Встанови виконан покарань » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Государство и право » Встанови виконан покарань

Реферат Встанови виконан покарань

Кримінальне виконавче право

Тема: Встанови виконан покарань


Зміст

Вступ

1. Поняття, види органів та установ виконан покарань

2. Порядок встановлення, здійснення адміністратівного наочний за особами, звільненімі з місць Позбавлення волі

3. Завдання

Висновки

Список використаної літератури


Вступ

Сутністю покарання, Як особлівої форми державного примусу, є кара. Тому Під виконанням покарання потрібно розуміті врегульованій нормами кримінально-виконавче права порядок застосування карі - комплексу обмежень прав и свобод засудженого.

Діюче кримінально-виконавче законодавство (ст.2 ВТК) для позначання реалізації кари поряд з терміном "виконання" вжіває Термін "відбування" покарання. Вказані Терміни відображають єдиний процес здійснення карального впливим на засуджених, альо звернені смороду до різніх суб'єктів и учасніків кримінально-виконавчих правовідносін. Термін "виконання" покарання Звернення до відповідніх органів, які у своїй діяльності зобов'язані реалізуваті весь комплекс правообмежень, передбачених конкретним видом покарання, Забезпечити здійснення Надання засудженим прав и виконан ними покладеніх на них обов'язків Протяг Усього рядок, встановленого Вирок суду. Термін "відбування" покарання Звернення до засуджених, які повінні на підставі Вирок суду відповідно до пріпісів, встановлених кримінально-виконавче законодавством, віконуваті покладені на них обов'язки, утрімуватіся от Дій, забороненіх нормами права.

Каральній Вплив носити комплексний характер и реалізується шляхом застосування до засуджених усієї сукупності обмежень, встановлених режимом відбування конкретного покарання. Застосування ціх правообмежень - не самоціль, їх призначення полягає в тому, щоб Забезпечити належний виконан покарання відповідно до Завдання, поставлених перед цією галуззя законодавства. Вказані правообмеження застосовуються Як психолого-педагогічний засіб впливим на засудженого з метою Його Виправлення и Попередження Вчинення ним нових злочінів.


1. Поняття, віді органів та установ виконан покарань

Діяльність, спрямована на виконання крімінальніх покарань, посідає Значне Місце в справі реалізації державної політики у сфері виконан покарань. Ця діяльність є виразі державного примусу та має спеціфіку. Тому у кожній державі створі система органів, на які покладено віключно виконан покарань.

Побудова системи органів та установ виконан покарань безпосередню поклади от тіх відів покарання, які передбачені діючім законодавством.

Згідно Зі ст.51 кримінального кодексу України існують Такі види покарань:

- штраф;

- Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу;

- Позбавлення права обійматі певні посади або займатіся Певної діяльністю;

- Громадські роботи;

- віправні роботи;

- службові обмеження для військовослужбовців;

- конфіскація майна;

- Арешт;

- обмеження волі;

- трімання в дісціплінарному батальйоні військовослужбовців;

- Позбавлення волі на Певний рядків;

- довічне Позбавлення волі.

Виконання шкірного з вказаніх відів покарання займається Певний орган (установа), сукупність якіх складає кримінально-виконавче систему Нашої держави.

загаль система - ції множінність елементів, які перебувають у відносінах та зв'язках Між собою та утворюють Певної Єдність та Цілісність.

Відповідно до діючого законодавства (ст.11 КВК України) кримінально-виконавче систему України складають органи та встанови виконан покарань [3].

Таким чином, кримінально-виконавче систему можна візначіті Як сукупність органів та установ держави, які здійснюють діяльність з виконан крімінальніх покарань, наділені спеціальнім статусом та перебувають у відносінах субордінації Між собою.

Органами виконан покарань є: Державний департамент України з харчування виконан покарань, Його теріторіальні органі, Управління, кримінально-виконавча інспекція. Тобто до органів виконан покарань законодавець відносіть Такі організації, які переважно здійснюють управлінські та адміністративно-господарські функції.

Очолює кримінально-виконавче систему Державний депаратамент України з харчування виконан покарань (Далі - Департамент).

До встанов виконан покарань належать: арештні доми, кримінально-віконавчі встанови, спеціальні віховні встанови (Віховні колонії).

Виконання крімінальніх покарань у вігляді штрафу та конфіскації майна здійснює Державна виконавча служба, Яка НŠ​​є Ні органом, НІ встановити виконан покарань. Окрема законодавець віділяє Військові частині, гауптвахти та дісціплінарні батальйону, які здійснюють виконан покарань Щодо засуджених військовослужбовців. Альо, з оглянувши на чінне законодавство, можна стверджуваті, Що вказані встанови, хоча и здійснюють виконан Окрема відів покарань, все ж таки не входять до кримінально-віконавчої системи [7].

Крім того, до кримінально-віконавчої системи входять слідчі ізоляторі, лікувально-трудові профілакторії, Навчальні заклади, підпріємства та організації забезпечення. Названі встанови включені до кримінально-віконавчої системи Законом України "Про загальну структуру и чісельність кримінально-віконавчої системи України ". Альо необхідно звернути УВАГА на ті, Що КВК України НЕ назіває ці організації Серед органів або установ виконан покарань. Таким чином, Зі змісту Законом віпліває, Що установами виконан покарань назіваються ті організації, які безпосередню здійснюють виконан конкретних відів крімінальніх покарань.

ключовими ознайо органів та установ виконан покарань є:

- віключній характер діяльності - виконан покарань;

- здійснення визначених функцій - управлінськіх та адміністративно-господарських (Органі виконан покарань) та виконавчо-розпорядніцькіх (встанови виконан покарань).

Персонал, Який забезпечує діяльність органів та установ виконан покарань, має статус державних службовців. Закон вімагає, Що кількість цього персоналу візначається в розмірі 33% від кількості ОСІБ, які утрімуються в установах виконан покарань. Ця Вимога пошірюються на віправні колонії, віховні колонії, слідчі ізоляторі, віправні центри, арештні доми та лікувально-трудові профілакторії. Що стосується кримінально-виконавчих інспекцій, то кількість персоналу візначається в розмірі 5% від кількості ОСІБ, які перебувають на ОБЛІКУ в Цій інспекції.

Правовий статус та порядок діяльності таких установ, Як ізоляторі ТИМЧАСОВЕ трімання, транзитно-пересільні ізоляторі, приймальник-розподільнікі для неповнолітніх, притулку для неповнолітніх, визначеня Окрема нормативними актами [9].

Свою діяльність органи та встанови виконан покарань організовують відповідно до закону та Принципів кримінально-виконавче права.

Кримінально-виконавчій системі України притаманна Єдність, її побудовано за принципами субордінації та підпорядкованості, відповідності діяльності Вимоги закону, відкрітості діяльності органів та установ для громадськості, відповідальності органів та установ кримінально-віконавчої системи.

Органи и встанови виконан покарань спрямовують свою діяльність на Досягнення цілей, які стоятимуть перед крімінальнім покарання, на Досягнення мети и Завдання кримінально-виконавче законодавства, а кож намагаються досягнуть Виправлення та ресоціалізації засудженого за допомог тихий засобів, які надані ЦІМ органам та установам законом.

Встанови виконан покарань - Ції Такі організації, які безпосередню и віключно здійснюють виконан конкретних відів крімінальніх покарань. Установами виконан покарань є: арештні доми, кримінально-віконавчі встанови, спеціальні віховні встанови (віховні колонії).

У межах, визначених законом, виконан крімінальніх покарань ...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок