Вплив тенденцій епохи глобалізації на виробництво інформації та обмін інформацією через ЗМІ » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Журналистика » Вплив тенденцій епохи глобалізації на виробництво інформації та обмін інформацією через ЗМІ

Реферат Вплив тенденцій епохи глобалізації на виробництво інформації та обмін інформацією через ЗМІ

Категория: Журналистика

Федеральне агентство з освіти

Державне загальноосвітній заклад вищої професійної освіти

В«МАТИВ» - Російський державний технологічний університет імені К.Е. Ціолковського

Кафедра "Культурологія, історія, молодіжна політика та реклама "


Курсова робота

з дисципліни В«Маркетингові комунікації та медіаплануванняВ»

на тему

В«Вплив тенденцій епохи глобалізації на виробництво інформації та обмін інформацією через ЗМІ В»


Виконала

студентка групи 7Рек-4дс-023

Д. Галинська

Перевірив

Доцент кафедри КІМПіР

А.В. Марков

Москва 2011


Зміст

Введення

Глава 1. Процеси глобалізації в сучасній економіці і культурі

1.1 Глобалізація як явище сучасного світу

1.2. Економічні фактори глобалізації

1.3 Вплив глобалізації на культуру

1.4 Сучасний стан глобального ринку: основні тенденції

Глава 2.Трансформація ЗМІ в умовах глобалізації

2.1 Створення всесвітнього медіа ринку: роль міжнародних інформаційних корпорація

2.2 Глобалізація традиційних ЗМІ: всесвітнє поширення даних медіа

2.3 Глобалізація і локалізація - створення локальних версій міжнародних ЗМІ

2.4 Інтернет як універсальне медіа епохи глобалізації

Висновок

Список літератури

-->>

Введення

Глобалізація - процес всесвітньої економічної, політичної і культурної інтеграції та уніфікації. Основним наслідком цього є світовий поділ праці, міграція (і, як правило, концентрація) у масштабах всієї планети капіталу, людських та виробничих ресурсів, стандартизація законодавства, економічних і технологічних процесів, а також зближення і злиття культур різних країн. Це об'єктивний процес, який носить системний характер, тобто охоплює всі сфери життя суспільства. В результаті глобалізації світ стає більш зв'язаним і більш залежним від усіх його суб'єктів. [1]

Інтенсивність процесів глобалізації збільшується з кожним вдень, характер ЗМІ змінюється під впливом глобальної культури, і це позначається на характері типових для даної ЗМІ реклами. Актуальність вивчення ролі і місця ЗМІ у глобалізованому сучасному суспільстві полягає в першу чергу в тому, що нові інформаційні та комунікаційні технології роблять серйозний вплив на поширення і доставку інформації і на доступ до неї.

Дослідження глобальних медіа вимагає комплексного підходу з урахуванням економіки ЗМІ, розвиток технологій, розвиток глобального ринку і особливостей сучасного споживання інформації. Цим визначається новизна моєї роботи. У даній роботі я задумую спробу застосувати комплексний підхід до окремих явищ і сторонам сучасної реклами, давши тим самим переконливу інтерпретацію деяких новітніх явищ в проведенні рекламної кампанії.

Об'єкт дослідження: трансформація ЗМІ в умовах економічної глобалізації.

Предмет дослідження: Вплив тенденцій епохи глобалізації на виробництво інформації та обмін інформацією через ЗМІ.

У главі 1 мова йде про глобалізацію культури та економіки. Розглянуто основні аспекти культурної глобалізації та її принципові риси, її вплив на традиційні культури, а також стан глобального ринку на сьогоднішній день, глобалізація в сфері економіки.

У розділі 2 розглянуті ЗМІ і те, як вплинула на них глобалізація, описані найвідоміші міжнародні ЗМІ. Інтернет розглядається як головне медіа епохи глобалізації, що дозволяє ясно побачити переваги і недоліки розміщення реклами в новітніх ЗМІ.


Глава 1. Процеси глобалізації в сучасній економіці і культурі

1.1 Глобалізація як явище сучасного світу

Глобалізація є синонімом взаємопроникнення і злиття економік під тиском все більш гострої конкуренції і прискорення науково-технічного прогресу.

Сьогодні під впливом глобалізації, під впливом ліберальних ідей Земля прагне до створення єдиного ринку. Але поняття В«ринокВ» повинно розумітися в дуже широкому сенсі. У даному випадку мова йде не тільки про економічному ринку, але і про ліберальної концепції, яка під ринком розуміє парадигму всіх новітніх соціальних процесів. Всі соціальні відносини в цій концепції аналізуються з точки зору ринку. І в цьому сенсі глобалізація означає прихід і панування В«економічної людиниВ». Безсумнівно, тут слід враховувати всі перетворення, які можуть відбутися і в області символічних, тобто уявних понять. Людина все більше зводиться до виконанню примітивної ролі виробника і споживача. Поняття цінності зводиться до найвужчого поняттю комерційної цінності. І все, що не може бути розраховане, все, що не може бути оцінене в термінах рентабельності, вважається просто не існуючим.

Людство вступило в нову епоху свого розвитку. Це, перш за все, створення однорідних образів і способів життя, уніформізація поведінки на шкоду народній культурі, тобто вирівнювання людського різноманітності.

Це можна було б назвати поширенням і розширенням ідеології В«однаковостіВ», В«того ж самогоВ»: сукупності різних доктрин, куди відносяться і релігійні ідеї і доктрини, і нерелігійні доктрини. У рамках цих доктрин людина є одним і тим же скрізь, і, таким чином, цей людина повинна скрізь створювати одні й ті ж політичні та культурні системи в збиток різноманітності культур народів, націй, їх образів життя. [2]

Глобалізація в даний час розглядається як процес і як мета, провідна людство до об'єднання в єдине ціле і до усвідомлення своєї спільної долі. На думку Г.С. Мельник і А.Н. Тепляшин, глобалізацію характеризують наступні принципові риси:

- загальна охватна і комплексність змін при переході до глобальної стадії. Сама мінливість стає головною позитивною цінністю;

- всі глобальні цінності і орієнтири домінують по відношенню до місцевих (локальних) цінностям, включаючи і етнічний фактор; відбувається гібридизація культури, або процес швидкого складання (часто штучного) культурних феноменів з перш несумісних складових частин, особливо в сфері поп-культури;

- акцентування В«глибиннихВ» феноменів, які отримують розкріпаченні;

- рішуче зміна орієнтації раціональності від В«МодернуВ» до В«постмодернуВ», з його акцентом на мозаїчність і внутрішню незв'язаність сприйняття, і конструювання нової соціальної реальності;

- визнання громадянського суспільства єдиною формою соціальної впорядкованості глобального соціуму. Мозаїчний набір соціальних В«ТипівВ» і моделей, відсутність єдиних принципів раціоналізації створюють глобалістічно-постмодерну картину соціального світу.

Головна прикмета нового часу, його змістовна сторона полягає в тому, що сучасна людина створив занадто складний для себе як окремо взятої особистості, для своїх індивідуальних інтелектуальних можливостей світ. В результаті він втратив здатність усвідомлювати базові закономірності цього світу і їх зміни, передбачити наслідки своїх зусиль і напрямок свого власного розвитку.

І, що б не говорили про нові технології, єдиних ринках і системних кризах, в кінцевому рахунку вони залишаються не більше ніж властивостями нового часу, перетвореними на універсальні символи, за допомогою яких знемагає від надлишку неструктурованої інформації людство відгороджується від необхідності реального осмислення його змісту. [3]

1.2 Економічні фактори глобалізації

В області економіки глобалізація пов'язується, насамперед, з ідеєю вільного світового ринку, глобальної масовою культурою і світовим інформаційним співтовариством.

Економічна глобалізація - процес посилення по всьому світу економічної взаємозалежності національних економік, у зв'язку зі збільшенням швидкості руху та обсягів товарів, послуг, технологій і капіталів через державні кордони. Процес посилення е...


Страница 1 из 7Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок