База даних "Домашня бібліотека" » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Информатика, программирование » База даних "Домашня бібліотека"

Реферат База даних "Домашня бібліотека"

Міністерство загальної та професійного

Освіти Російської Федерації

Іркутський Державний Технічний

Університет

Кафедра інформатики

Курсова робота

База даних " Домашня бібліотека "


Виконав: студент групи ТПП-00-1

Озерова А.Ю.

Перевірив: викладач

Інформатики

Іркутськ 2001р.

Зміст

1. Вступ 3

2. Основні поняття баз даних 4

2.1 Бази даних та системи управління базами даних 4

2.2 Склад системи управління базами даних 5

2.3 Структура найпростішої бази даних 6

2.4 Властивості полів бази даних 6

2.5 Типи даних 8

2.6 Безпека баз даних 9

3 Проектування баз даних 9

3.1 Режими роботи з базами даних 9

3.2 Об'єкти бази даних 10

3.2.1 Таблиці 10

3.2.2 Запити 10

3.2.3 Форми 10

3.2.4 Звіти 11

3.2.5 Сторінки 11

3.2.6 Макроси та модулі 11

3.3 Проектування бази даних 11

3.4 Розробка технічного завдання 12

3.5 Розробка структури бази даних 12

4 Робота з СУБД Microsoft Access 2000

-->>

4.1 Створення таблиць

4.2 Створення запитів, звітів

5 Висновок

6 Список використаної літератури

Введення

Для прийняття обгрунтованих і ефективних рішень у виробничій діяльності, в управлінні економікою і в політиці сучасний фахівець повинен уміти за допомогою комп'ютерів і засобів зв'язку одержувати, накопичувати, зберігати й обробляти дані, представляючи результат у вигляді наочних документів. Тому, в даній курсовій роботі розглянемо роботу з базами даних.

Основні поняття баз даних

2.1 Бази даних та системи управління базами даних

База даних - це організована структура, призначена для зберігання інформації. У сучасних базах даних зберігаються не тільки дані, але й інформація.

Це твердження легко пояснити, якщо, наприклад, розглянути базу даних великого банку. У ній є всі необхідні відомості про клієнтів, про їхні адреси, кредитну історію, стан розрахункових рахунків, фінансові операції і т.д. Доступ до цієї бази даних мається в досить великої кількості співробітників банку, але серед них навряд чи знайдеться така особа, яка має доступ до всієї бази цілком і при цьому здатне одноосібно вносити в неї довільні зміни. Крім даних, база містить методи і засоби, що дозволяють кожному зі співробітників оперувати тільки з тими даними, які входять в його компетенцію. В результаті взаємодії даних, що містяться в базі, з методами, доступними конкретним співробітникам, утвориться інформація, яку вони споживають і на підставі якої в межах власної компетенції роблять введення і редагування даних.

З поняттям бази даних тісно пов'язане поняття системи управління базою даних. Це комплекс програмних засобів, призначених для створення структури нової бази, наповнення її вмістом, редагування вмісту і візуалізації інформації. Під візуалізацією інформації бази розуміється відбір відображуваних даних в відповідно із заданим критерієм, їх упорядкування, оформлення і наступна видача на пристрої виводу або передачі по каналах зв'язку.

У світі існує безліч систем керування базами даних. Незважаючи на те що вони можуть по-різному працювати з різними об'єктами і надають користувачу різні функції і засоби, більшість СУБД спираються на єдиний усталений комплекс основних понять. Це дає нам можливість розглянути одну систему й узагальнити її поняття, прийоми і методи на весь клас СУБД. В якості такого навчального об'єкта ми виберемо СУБД Microsoft Access, що входить в пакет Microsoft Office.

2.2 Склад СУБД

Архітектура СУБД може бути представлена ​​наступним чином:

Програма користувача


СУБД фізична БД

ЯОД ЯМДОпис БД

Мова опису даних (ЯОД) - Засоби опису даних у БД та зв'язків між ними. Засобами цього мови описується структура БД, формати записів, паролі, що захищають дані.

Мова маніпулювання даними (ЯМД) - мова для виконання операцій над даними, що дозволяє міняти їх будову.

Для різних СУБД реалізація цих рівнів мов може бути різною. В одних випадках ЯОД і ЯМД вимагає складання користувачем програми повністю "вручну", в інших (що відображає сучасну тенденцію) в СУБД присутній кошти візуальної (зримою, наочної) розробки програм. Для цього в сучасних СУБД є редактори екранних форм, звітів. "Цеглинок" (Інструментами) таких редакторів є поля різних видів (поля введення, поля виводу, обчислювані поля), процедури обробки різних типів (форми введення, таблиці, звіти, запити). На підставі створених користувачем об'єктів програми - генератори формують програмний код на мові конкретної машини або на проміжному мовою.

2.3 Структура найпростішої бази даних

Відразу пояснимо, що якщо в базі немає ніяких даних (порожня база), то це все одно повноцінна база даних. Цей факт має методичне значення. Хоча даних у базі і немає, але інформація в ній все-таки є - це структура бази. Вона визначає методи занесення даних і зберігання їх в базі. Найпростіший В«некомп'ютернийВ» варіант бази даних - діловий щоденник, в якому кожному календарному дню виділено по сторінці. Навіть якщо в ньому не записано ні рядка, він не перестає бути щоденником, оскільки має структуру, чітко відрізняє його від записних книжок, робочих зошитів та іншої паперової продукції.

Бази даних можуть містити різні об'єкти. Основними об'єктами будь-якої бази даних є її таблиці. Найпростіша база даних має хоча б одну таблицю. Відповідно, структура найпростішої бази даних тотожно дорівнює структурі її таблиці.

Структуру двовимірної таблиці утворюють стовпці і рядки. Їх аналогами в найпростішої бази даних є поля і записи. Якщо записів у таблиці поки немає, значить, її структура утворена тільки набором полів. Змінивши склад полів базової таблиці (або їх властивості), ми змінюємо структуру бази даних і, відповідно, отримуємо нову базу даних.

2.4 Властивості полів бази даних

Поля бази даних не просто визначають структуру бази - вони ще визначають групові властивості даних, записуваних в осередки, належать кожному з полів. Нижче перераховані основні властивості полів таблиць баз даних на прикладі СУБД Microsoft Access.

В· Ім'я поля - визначає, як слід звертатися до даних цього поля при автоматичних операціях з базою (за замовчуванням імена полів використовуються як заголовків стовпців таблиць).

В· Тип поля - визначає тип даних, які можуть міститися в даному полі.

В· Розмір поля - визначає граничну довжину (в символах) даних, які можуть розміщуватися в даному полі.

В· Формат поля - визначає спосіб форматування даних в комірках, що належать полю.

В· Маска вводу - визначає форму, в якій вводяться дані а поле (засіб автоматизації введення даних).

В· Підпис - визначає заголовок стовпця таблиці для даного поля (якщо підпис не вказана, то в якості заголовок стовпця використовується властивість Ім'я поля).

В· Значення за замовчуванням - те значення, яке вводиться в комірки поля автоматично (засіб автоматизації введення даних).

В· Умова на значення - обмеження, використовуване для перевірки правильності введення даних (засіб автоматизації введення, яке використовується, як правило, для даних, що мають числовий тип, грошовий тип або тип дати).

В· Повідомлення про помилку - текстове повідомлення, яке видається автоматично при спробі введення в поле помилкових даних.

В· Обов'язкове поле - властивість, визначає обов'язковість заповнення даного поля при наповненні бази.

...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок