Статистика Вивчення обсягах та структури споживання населенням » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Экономико-математическое моделирование » Статистика Вивчення обсягах та структури споживання населенням

Реферат Статистика Вивчення обсягах та структури споживання населенням

Дніпропетровська обласна рада

Обласний комунальний вищий навчальний заклад

Інститут підпріємніцтва В«СтратегіяВ»

Кафедра економічної Теорії

розрахунково-графічна робота

з дісціпліні: В«СтатистикаВ»

на тему: В«Статистика Вивчення обсягах та структури споживання населеннямВ»

Виконала:

студентка групи У-08-51

Заєць В. В.

Перевіріла:

викладач кафедри

Радамовська І. В.

м. Жовті Води

2010 р.


ПЛАН

Вступ

1. Оцінка дінамікі та структури споживання населенням за 2007-2009 рр.

2. Побудова кореляційно-регресійної Моделі

Висновки

Список використаної літератури


Вступ

Під споживанням розуміють Використання товарів та послуг для задоволення індівідуальніх та колективних потреб. Розрізняють виробниче, або споживання засобів виробництва для виготовлення Певного продукту та невіробніче споживання, Більшу Частину Якого становіть особисте споживання - Використання Людиною віробленого продукту для забезпечення своєї жіттєдіяльності.

Особисте споживання віконує економічні та Соціальні функції. Економічні функції полягають у відтворенні потреб, регулюванні обсягах та структури виробництва, відтворенні робочої сили; смороду є крітерієм реалізації суспільного продукту.

Соціальні функції полягають у підвіщенні матеріального добробуту населення, формуванні всебічно розвіненої особістості.

Статистичний аналіз узагальнює факти, Що спостерігаються, віявляє Фактори, від якіх залежався Рівень та структура споживання, будує Моделі споживання и на Цій Основі опісує відповідні закономірності й Тенденції. Результати статистичного аналізу вікорістовують Як для формального описування минулих тенденцій, так и для прогнозування роз В¬ витку виробництва з метою задоволення потреб населення.

Система статистичних показніків споживання будується згідно Із Завдання спостереження и регулювання споживання на макро-та мікрорівнях розвітку економікі.

На макроекономічному рівні Враховується необхідність узгодження реалій сьогодення Стосовно організації виробничих сил, реалізації складових ВВП, у тому чіслі фонду споживання.


1. Оцінка дінамікі та структури споживання населенням за 2007-2009 рр.

У статістіці вікорістовують три основних джерела інформації для визначення витрат домашніх господарств на придбання споживчих товарів: вібіркові Бюджетні Обстеження; баланс грошових доходів та витрат населення; торговельна статистика.

проти на Основі даної інформації Неможливо достатності точно візначіті торбу споживчих витрат згідно з основними концепціямі СНР. Так, у результаті вібірковіх бюджетних обстежень статистичні органи одержують інформацію про обсягах та структуру витрат населення безпосередню від домашніх господарств. Альо в ціх даніх містіться значний систематична помилка, оскількі там практично відсутні сім'ї з скроню доходами. Баланс грошових доходів та витрат населення побудованій на інших концептуальних принципах, Ніж СНР.

У зв'язку з ЦІМ Основним джерелом інформації про витрати на купівлю споживчих товарів є дані торговельної статистики про обсягах та структуру роздрібного товарообігу. Крім того, провадяться дорахункі для підпріємств, які НЕ звітувалі, неорганізованої торгівлі, включаючі неорганізоване Ввезення товарів Із-за кордону, тощо.

Для одержания інформації про витрати населення на оплату послуг вікорістовується статистична звітність закладів та організацій, Що надають Такі послуги домашнім ГОСПОДАРСТВО. До їх складу включаються рінкові Споживчі послуги (побутові, житлово-комунальні, транспорту та зв'язку, оздоровчі и т. д.), а кож послуги фінансовіх посередніків (банків, страхових компаний, організацій з проведення лотерей).

Вартість услуг Із проживання у Власний жітлі включається в загальному торбу кінцевіх витрат у розмірі валового випуску, тобто потокова витрат на утрімання власного житла та вартості Його зношення.

фактичність кінцеве споживання домашніх господарств відображає реальну величину кінцевого споживання, його призначення та забезпечується Як за рахунок одержания доходу, так и за рахунок соціальніх трансфертів у натуральній формі, які надаються населенню органами Державного управління та некомерційнімі організаціямі, Що обслуговують Домашні господарства.

Як відзначалося, для більш глибокого та всебічного аналізу рівня життя населення провадяться вібіркові Бюджетні Обстеження домашніх господарств, Що є Важливим джерелом статистичної інформації про структуру доходів та споживчих витрат населення. Такі Обстеження дозволяють установіті залежність Між рівнем матеріального добробуту домогосподарств та їх складом, Джерело доходів, зайнятістю членів сім'ї в різніх секторах економікі. Цю залежність відображають структурно-функціональні Моделі. Прикладом таких моделей є структура споживання в групуванні сімей за рівнем середньодушового доходу в сім'ї. Така ІНФОРМАЦІЯ є основою для Вивчення споживчої поведінкі населення, виявлення взаємозв'язку Між рівнямі споживання, доходів та ЦІН и прогнозування попиту.

Для кількісного відображення залежності Між дінамікою доходів або ЦІН та рівнем споживання окремого товарів розраховуються коефіцієнті еластічності, які показують, на скількі процентів змінюється Рівень споживання за Зміни середньодушового доходу або ціні на 1%.

При проведенні вібірковіх обстежень регулярно фіксуються Як доходи, так и витрати домашніх господарств. Витрати поділяються на Дві групи: Споживчі витрати, а кож витрати, не пов'язані Зі споживанням. Споживчі витрати включаються Усі Поточні витрати на придбання товарів та послуг для Використання домашнім господарством або Його Окрема членами.

аналіз матеріального добробуту заснованій НЕ Тільки на ОБЛІКУ Загальної суми витрат на придбання переліченіх товарів та послуг, альо ї на вівченні їх структури. До найбільш Важливим потреб людини, які задовольняються в дерло Черга, належиться харчування, тому Вінницький національний Частки витрат на харчування вікорістовується Як індікатор рівня життя населення.

На Основі даніх обстежень розраховуються Вінницький національний середньодушового споживання Окрема продуктів харчування, а кож Рівень забезпеченості населення непродовольчих товарами в розрахунку на 100 сімей або на 1000 ОСІБ.

Одним Із найважлівішіх показніків життєвого рівня населення є Рівень середньодушового споживання q. Його розраховують Як частко від ділення фонду споживання Q на середньорічну чісельність населення N:

.

Дінаміку рівня середньодушового споживання аналізують у натуральному та вартісному віразі. У Першому випадка за непродовольчих товарами розрахунок проводять: взуття - у парах, тканин - у метрах ТОЩО, а продуктів харчування - у власній масі (м'ясо, молоко - у кілограмах, яйця - у штуках, а кож у перерахунку на Основний продукт - молоко та Молочні продукти - у молоці, м'ясо та м'ясопродукти - у м'ясі).

Дінаміку рівня споживання у вартісному віразі розраховують у порівнянніх цінах.

Статистика вівчає, Як змінюється фонд споживання за рахунок окремого факторів, для чого Може буті використаних метод ланцюговіх підстановок.

Рівень споживання діференціюється за регіонамі, соціальнімі групами населення, усередіні останніх - за групами з різнім рівнем середньодушового доходу в сім'ї. Вікорістовуючі ці групування, можна візначіті Вплив на дінаміку рівня споживання Зміни Його в окремому групах та розподілу населення за Вибране Ознакою групування. Цей аналіз проводять за допомог системи індексів змінного складу, фіксованого складу та структурних зрушень.

При аналізі споживання застосовують Такі факторні Індекси, коли дінаміка підсумкової величини розкладається на дінаміку двох а...


Страница 1 из 4Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок