Розробка програмного забезпечення Вирішення Задачі Формування портфеля цінніх паперів » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Экономико-математическое моделирование » Розробка програмного забезпечення Вирішення Задачі Формування портфеля цінніх паперів

Реферат Розробка програмного забезпечення Вирішення Задачі Формування портфеля цінніх паперів

Зміст

Перелік позначені та скорочень

Вступ

1. Огляд літературніх джерел з харчуванням процесу інвестування у Цінні папери

1.1 Поняття інвестування и Його віді

1.2 Процес інвестування

1.3 інвестиційні ризиків

1.4 Поняття цінніх паперів и їх види

1.5 Фондовий ринок

1.6 Процес Формування портфеля цінніх паперів

1.7 Постановка Задачі

2. Математичне та алгорітмічне забезпечення Задачі Формування портфеля цінніх паперів

2.1 Математічні Моделі процесу Формування портфеля цінніх паперів

2.1.1 Загальна модель процесу Формування портфеля цінніх паперів

2.1.2 Класична модель Марковіца Задачі портфельної оптімізації

2.1.3 Модель прібутковості портфеля в нечіткій постановці

2.2 Алгоритм розв'язання Задачі Формування портфеля цінніх паперів

2.2.1 Алгоритм методу штрафних функцій

2.2.2 Алгоритм методу Хука-Дживса

3. Розробка програмного забезпечення Вирішення Задачі Формування портфеля цінніх паперів

3.1 Загальні Відомості про програмне забезпечення

3.2 Визначення архітектури програмного забезпечення

3.3 Вікорістовувані технології при розробці програмного забезпечення

3.4 Інформаційно-логічна схема програмного забезпечення

3.5 Взаємодія користувача з програмним забезпеченням

4. Контрольний приклад Вирішення Задачі Формування портфеля цінніх паперів

4.1 Опис контрольного прикладові

4.2 Результати чисельного розрахунків

4.3 аналіз та порівняння результатів, отриманого за допомог Моделі Марковіца та нечіткої Моделі

5. Охорона праці й НАВКОЛИШНЬОГО середовища

5.1 Загальні положення охорони праці

5.2 Небезпечні ї шкідліві виробничі Фактори

5.3 Виробнича санітарія

5.3.1 Мікроклімат

5.3.2 Освітлення

5.3.3 Іонізація Повітря

5.3.4 Шум та вібрація

5.3.5 Віпромінювання

5.4 Електробезпека

5.5 Пожежна безпека

5.6 Ергономічна безпека

5.7 Охорона НАВКОЛИШНЬОГО природного середовища

6. Цивільна оборона

Висновки

Список джерел інформації

додатка


Перелік позначені та скорочень

АТ - акціонерне товариство;

БД-база даних;

епт - електронно-променеві трубки;

ОПР - особі, пріймаюче Рішення;

ПЕОМ-персональна електронно-обчислювальних машина;

РЦП - ринок цінніх паперів;

СУБД-система Управління базою даніх;

ФР - фондовий ринок;

ЦО-Цивільна оборона;

ЦП-цінній папір.


Вступ

Діяльність Всіх сфер економікі и виробничо-господарська діяльність будь-якого підпріємства, організації в тій або іншій ступені, в тому або іншому вігляді обов'язково пов'язана Із здійсненням ними інвестіційніх вкладень. У зв'язку з ЦІМ фахівці в області менеджменту, економікі и Управління банківсько-фінансовою діяльністю повінні володіті основами економікі и організації інвестування и інвестіційної діяльності.

Оптімізація структури портфеля коштовніх паперів - Одне з найбільш Важливим Завдання ухвалення рішень в інвестіційній діяльності на фондового ринку. У спільному вігляді портфельних оптімізація відносіться НЕ Ліше до Формування портфеля коштовніх паперів, а включає кож Завдання Формування портфеля інвестіційніх проектів, кредитного портфеля и так далі.

Вирішення Задачі портфельної оптімізації дозволяє фінансовім інстітутам якнайкраще розподіліті наявні Фінансові кошти в Цінні папери та зменшіті ризиків від помилковості рішень.

Актуальність даної роботи діктується умів розвітку сучасної України. У економіці процес ухвалення рішень на Всіх рівнях Управління відбувається в умів постійної невізначеності кінцевіх результатів діяльності. Часткова або невізначеність пояснюються тім, Що економічні Проблеми зводяться до виборів з безлічі альтернатив, при цьому економічні агенти не мают у своєму розпорядженні повний знання сітуації для віроблення оптимального Рішення, а кож НЕ мают достатніх можливости для адекватного ОБЛІКУ всієї доступної їм інформації.

В ціх умів доводитися діяті Ліше Весь спектр з Деяк припущені про возможности розвітку сітуації, заснованіх на минуло.

Проблема Управління ризиків існує в будь-якому секторі економікі - от сільського господарства и промісловості до торгівлі и фінансів, Що и пояснює її постійну Актуальність. Оскількі ВСІ Галузі економікі зв'язані в єдиний механізм завдякі фінансовій сфері, самє фінансовім ризиків пріділяється найбільша УВАГА.

У даній роботі розглядається проблема моделювання та оптімізації структури портфеля паперів.

Розвиток методів оцінкі портфелів дозволено дати якнайповнішу інформацію про портфель и Його Якість.

Тому дипломна робота присвяч проблемі Поиск оптімальної структури портфеля цінніх паперів.


1. Огляд літературніх джерел з харчуванням процесу інвестування у Цінні папери

1.1 Поняття інвестування и Його віді

У перекладі з латіні "інвестіція" означає "вкладень". У сучасній економіці поняття "інвестиції" є одним з базових зрозуміти. Існує безліч різніх визначеня цього терміну, Наприклад:

Інвестиції - ції грошові кошти, Цінні папери, Інше майно, зокрема майнові права, Інші права, Що мают копійчаних оцінку, вкладаються в об'єкти підпріємніцькою і (або) іншій діяльності в цілях Отримання прибутку та (або) Досягнення іншого корисностей ефекта.

Інвестиції - ції довгострокові вкладень Капіталу в підпріємства різніх Галузо, підпріємніцькі проекти, соціально-економічні Програми або Інноваційні проекти. Інвестиції приносять прибуток через значний Термін після вкладень.

Інвестиції - ції вкладень грошів, здійснюване на трівалій Термін, отриманого дівідендів після якогось часу. Інвестиції можна здійснюваті Як у своїй Країні, так и за кордоном. Зазвічай інвестуються підпріємства різніх Галузо, підпріємніцькі и Інноваційні проекти, соціально-економічні прогр.

Інвестиції - ції пов'язане з ризиків розміщення Капіталу з метою Отримання доходу. При капіталізмі інвестиції є невід'ємною складового Частина економікі. Від кредітів інвестиції відрізняються самє наявністю ризики - кредит необхідно повертаті Незалежності от успішності бизнеса, інвестиції повертаються и приносять Дохід Тільки при розміщенні в прібуткові проектува. З позіції Теорії грошів інвестування - процедура, Зворотна заощадженнях, оскількі інвестування збільшує кількість грошів в обігу, вілучаючі їх Із заощадженнях. У тій же година, разом Із заощадженнях коштів інвестування - протілежність марнотратному спожівачеві, оскількі в разі успішного інвестування грошові кошти повертаються власнікові.

Однак, в будь-якому разі, спільнім моментом у Всіх ціх визначеня Виступає ті, Що під "інвестіціямі" розуміється вкладень Капіталу з метою Його подалі прімноження.

Мета інвестування полягає в пошуках и візначенні такого способу вкладень інвестіцій, при якому забезпечується необхідній Рівень прібутковості и мінімальній ризиків [1].

За об'єктами вкладень коштів віділяють реальні и Фінансові інвестиції.

Оскількі в Економічній літературі існують Різні підході до визначення суті и структури даніх Економічних форм, їх співвідношення з іншімі класіфікаційнімі групами інвестіцій, необхідно уточніті Зміст реальних и фінансовіх інвестіцій, візначіті їх об'єкти.

Реальні інвестиції віступають Як сукупність вкладень в реальні економічні активи: матеріальні ресурси (Елементи фізічного Капіталу, Інші матеріальні активи) i нематеріальні активи (науково-технічна, інтелектуальна продукція и так Далі).

найважливішою складовою реальних інвестіцій є інвестиції, здійснювані у формі капітальніх вкладень, які в Економічній літературі назівають кож реально інвестіціямі у вузьких се...


Страница 1 из 15Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок