Відкриття електромагнітної індукції » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » История техники » Відкриття електромагнітної індукції

Реферат Відкриття електромагнітної індукції

Категория: История техники

Післявідкриттів Ерстеда і Ампера стало ясно, що електрика володіє магнітноїсилою. Тепер необхідно було підтвердити вплив магнітних явищ наелектричні. Цю задачу блискуче вирішив Фарадей.

МайклФарадей (1791-1867) народився в Лондоні, в одній з найбідніших його частин. Йогобатько був ковалем, а мати - дочкою землероба-орендаря. Коли Фарадейдосяг шкільного віку, його віддали в початкову школу. Курс, пройденийФарадеєм тут, був дуже вузький і обмежувався тільки навчанням читанню, письмуі початків рахунку.

Вдекількох кроках від будинку, в якому жила сім'я Фарадея, знаходилася книжковалавка, колишня разом з тим і палітурним закладом. Сюди-то і потрапив Фарадей, закінчившикурс початкової школи, коли виникло питання про вибір професії для нього. Майклу вцей час минуло тільки 13 років. Вже в юнацькому віці, коли Фарадей тількищо починав свою самоосвіту, він прагнув спиратися виключно тількина факти і перевіряти повідомлення інших власними дослідами.

Ціпрагнення домінували в ньому все життя як основні риси його наукової діяльностіФізичні і хімічні досліди Фарадей став проробляти ще хлопчиком при першомуж знайомстві з фізикою і хімією. Одного разу Майкл відвідав одну з лекцій ГемфріДеві, великого англійського фізика.

Фарадейзробив докладний запис лекції, зшив її і відіслав Деві. Той був настількивражений, що запропонував Фарадею працювати з ним в якості секретаря. Незабаром Девівідправився в подорож по Європі і узяв з собою Фарадея. За два роки вонивідвідали найбільші європейські університети.

Повернувшисьв Лондон в 1815 році, Фарадей почав працювати асистентом в одній з лабораторійКоролівського інституту в Лондоні. У той час це була одна з кращих фізичнихлабораторій світу З 1816 по 1818 рік Фарадей надрукував ряд дрібних заміток іневеликих мемуарів по хімії. До 1818 року відноситься перша робота Фарадея пофізиці.

Спираючисьна досліди своїх попередників і скомбінувавши декілька власних дослідів, довересня 1821 року Майкл надрукував В«Історію успіхів електромагнетизмуВ». Вже вцей час він склав цілком правильне поняття про сутність явища відхиленнямагнітної стрілки під дією струму.

Домігшисьцього успіху, Фарадей на цілі десять років залишає заняття в областіелектрики, присвятивши себе дослідженню цілого ряду предметів іншого роду. В1823 Фарадеєм було вироблено одне з найважливіших відкриттів в області фізики- Він вперше добився зріджування газу, і разом з тим встановив простий, аледійсний метод обігу газів в рідину. У 1824 році Фарадей зробивкілька відкриттів у галузі фізики.

Середіншого він встановив той факт, що світло впливає на колір скла, змінюючи його. ВНаступного року Фарадей знову звертається від фізики до хімії, і результатом йогоробіт у цій області є відкриття бензину і сірчано-нафталінової кислоти.

В1831 році Фарадей опублікував трактат В«Про особливого роду оптичному обманіВ», що послуживпідставою прекрасного і цікавого оптичного снаряда, іменованогоВ«ХромотропомВ». У тому ж році вийшов ще один трактат вченого В«Про вібруючіпластинках В». Багато з цих робіт могли самі-по собі обезсмертити ім'я їхавтора. Але найбільш важливими з наукових праць Фарадея є його дослідженняв області електромагнетизму й електричної індукції.

Строгокажучи, важливий відділ фізики, який трактує явища електромагнетизму ііндукційної електрики, і має в даний час таке величезнезначення для техніки, був створений Фарадеєм з нічого.

Дотого часу, коли Фарадей остаточно присвятив себе дослідженням в областіелектрики, було встановлено, що при звичайних умовах доситьприсутності наелектризованого тіла, щоб вплив його порушило електрикуу всякому іншому тілі. Разом з тим було відомо, що дріт, по якійпроходить струм і яка також представляє собою наелектризовані тіло, неробить ніякого впливу на поміщені поруч інші дроту.

Отчогозалежало це виняток? Ось питання, який зацікавив Фарадея і рішенняякого привело його до найважливіших відкриттів в області індукційногоелектрики. По своєму звичаю Фарадей почав ряд дослідів, долженствовавшіхз'ясувати суть справи.

Наодну і ту ж дерев'яну качалку Фарадей намотав паралельно один одному двіізольовані дроту. Кінці одного дроту він з'єднав з батареєю з десятиелементів, а кінці іншої - з чутливим гальванометром. Коли був пропущенийструм через перший дріт,

Фарадейзвернув усю свою увагу на гальванометр, очікуючи помітити по коливанням йогопоява струму і в другому дроті. Однак нічого подібного не було:гальванометр залишався спокійним. Фарадей вирішив збільшити силу струму і ввів вланцюг 120 гальванічних елементів. Результат вийшов той же. Фарадей повторивцей досвід десятки разів і все з тим же успіхом.

Всякийінший на його місці залишив би досліди, переконаний, що струм, що проходить черездріт, не надає ніякої дії на сусідню дріт. Але Фарадейнамагався завжди витягти зі своїх дослідів і спостережень все, що вони можуть дати, ітому, не отримавши прямої дії на дріт, з'єднану з гальванометром,став шукати побічні явища.

ВідразуВодночас він зауважив, що гальванометр, залишаючись абсолютно спокійним у всі часпроходження струму, приходить в коливання при самому замиканні ланцюга і прирозмиканні її Виявилося, що в той момент, коли в перший дрітпропускається струм, а також коли це пропускання припиняється, в другійдроті також збуджується струм, що має в першому випадку протилежнийнапрямок з першим струмом і однакове з ним в другому випадку і що продовжуєтьсявсього одну мить.

Цівторинні миттєві струми, що викликаються впливом первинних, були названі Фарадеєміндуктивними, і ця назва збереглася за ними досі. Будучи миттєвими, вмитьзникаючи вслід за своєю появою, індуктивні струми не мали б ніякогопрактичного значення, якби Фарадей не знайшов спосіб за допомогою дотепногопристосування (комутатора) безупинно переривати і знову проводити первиннийструм, що йде від батареї по першому дроту, завдяки чому в другому дротібезперервно збуджуються всі нові і нові індуктивні струми, що стають, такимчином, постійними. Так був знайдено нове джерело електричної енергії, крімраніше відомих (тертя і хімічних процесів), - індукція, і новий вид цієїенергії - індукційна електрика.

Продовжуючисвої досліди, Фарадей відкрив далі, що достатньо простого наближення дроту,закрученої в замкнуту криву, до іншої, за якою йде гальванічний струм, щобв нейтральному дроті порушити індуктивний струм напряму, зворотногогальванічного струму, що видалення нейтральної дроту знову збуджує в нійіндуктивний струм вже однакового напрямку з гальванічним, що йде понерухомою дроті, і що, нарешті, ці індуктивні струми збуджуються тількипід час наближення і видалення дроту до провідника гальванічного струму, абез цього руху струми не збуджуються, як би близько один до одного дротуне знаходилися.

Такимчином, було відкрито нове явище, аналогічне вищеописаному явищуіндукції при замиканні і припинення гальванічного струму. Ці відкриття викликалив свою чергу нові. Якщо можна викликати індуктивний струм замиканням іприпиненням гальванічного струму, то чи не вийде той же результат віднамагнічування і розмагнічування заліза?

РоботиЕрстеда і Ампера встановили вже спорідненість магнетизму і електрики. Було відомо,що залізо робиться магнітом, коли навколо нього обмотана ізольованадріт і по останньої проходить гальванічний струм, і що магнітні властивостіцього заліза припиняються, як тільки припиняється струм.

Виходячиз цього, Фарадей вигадав такого роду досвід: навколо залізного кільця булиобмотані дві ізольовані дроту; причому один дріт був обмотанийнавколо однієї половини кільця, а інша - навколо іншої. Через один дрітпропускався струм від гальванічної батареї, а кінці іншої були сполучені згальванометром. І ось, коли струм замикався або припинявся і коли, отже,залізне кільце намагнічувалося або розмагнічувалося, стрілка гальванометрашвидко коливалася і потім швидко зупинялася, тобто в нейтральномудроті збуджувалися всі ті ...


Страница 1 из 2Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок