ПДВ за новими правилами » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Экономика » ПДВ за новими правилами

Реферат ПДВ за новими правилами

Категория: Экономика

Михайло Беспалов

Питання, пов'язані з порядком оподаткування ПДВ, його адмініструванням, обліком і відшкодуванням, є найпоширенішими і актуальними для більшості платників податків, які застосовують загальну систему оподаткування. А глава 21 НК РФ - Найбільш динамічною, постійно коректується і змінюється з урахуванням думки окремих груп платників податків та фінансових і податкових органів. Проаналізуємо чергові зміни більш докладно.

Відновлення ПДВ: нові правила

Можливість виставлення коректувальних рахунків-фактур призвела до необхідності зміни урахування ПДВ не тільки у продавців, але і у покупців товарів, робіт, послуг і майнових прав. В результаті НК РФ був доповнений новими підставами для відновлення ПДВ, раніше прийнятого до відрахування. Так, за новими правилами, згідно п. 3 ст. 170 НК РФ суми ПДВ, прийняті до відрахування платником податків по товарах (Робіт, послуг), у тому числі по основних засобах і нематеріальних активів, майновим правам, підлягають їм відновленню у випадках:

1) зміни вартості відвантажених товарів (виконаних робіт, наданих послуг), переданих майнових прав у бік зменшення, в тому числі у разі зменшення ціни (Тарифу) та (або) зменшення кількості (обсягу) відвантажених товарів (Виконаних робіт, наданих послуг), переданих майнових прав. При цьому відновленню підлягають суми податку в розмірі різниці між сумами податку, обчисленого виходячи з вартості відвантажених товарів (виконаних робіт, наданих послуг), переданих майнових прав до і після такого зменшення.

Далі відзначимо, що суми податку покупець відновлює в тому податковому періоді, на який припадає більш рання з наступних дат:

отримання покупцем первинних документів на зміну в бік зменшення вартості придбаних товарів (виконаних робіт, наданих послуг), отриманих майнових прав;

отримання покупцем коригуючого рахунки-фактури, виставленого продавцем при зміні в бік зменшення вартості відвантажених товарів (виконаних робіт, наданих послуг), переданих майнових прав.

Таким чином, покупець, що отримав коригувальний рахунок-фактуру на меншу суму, ніж первинний документ, зобов'язаний відновити ПДВ, раніше прийнятий до відрахування, на різницю між сумами ПДВ, зазначеними в первинному і коректувальних рахунку-фактурі.

2) подальшого використання товарів (робіт, послуг), у тому числі основних засобів і нематеріальних активів, і майнових прав для їх реалізації, що обкладається по податковій ставці 0% відповідно до п. 1 ст. 164 НК РФ. При цьому відновленню підлягають суми ПДВ у розмірі, раніше прийнятому до відрахування.

В свою чергу відновлення сум податку проводиться у податковому періоді, в якому здійснюється відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг), реалізація яких оподатковується ПДВ за нульовою ставкою.

Підкреслимо, що відновлені до сплати суми ПДВ у подальшому підлягають відрахуванню у відповідному податковому періоді, на який припадає момент визначення податкової бази по операціями з реалізації товарів (робіт, послуг) оподатковуваних за податковою ставкою 0%, з урахуванням особливостей, встановлених ст. 167 НК РФ.

Таким чином, при експорті товарів, що обкладаються ПДВ за нульовою ставкою, і по інших операціям, зафіксованим в п.1 ст. 164 НК РФ, необхідність постановки податку на відрахування за новими правилами виникає двічі. Так, перший раз ПДВ на відрахування ставиться при придбанні товару, далі при його відвантаженні - експорті суми ПДВ, раніше поставлені до відрахування, відновлюються до сплати, а після виникнення податкової бази, що обкладається за податковою ставкою 0%, суми відновленого до сплаті ПДВ другий раз ставляться до відрахування. Дана схема ще більше ускладнює процес обліку ПДВ при експортних операціях. Її необхідність, швидше за все, пов'язана зі спробою фінансового відомства боротися з фактами незаконного застосування пільгової нульової відсоткової ставки по ПДВ. У результаті реально поставити ПДВ до відрахування при експорті тепер буде можливо тільки при зборі всіх документів, що підтверджують обгрунтованість застосування нульової податкової ставки;

3) отримання платником податків у відповідності з російським законодавством субсидій з федерального бюджету на відшкодування витрат, пов'язаних з оплатою придбаних товарів (робіт, послуг), з урахуванням податку, а також на відшкодування витрат по сплаті податку при ввезенні товарів на територію Російської Федерації (Імпорті). При цьому відновленню підлягають суми податку в розмірі, раніше прийнятому до відрахування. Крім того, суми ПДВ, що підлягають відновленню до сплати в Згідно з даним порядком, не включаються у вартість зазначених товарів (Робіт, послуг), а враховуються у складі інших витрат у відповідності зі ст. 264 НК РФ. Відновлення сум податку проводиться у тому податковому періоді, в якому отримані суми наданих субсидій.

Податкові відрахування

Закон № 245-ФЗ уточнює і правила застосування податкових відрахувань по ПДВ. Так, в Відповідно до нової редакції ст. 171 НК РФ при зміні вартості відвантажених товарів (виконаних робіт, наданих послуг), переданих майнових прав у бік зменшення, в тому числі в разі зменшення цін (Тарифів) і (або) зменшення кількості (обсягу) відвантажених товарів (Виконаних робіт, наданих послуг), переданих майнових прав, обчислюватись у продавця цих товарів (робіт, послуг), майнових прав підлягає різниця між сумами податку, обчисленого виходячи з вартості відвантажених товарів до і після такого зменшення.

При зміні в бік збільшення вартості відвантажених товарів (виконаних робіт, наданих послуг), переданих майнових прав, у тому числі в разі збільшення ціни (тарифу) та (або) збільшення кількості (обсягу) відвантажених товарів (виконаних робіт, наданих послуг), переданих майнових прав, різниця між сумами податку, обчисленого виходячи з вартості відвантажених товарів до та після такого збільшення, підлягає відрахуванню у покупця цих товарів (робіт, послуг), майнових прав.

Таким чином, якщо в коректувальних рахунку-фактурі вказана менша сума реалізації, а отже, і менша сума ПДВ, ніж у первинному документі, то ПДВ на вирахування ставить продавець товарів, робіт, послуг. Якщо ж в коректувальних рахунку-фактурі суми реалізації і виставляється ПДВ перевищують відповідні суми в первісному рахунку-фактурі, то ПДВ на відрахування ставить покупець товарів, робіт, послуг. При цьому в обох випадках ПДВ до відрахування ставиться на суму різниці відповідних сум податку, відображених у первинному та коректувальних документах.

Також звернемо увагу на те, що дані відрахування ПДВ здійснюються на підставі коректувальних рахунків-фактур, виставлених продавцями товарів (робіт, послуг), майнових прав, при наявності договору, угоди, іншого первинного документа, що підтверджує згоду (факт повідомлення) покупця на зміну вартості відвантажених товарів (виконаних робіт, наданих послуг), переданих майнових прав, у тому числі через зміни ціни (тарифу) та (або) зміни кількості (обсягу) відвантажених товарів (виконаних робіт, наданих послуг), переданих майнових прав, але не пізніше трьох років з моменту складання коригуючого рахунки-фактури.

Податок на прибуток організацій

Крім змін в області оподаткування ПДВ Законом № 245-ФЗ внесені корективи і в голову 25 НК РФ. Розширено перелік визнаних при розрахунку податкової бази по податку на прибуток витрат по добровільному майновому страхуванню. Тепер в Відповідно до пп. 9.2 п. 1 ст. 263 НК РФ до витрат компанії включаються витрати по добровільному страхуванню експортних кредитів і інвестицій від підприємницьких і (або) політичних ризиків.

Новації у застосуванні 0%-ной податкової ставки

Перелік операцій, оподатковуваних ПДВ за ставкою 0%, розширено Так, відповідно до нового пп. 3.1 п. 1 ст. 164 НК РФ оподаткування проводиться за ставкою 0% при реалізаці...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок