Поняття, ознаки та відповідальність за недобросовісну конкуренцію у законодавстві Білорусі » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Государство и право » Поняття, ознаки та відповідальність за недобросовісну конкуренцію у законодавстві Білорусі

Реферат Поняття, ознаки та відповідальність за недобросовісну конкуренцію у законодавстві Білорусі

Зміст

Введення

1. Недобросовісна конкуренція

Поняття недобросовісної конкуренції

Ознаки недобросовісної конкуренції

Заходи щодо захисту економічних інтересів Республіки Білорусь при здійсненні зовнішньої торгівлі товарами

2. Відповідальність за недобросовісну конкуренцію

Громадянська та адміністративна відповідальність

Кримінальна відповідальність

Адміністративний порядок розгляду справ про недобросовісну конкуренцію

Судовий порядок розгляду справ про недобросовісну конкуренцію

Висновок

Література

Додатка

Введення

Актуальність теми: У сучасних умовах конкуренція є невід'ємним атрибутом ринкової економічної системи. Конкуренцію вважають найважливішим елементом ринку як господарської системи. Учасниками конкурентної боротьби є, насамперед, фірми, які змагаються один з одним за ринок збуту товарів, робіт, послуг. Однак не всі учасники ринку воліють сумлінні форми конкурентної боротьби, дуже часто можна зіткнутися з ситуаціями, які є проявами недобросовісної конкуренції.

До недобросовісної конкуренції відповідно до законодавства Республіки Білорусь відносяться будь-які дії, спрямовані на обмеження або усунення конкуренції шляхом порушення прав інших господарюючих суб'єктів на вільну конкуренцію які можуть заподіяти або заподіяли збитки іншим господарюючим суб'єктам - конкурентам чи завдати шкоди їхній діловій репутації.

З метою забезпечення необхідних умов для створення та ефективного функціонування товарних ринків, сприяння і розвитку добросовісної конкуренції за дії, визнані недобросовісною конкуренцією законодавством передбачена цивільна, адміністративна та кримінальна відповідальність.

Об'єктом дослідження є відносини, в яких беруть участь господарські суб'єкти, державні органи, їх посадові особи в процесі діяльності на товарних ринках.

Предметом дослідження стали норми цивільного, кримінального законодавства, закони, підзаконні акти.

Мета роботи: дати правову характеристику недобросовісної конкуренції в Республіці Білорусь.

Завдання визначаються метою роботи і складаються зокрема, в наступному:

1) дослідження поняття "недобросовісна конкуренція";

2) виявлення ознак недобросовісної конкуренції;

3) визначення відповідальності за недобросовісну конкуренцію.

Методологічною основою написання курсової роботи послужили законодавчі та нормативні документи, що діють в Республіці Білорусь, а також спеціальна література з досліджуваної проблеми.


1. Недобросовісна конкуренція Поняття недобросовісної конкуренції

Основними нормативними правовими актами Республіки Білорусь, регулюючими відносини недобросовісної конкуренції, є Цивільний кодекс Республіки Білорусь [2], закони "Про заходи щодо захисту економічних інтересів Республіки Білорусь при здійсненні зовнішньої торгівлі товарами "[4] та "Про протидію монополістичної діяльності та розвитку конкуренції" [5].

Відповідно до пунктів 1-3 статті 1029 Цивільного кодексу Республіки Білорусь недобросовісною конкуренцією визнаються:

1) усі дії, здатні яким би то не було способом викликати змішування відносно юридичних осіб, індивідуальних підприємців, товарів, робіт, послуг або підприємницької діяльності конкурентів;

2) неправдиві твердження при здійсненні підприємницької діяльності, здатні дискредитувати юридична особа, індивідуальний підприємець, товари, роботи, послуги або підприємницьку діяльність конкурента;

3) вказівки чи ствердження, використання яких при здійсненні підприємницької діяльності може ввести в оману щодо характеру, властивостей, придатності до застосування чи кількості товарів, робіт, послуг конкурента.

З пункту 4 зазначеної статті випливає, що даний перелік є відкритим, оскільки встановлено, що до недобросовісної конкуренції також відносяться та інші дії, що суперечать вимогам названого Кодексу та інших актів законодавства Республіки Білорусь про конкуренцію, при здійсненні підприємницької діяльності.

недобросовісна конкуренція беларусь відповідальність

У відповідності зі статтею 1 Закону про протидію монополістичної діяльності та розвитку конкуренції недобросовісна конкуренція являє собою будь-які спрямовані на придбання переваг у підприємницькій діяльності дії господарюючих суб'єктів, що суперечать цьому Закону, вимогам добросовісності та розумності та можуть заподіяти або заподіяли збитки іншим господарюючим суб'єктам - конкурентам або завдали шкоди їхній діловій репутації.

Стаття 14 ВІ Закону про протидію монополістичної діяльності і розвитку конкуренції відносить до форм недобросовісної конкуренції наступні дії:

1) здатні викликати змішування відносно підприємств, товарів або підприємницької діяльності конкурентів, у тому числі:

незаконне використання господарюючим суб'єктом не належить йому фірмового найменування, товарного знака (знака обслуговування), найменування місця походження товару на товарах, їх упаковці, на вивісках, при демонстрації експонатів на виставках і ярмарках, у рекламних матеріалах, друкованих виданнях та іншої документації;

введення в цивільний оборот товарів з незаконним використанням результатів інтелектуальної діяльності, засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту або їх товарів;

незаконне копіювання зовнішнього вигляду товару іншого господарюючого суб'єкта, за винятком випадків, коли копіювання товару або його частин (вузлів деталей) обумовлено виключно їх технічним застосуванням;

введення в цивільний оборот товарів іншого господарюючого суб'єкта з використанням власних засобів індивідуалізації товару, якщо інше не передбачено договором, укладеним між господарюючими суб'єктами.

2) неправдиві твердження при здійсненні підприємницької діяльності, здатні дискредитувати підприємство, товари, роботи, послуги або підприємницьку діяльність конкурента (тобто господарюючого суб'єкта, що здійснює підприємницьку діяльність на одному і тому ж товарному ринку (стаття 1 Закону про протидію монополістичної діяльності та розвитку конкуренції)), у тому числі в результаті:

поширення господарюючим суб'єктом безпосередньо або через інших осіб у засобах масової інформації, рекламних та інших виданнях, через будь-які електронні засоби масової інформації та іншими способами помилкових, недостовірних, перекручених відомостей про підприємницької діяльності, фінансовий стан, науково-технічних і виробничих можливостях, товари конкурента:

поширення господарюючим суб'єктом безпосередньо або через інших осіб у будь-якій формі та будь-якими способами заяв, які містять інформацію, порочить ділову репутацію господарюючого суб'єкта або його засновника (учасника, власника майна) або працівника, і можуть підірвати довіру до господарюючому суб'єкту як виробникові товарів.

3) вказівки чи ствердження при здійсненні підприємницької діяльності, які можуть ввести в оману щодо характеру, властивостей, способу і місця виготовлення, придатності до застосування чи кількості товарів конкурента, в тому числі здійснювані за допомогою некоректного порівняння виробленого господарюючим суб'єктом товару з товаром конкурента шляхом поширення господарюючим суб'єктом в будь-якій формі та будь-якими способами відомостей, що містять помилкові або неточні порівняльні характеристики власного товару і товару конкурента, здатні вплинути на свободу вибору споживача при придбанні товарів або укладанні угоди.

Перелік форм недобросовісної конкуренції, наведений у статті 14 ВІ Закону про протидію монополістичної діяльності та розвитку конкуренції, не є вичерпним. Як недобросовісна конкуренція можуть кваліфікуватися та інші дії, що суперечать вимогам цього Закону та інших актів законодавства про конкуренцію, при здійс...


Страница 1 из 4Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок