Проблеми та перспективи сучасного радіомовлення в Росії » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Журналистика » Проблеми та перспективи сучасного радіомовлення в Росії

Реферат Проблеми та перспективи сучасного радіомовлення в Росії

Категория: Журналистика

ЗМІСТ

ВСТУП

Глава 1. ПОНЯТТЯ Про ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 4

1.1 Коротка історія засобів масової інформації

1.2 Функції ЗМІ в суспільстві Підсистеми системи ЗМІ

Глава 2. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СУЧАСНОЇ РАДІОВЕ-ЩАНІЯ В РОСІЇ

2.1 Властивості, що обумовлюють привабливість радіомовлення серед інших ЗМІ

2.1 Основні етапи розвитку радіомовлення в Радянському Союзі

2.2 Структура та особливості радіомовлення сьогодні

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


ВСТУП

Засоби масової інформації - це потужна сила впливу на свідомість людей, засіб оперативного донесення інформації в різні куточки світу, найбільш ефективний засіб впливу на емоції людини, здатне переконувати реципієнта щонайкраще.

Радіо - це специфічне і унікальне засіб масової комунікації. Головним інструментом його впливу на аудиторію є сила В«живого словаВ» - Нерідко більш переконлива, ніж інші візуальні образи, створювані іншими ЗМІ. Безумовно, радіо важко суперничати з безмежними можливостями телебачення, але цілий ряд безперечних переваг, властивих цьому ЗМІ, є вагомим аргументом для його значущості в житті людей і подальшого розвитку.

На рубежі XXI століття склалася структура Російського радіомовлення, яка проявилася у виникненні нового для нашої країни комерційного радіо, конкурентної боротьби за слухача і формування радіоринку.

Процеси трансформації радіомовлення обумовлені новою спрямованістю діяльності радіостанцій - задоволення потреб аудиторії, відповідність її інтересам. На зміну масовому радіомовлення Радянського Союзу приходить спеціалізація на певному сегменті аудиторії, яка в свою чергу стає чинником, що сприяє виникненню типологічного різноманіття радіостанцій.

Важливу роль в формуванні нової системи радіомовлення в Росії зіграв досвід зарубіжних колег. Першими комерційними радіостанціями, що освоюють простори російського FM-діапазону, були європейські музичні станції. Комерційні радіостанції змушені дбати про власну індивідуальності, про свою впізнаваності в ефірі, неповторності свого вигляду, що неминуче призводить до різноманітності радіостанцій. У радіоефірі стали з'являються нові тематичні програми, відкриті дискусії на найактуальніші теми, виробляються підходи до висвітлення гострих проблем і подій. Цей процес привів до тематичного різноманітності мовлення, розширенню жанрової палітри, освоєнню різноманітних способів формування новинних та інформаційних передач. Подальший розвиток цього процесу призвело до спеціалізації радіостанцій на тому чи іншому вигляді інформації, на тематиці, вигляді мовлення.

Сучасні інформаційні технології значно змінили радіомовлення. Освоєння цифровий запису та комп'ютерного монтажу, можливостей Інтернету і стільникового зв'язку, нових способів передачі та отримання радіосигналу через супутники дозволило радіо з одного боку зберегти пальму першості в масовості та оперативності повідомлення інформації, з іншого - суттєво розширити творчий діапазон радіожурналістики, так як суттєво зросла якість передачі звуку, мовлення стало стереофонічним. Виникли мережеві радіостанції, і істотно змінилися такі показники, як обсяг аудиторії і територія мовлення.

Всі ці та багато інших чинники сформували на сьогоднішній день нову систему радіомовлення, в основі якої лежить типологічне розмаїття радіостанцій.

Саме тому тема роботи є актуальною.

Мета даної роботи - виявити тенденції в сучасному радіомовленні.

Завдання роботи:

1) розглянути поняття і коротку історію виникнення ЗМІ;

2) конкретизувати проблеми і перспективи сучасного радіомовлення в Росії;

Робота написана на основі літератури та статей з проблеми.

радіомовлення масовий інформація


Глава 1. ПОНЯТТЯ Про ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 1.1 Коротка історія засобів масової інформації

Багато поколінь наших предків користувалися єдиним засобом накопичення, зберігання та передачі інформації - усним словом. Зародження справді масової інформації пов'язується з появою паперу і друкарського верстата. Вперше папір був виготовлений в Китаї, і треба було десять століть, щоб вона з'явилася в Європі, де її широке економічне застосування почалося тільки в кінці XIV століття. І. Гуттенберг, відлив спеціальні літери з суміші свинцю і сурми, в кінці 1445 віддрукував типографським способом першу книгу.

Іван Федоров випускає першу російську книгу - В«АпостолВ». Цікаво, що друкував він її майже рік - з 19 Квітень 1563 по 1 березня 1654

З появою в 1847 році типографської машини, а потім лінотипів (механізованого набору) розповсюдження друкованого слова набуває масового характеру.

У 1877 році француз Шарль Крос винаходить В«палеофонВ» - прадіда сучасних систем грамзапису. Потім з'являється магнітна стрічка, починається виробництво магнітофонів. У 1895 році брати Люм'єр вражають публіку рухомим на екрані паровозом - з'являється кіно. Тепер інформацію можна фіксувати на кіноплівці. Сучасні відеомагнітофони дозволяють відтворювати В«рухому картинкуВ» і в домашніх умовах. Паралельно з еволюцією способів фіксування та зберігання інформації розвивався процес її передачі.

Відомо, що тамтами до досі служать деяким африканським племенам для поширення повідомлень на відносно великі відстані. Американські індіанці використовували в цих цілях свист або дим вогнищ. У багатьох частинах світу досі використовується В«Голубина поштаВ».

Перша поштова карета, проїхала по дорогах Англії в 1784 році, була, безумовно, кроком вперед. Але поява в 1840 році телеграфу зробило справжній переворот в області поширення інформації. Стали створюватися перші телеграфні агентства, різко збільшилося число газет і журналів.

Зараз важко уявити собі повсякденне існування без телефону, хоча телефон, винайдений в 1870 році, ще сто років тому здавався непотрібною розкішшю. Те ж саме можна сказати і про радіо, що з'явилося завдяки винаходам італійця Марконі і нашого співвітчизника А.С. Попова.

ХХ століття підхопив естафету відкриттів у сфері передачі та розповсюдження інформації. Бездротовий телеграф, чорно - біле, кольорове, кабельне та супутникове телебачення, телетайпна і факсимільний зв'язок, супутники зв'язку - все це дало людству двадцяте сторіччя, сторіччя масової комунікації.

Виробництво комп'ютерів, поява модемного зв'язку, інформаційних мереж вплинуло на структурний зміна продуктивних сил і виробничих відносин. За допомогою персонального комп'ютера, наприклад, стало можливим виконувати роботу на дому, передаючи результати праці по модему.

Індустрія комунікації та інформації набуває в деяких країнах такий економічну вагу, що під багатьох країнах стає ключовим елементом, який заміняє в процесі створення національного продукту важку і обробну промисловість [1].

1.2 Функції ЗМІ в суспільстві Підсистеми системи ЗМІ

Термін В«засоби масової інформації В»з'явився відносно недавно і відбиває не просто термінологічну, але і певну соціальну еволюцію.

Незалежно від того, як визначається поняття В«інформаціяВ», воно покликане зафіксувати головне: відображення елементів однієї множини в іншому (тексті, картинці і пр.). Інформація - відображення і, отже, та чи інша версія соціального світу. При цьому інформація актуалізується тільки в тому випадку, коли інтерпретується.

Поняття В«масовістьВ» фіксує взаємодію массовидная суб'єктів: газетна стаття або телепередача звернена не до кожного окремо, але до всіх відразу.

Комунікація і інформування можуть носити безпосередній і опосередкований характер. Коли говорять про ЗМІ, то мають на увазі особливих посередників, поява яких стало можливим лише на певному етапі суспільного розвитку. Ці технічні посередники іноді іменуються В«комунікативнимиВ» засоба...


Страница 1 из 5Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок