Прогнозування розвітку дінамікі України Як господарської системи » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Экономико-математическое моделирование » Прогнозування розвітку дінамікі України Як господарської системи

Реферат Прогнозування розвітку дінамікі України Як господарської системи

Українська академія банківської справи

Національного банку України

Кафедра економічної кібернетики

Курсова робота

з дісціпліні В«Моделювання економічної дінамікіВ»

В«прогнозування розвітку дінамікі України Як господарської системи В»

Виконала: студентка 5-го курсу

групи ЕК-21

Малюк Д.Г.

Нормоконтроль: канд. фіз.-мат. наук Братушка С.М.

Перевіріла: ас. Хайлук С.О.


ЗМІСТ

Вступ

1. Економічне прогнозування

1.1 Види и призначення прогнозів

1.2 Принципи и методи прогнозування

2. Моделі прогнозування соціально-економічних об'єктів

2.1 Принципи Вибори моделей та комбінування прогнозів

2.2 Створення систем державних прогнозів и програм соціально-економічного розвітку України

3. Прогнозування розвітку дінамікі України Як господарської системи

Висновки

Перелік посилання

додатка


ВСТУП

Державний прогноз економічного и соціального розвітку України - Це система кількісніх показніків и якісніх характеристик розвітку макроекономічної сітуації в Країні на визначеня Період, Що охоплює Формування структури економікі и соціальної інфраструктурі, обсягів виробництва товарів и услуг и їхнього споживання, зовнішньоекономічної діяльності. Прогнозні Параметри визначаються з урахування результатів аналізу економічного и соціального розвітку України за попередній Період и припущені про зовнішню економічну сітуацію и внутрішню економічну політіку в перспектіві.

Державні прогнозування економічного и соціального розвітку розробляються на довгострокові, середньострокові и короткострокові періоді в цілому по Україні, регіонах и галузях економікі. Їх використовують для Прийняття органами законодавчої и віконавчої влади конкретних рішень у сфері економічної політики, зокрема, для Розробка загальнодержавного, регіональніх, галузевих програм.

Проведення економічного и соціального прогнозування пріпускає Вивчення загально потенціалу України (регіону, Галузі, підпріємства). При дослідженні можна віділіті Такі види: економічний и соціальний Потенціал (сукупність демографічніх и трудових ресурсів); природний Потенціал (розвідані, нерозвідані и вікорістані Природні ресурси, джерела енергії); науково-технічний Потенціал (Сукупність трудових, матеріальних, фінансовіх ресурсів сфери науки и наукового обслуговування, накопічені знання в області суспільних, природних, технічних наук, а кож передових Досвід), промислово-виробничий Потенціал (сукупність Галузо промислового виробництва, будівельна Індустрія, транспорт и зв'язок, виробничі потужності, Основні фонди и трудові ресурси), сільськогосподарський Потенціал (сукупність трудових ресурсів, зайнятих у сільськогосподарському віробніцтві, технічні засоби, ресурси рослинництва, Лісові и водяні багатства, Потенціал соціального розвітку (охорона здоров'я, культура и мистецтво, спорт, туризм, Загальне и професійне утворення, підготовка фахівців віщої кваліфікації, Різні види суспільної діяльності, об'єкти соціальної інфраструктурі).

Метою є прогнозування дінамікі розвітку України, Як господарської системи. Об'єктом є країна, в даного випадка це - Україна. Предметами є методи та засоби за допомог якіх мі реалізовуємо прогнозування.


1. Економічне прогнозування

1.1 Види и призначення прогнозів

прогноз можна умовно розділіті на три види: загальний прогноз - відповідає на Запитання про можлівість чі неможлівість Настане деякі Події; якісний прогноз - передбачає опис майбутньої сітуації; кількісній прогноз - передбачає визначення числових характеристик майбутньої сітуації на Основі точковая або інтервальніх оцінок, котрі зображені на малюнку 1.1.

Малюнок 1.1 - Види прогнозів

Більш доповідні Класифікація Економічних прогнозів, Що зображені на табліці 1.1, будується за різнімі крітеріямі (класіфікаційнімі ознайо) у залежності від цілей, характером, періоду Попередження, методів i т. ін.


Таблиця 1.1 - Класифікація прогнозів

ознайо класіфікації

Природа

Масштабність

Складність

Детерміно-ваність

Тренд

Період попередж.

Кількісна Оцінка

наук.-техн. сублокальній понадпростій детермінов. дискретних оперативно інтервальній техн.-екон. локальний простий стохастичності аперіодічній короткостр. точковая соц.-екон. субглобальній складаний змішаній ціклічній середньостр. військ.-пол. глобальний понадскладн. довгостр. Природні суперглобальні далекостр.

а) Відповідно до проблемно-цільового крітерію (змістом прогнозу) розрізняють два типи прогнозів: пошуково (дослідніцькій, трендовий, генетичний) i нормативний (Програмний, цільовій):

1) пошуково прогноз - визначення можливости станів Явища в майбутне. ВІН заснованій на вікорістанні принципом інерційності розвітку, за Якого орієнтація прогнозу походити від сьогодення до майбутнього. Такий прогноз відповідає на запитання: Що імовірніше за все відбудеться за Умови Збереження існуючіх тенденцій?

2) нормативно прогноз - визначення Шляхів и термінів Досягнення можливости станів Явища, прийнятя Як мета. Такий прогноз відповідає на запитання: якімі шляхами досягті Бажанов? Орієнтація нормативного прогнозу в часі - від майбутнього до сьогодення. Наприклад, на підставі інформації про зростання споживання продуктів харчування пошуково прогноз дозволяє візначіті, наскількі воно зроста за Сейчас Період. При нормативному прогнозі досліджуються шляхи Зміни Тенденції за рахунок інтенсіфікації виробництва, поліпшення Його структури, підвіщення продуктівності праці и т. ін.

б) За крітерієм природи об'єкта віділяють прогнозування:

1) науково-технічні (перспективи розвітку науки и технікі, Вплив ціх Досягнення на економіку);

2) Ресурсні (Природні, матеріальні, трудові, Фінансові); демографічні (Рух народонаселення и відтворення трудових ресурсів);

3) Соціальні (Попит, споживання окремого товарів, спожи в об'єктах утворення, охорони здоров'я, культури и т. д.) й ін.

в) За періодом Попередження розрізняють оператівні (Поточні), коротко-, середньо-, довго-і далекострокові прогнозування. Оператівні прогнозування (до 1 місяця) містять, Як правило, кількісні оцінкі,...


Страница 1 из 6Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок