Аналіз майнових і земельних відносин та розробка пропозицій щодо вдосконалення управління ними » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Государство и право » Аналіз майнових і земельних відносин та розробка пропозицій щодо вдосконалення управління ними

Реферат Аналіз майнових і земельних відносин та розробка пропозицій щодо вдосконалення управління ними

АНОТАЦІЯ

Дипломний проект на тему В«Аналіз майнових і земельних відносин та розробка пропозицій щодо вдосконаленню управління ними В»складається з чотирьох розділів, висновків і рекомендацій, списку використаних джерел та літератури.

Обсяг дипломного проекту - 97 аркушів. Дипломний проект містить 3 малюнка, 4 таблиці, список використаних джерел та літератури-42.

У вступі обгрунтовується актуальність обраної теми дипломного проекту, визначається мета дослідження, формулюються завдання, об'єкт і предмет, методи дослідження.

У першій главі розглядається характеристика Департаменту майнових і земельних відносин Костромської області.

У другому розділі проведено комплексний аналіз основ законодавчого регулювання права власності.

У третьому розділі проведено аналіз використання майнових та земельних відносин в Костромській області.

У четвертому розділі виявлені проблеми, існуючі в сфері управління державною власністю Костромської області та розроблено пропозиції щодо вдосконалення управління майновими і земельними відносинами.

У висновках і рекомендаціях в узагальненому вигляді представлені результати проведеного дослідження.


ЗМІСТ

ВСТУП

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕПАРТАМЕНТУ МАЙНОВИХ І ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН КОСТРОМСЬКИЙ ОБЛАСТІ

1.1 Історія становлення та розвитку Департаменту майнових та земельних відносин в Костромській області

1.2 Структура і місце Департаменту майнових та земельних відносин в адміністрації Костромської області

1.3 Функції, права та обов'язки Департаменту майнових та земельних відносин

2. ОСНОВИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА

ВЛАСНОСТІ

2.1 Поняття та зміст права власності

2.2 Види власності

2.3 Законодавча база регулювання права власності

2.4 Проблеми законодавчого регулювання майнових відносин відповідно до повноважень органів місцевого самоврядування та пропозиції щодо поліпшення використання об'єктів перебувають у державній власності

3. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ МАЙНОВИХ І ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В КОСТРОМСЬКИЙ ОБЛАСТІ

3.1 Аналіз законодавчого регулювання майнових і земельних відносин в Костромській області

3.2 Характеристика об'єктів, що перебувають у власності Костромської області

4. ПРОБЛЕМИ ТА Пропозиції щодо вдосконалення управління майнових та земельних ВІДНОСИНАМИ

4.1 Проблеми, що існують в сфері управління державною власністю Костромської області

4.2 Пропозиції щодо вдосконалення управління майновими і земельними відносинами

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Список використаних ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ


ВСТУП

За роки реформ в Росії відбулися глибокі структурні зміни в економіці, що охоплюють усі складові її аспекти, в тому числі основу - власність. Власність - основа будь соціально-економічної системи. Пануюча в суспільстві система відносин власності є базою формування не тільки економічного ладу, але й всієї політичної і соціальної системи держави. В умовах соціалістичної економіки в нашій країні склалася монополія державної власності з вельми низькою ефективністю її відтворення і використання. Будь монополія веде до загнивання, до поглиблення економічного і політичного кризи.

З 1990-х років відбуваються докорінні зміни в управлінні майновими і земельними відносинами в Костромській області. Завдяки масштабній приватизації була вирішена головна задача - усунена монополія державної власності в народному господарстві, закладена основа ринкової економіки багатоукладного типу. Приватизація, що почалася в 1990-1991 роках, призвела до того, що до середини 1994 року вже малося приватизованими понад 85 тисяч магазинів, ресторанів, кафе, підприємств служби побуту, а на базі середніх, дрібних і великих держпідприємств було створено понад 20 тисяч акціонерних товариств, приватизовано 75,4% підприємств торгівлі, 66,3% підприємств громадського харчування, 76,4% підприємств обслуговування населення. Таким чином виник соціальний шар власників [36.с.6]. В Внаслідок масової приватизації до 1998 року в Костромській області в недержавну власність перейшло 961 підприємство, що становить 72,7% від загальної кількості на початок приватизації. Серед приватних підприємств значилося 234 акціонерних товариства, які є основою економіки області. Серед них наші великі заводи: В«МотордетальВ», В«Костромський і Мантуровский фанерні комбінати, Галіческій авто крановий, і багато інших. Органами приватизації під чолі з державним комітетом Російської Федерації по управлінню державним майном досягнуто, може бути, саме головне: роздержавлення російської економіки; перерозподіл і закріплення прав приватної власності в російському суспільстві пройшло при мінімумі соціальних конфліктів. Приватизація була підтримана органами державної влади на місцях, а також трудовими колективами підприємств. Приватизація проведена в Відповідно до Закону РФ від 3 червня 1991 року № 1531-1 В«Про приватизацію державних і муніципальних підприємств Російської Федерації В»із змінами і доповненнями від 5 і 24 червня 1992 17 березня 1997р. [36, с.8]. Закон втратив силу, а результати приватизації на території області практично по жодному об'єкту не були оскаржені судом. Разом з тим слід визнати, що тільки з допомогою приватизації неможливо зберегти конкурентоспроможність на вітчизняному та світових ринках. Реалізація майна здійснювалася обласним фондом майна та фондом майна Костроми., органи приватизації знаходили підтримку в керівництва області, представника президента в Костромській області, обласної комісії з приватизації, адміністрації г.Костроми, а також міст і районів області. Приватизація в основному завершена, на економічна реформа триває. У нових умовах на органи з управління державним і муніципальним майновим комплексом покладаються великі завдання по ефективному управлінню всією власністю, збільшенню її прибутковості, збереженню і примноженню.

Тому метою дипломного проекту є аналіз майнових і земельних відносин у Костромській області та розробка пропозицій щодо вдосконалення управління ними.

У відповідності з поставленою метою в дипломному проекті вирішені наступні завдання:

- дана характеристика Департаменту майнових та земельних відносин;

- розглянуті теоретичні основи права власності;

- дана характеристика законодавчої бази регулювання права власності;

- проаналізовані проблеми законодавчого регулювання майнових відносин у відповідності з повноваженнями органів місцевого самоврядування та пропозиції щодо покращення використання об'єктів перебувають у державній власності;

- виконано аналіз майнових і земельних відносин у Костромській області;

- розроблені пропозиції щодо вдосконалення управління майновими відносинами в Костромської області.

Об'єктом дослідження є Департамент майнових і земельних відносин Костромської області.

Предметом дослідження є майнові та земельні відносини в Костромській області.

Методами дослідження є: монографічний та метод порівняльного аналізу.

За своєю структурою дипломний проект складається з 5 розділів, вступу, висновків і рекомендацій.


1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕПАРТАМЕНТУ МАЙНОВИХ І ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН КОСТРОМСЬКИЙ ОБЛАСТІ

1.1 Історія становлення розвитку Департаменту майнових і земельних відносин

Завідування державними имуществами в Росії до Петра I належало наказом великого палацу; при Петрові I воно перейшло в камер-колегію, при Катерині I - в палацову канцелярію; при Катерині II - канцелярію домоводства; із виданням установи про губернії (1775 р.) місцеве управління надійшло у відання казенних палат. З установою міністерств, центральне управління було зосереджено в міністерстві фінансів, в департаменті державних маєтностей. У 1837 році для завідування державним майном було засновано особливе міні...


Страница 1 из 12Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок