на екран.

У зв'язку з тим, що хімічний склад речовин (зброя, контрабанда, наркотики, вибухонебезпечні речовини), які необхідно контролювати на митницях, різний. Чи не своєчасне визначення даних речовин може привести до дуже серйозних наслідків, тому виникає необхідність використання рентгеноскопічних інтроскопів.

Для контролю необхідно випромінювати хвилі різної довжини і інтенсивності. Тому необхідно стабілізувати роботу і інтенсивність випромінювання рентгенівської трубки. Причини, що викликають зміну робочих параметрів рентгеноскопії в процесі роботи, - коливання напруги мережі і зміна анодного струму.

У даній роботі буде розглядатися аналіз і синтез контуру управління напругою, досліджені статичні і динамічні характеристики системи. А також розглянута машинна модель системи управління, експериментально досліджено динамічні та статичні характеристики одного з блоків системи, розроблений технологічне процес складання друкованого вузла керуючого обчислювача. Розрахована вартість обчислювача та визначені заходи з охорони праці розробника.


1. СТАН ПРОБЛЕМИ рентгеноскопічне МЕТОДІВ огляд

1.1 Стан проблеми та опис ОУ

Установка, розглянута в даній роботі, призначена для огляду багажу на пунктах митного контролю. Для запобігання переміщення через кордон зброї, контрабанди, наркотиків, вибухонебезпечних речовин необхідно контролювати цей процес. Тому виникає необхідність використання рентгеноскопічних інтроскопів.

Для контролю необхідно випромінювати хвилі різної довжини і інтенсивності. Тому необхідно стабілізувати роботу і інтенсивність випромінювання рентгенівської трубки. Причини, викликають зміну робочих параметрів рентгеноскопії в процесі роботи, - коливання напруги мережі і зміна анодного струму. Коливання напруги мережі призводять до значних коливань інтенсивності випромінювання внаслідок зміни анодної напруги і струму. Зміни анодної напруги і особливо анодного струму можуть також викликати перевищення допустимої потужності трубки або номінальної напруги трубки при зменшенні анодного струму (зменшення падіння напруги).

У даному дипломному проекті розробляється контур управління і стабілізації напру...


Страница 1 из 13Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок