Статистичний аналіз оплати праці » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Экономико-математическое моделирование » Статистичний аналіз оплати праці

Реферат Статистичний аналіз оплати праці

Зміст

Введення

Глава 1. Статистика оплати праці і витрати на робочу силу

1.1 Заробітна плата і вартість робочої сили

1.2. Форми і системи оплати праці

1.3 Склад фонду заробітної плати та виплат соціального характеру

1.4 Середній рівень заробітної плати

1.5 Аналіз рівня та динаміки заробітної плати

Глава 2. Статистичний аналіз даних фінансової звітності по оплаті праці на ВАТ В«Паперова ФабрикаВ« Комунар В».

Глава 3 Статистичний аналіз показників варіації оплати праці на ВАТ В«Паперова Фабрика В«КомунарВ»

3.1 Статистична угруповання вихідних показників

3.2 Оцінка варіації оплати праці працівників ВАТ В«Паперова ФабрикаВ« Комунар В»і розрахунок її основних показників

Глава 4. Статистичний аналіз динаміки оплати праці на ВАТ В«Паперова ФабрикаВ« Комунар В»

4.1 Розрахунок показників динаміки оплати праці працівників ВАТ В«Паперова ФабрикаВ« Комунар В»

4.2 Виявлення основної тенденції (тренду) розвитку системи оплати праці на ВАТ В«Паперова Фабрика В«КомунарВ»

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

статистична оплата праця
Введення

У своїй роботі вивчається таке статистичне явище, як оплата праці в умовах ринкової економіки. Зважаючи багатоплановості теми, у роботі зосереджено увагу на дослідження наступних питань: склад витрат на робочу силу, фонд заробітної плати та її види. Особливу увагу приділено статистичному вивченню заробітної плати в умовах трансформаційних процесів в Росії.

Актуальність даної теми курсової роботи полягає в тому, що структура і динаміка заробітної плати являють собою надзвичайно важливі елементи, набувають в Росії особливу значимість з точки зору, як розвитку вітчизняної економіки, так і успішного її входження в глобальну економіку. Зростання заробітної плати в чому визначає динаміку платоспроможності попиту населення, обсяг внутрішнього ринку, збільшення розмірів якого є умовою економічного розвитку, зростання інвестицій.

Метою курсової роботи є статистичне вивчення соціально-економічного значення оплати праці як одного з найважливіших індикаторів рівня життя населення. Аналіз заробітної плати здійснюється на прикладі ВАТ В«Паперова ФабрикаВ« Комунар В». На основі даних дворічна фінансової звітності була досліджена динаміка і тенденція (тренд) перспективного розвитку оплати праці на підприємстві.

В ході статистичного вивчення оплати праці був використаний ряд методів. Це методи статистичних угруповань, аналіз статистичної інформації на основі застосування узагальнюючих статистичних показників: абсолютних, відносних, середніх величин. Використаний індексний метод, вивчені показники варіації, тісноти зв'язку, використовувалися табличний та графічні методи і ін


Глава 1. Статистика оплати праці та витрати на робочу силу

Заробітна плата як частина валового національного доходу, що надходить в грошовій і натуральній формі в індивідуальне розпорядження найманих працівників за роботу, виконану в поточному періоді, є найважливішою характеристикою ринку праці.

З переходом до ринкової економіки змінюється роль держави у вирішенні питань оплати праці. У плановій економіці держава регулює оплату праці на основі нормування праці, встановлення єдиної тарифної сітки на підприємствах однієї і тієї ж галузі, форм і систем оплати праці. В рамках галузі робітники, що володіють однією професією і однаковим рівнем кваліфікації, мають один і той же рівень тарифної ставки.

Розвиток ринкових відносин передбачає передачу державою частини своїх функцій у сфері оплати праці підприємствам і організаціям. Розширюються їх права у встановленні форм і систем оплати праці, виборі форм матеріального заохочення та надання соціальних пільг, визначенні розмірів тарифних ставок і посадових окладів. Фінансове становище підприємства, його розмір, форма власності, галузева приналежність, географічне положення - ось далеко не повний перелік чинників, що роблять вплив на політику підприємств у сфері оплати праці, професійного навчання і культурно-побутового обслуговування своїх працівників.

Потреба в надійній інформації про заробітну плату і інших формах доходу працівників з переходом до ринку і поглибленням диференціації в рівні оплати праці зростає. Програма державного статистичного спостереження з праці передбачає отримання даних про структурі заробітної плати, рівень оплати праці по різним галузям і секторам економіки, географічним районам, по підприємствам і організаціям різних розміру і форм власності, для окремих груп працівників, виділених за віковою, професійною та іншими ознаками. Отримані дані необхідні для аналізу соціально-економічних процесів, вимірювання рівня життя населення, вивчення взаємозв'язку між доходами і цікаво, проведення колективних переговорів з питань праці та заробітної плати, встановлення рівня мінімальної заробітної плати та ін

1.1 Заробітна плата і вартість робочої сили

У вітчизняній та міжнародній статистичній практиці поняття В«Заробітна платаВ» охоплює всі види заробітків, включаючи премії, доплати, надбавки, компенсаційні виплати, прямо або побічно пов'язані з результатом праці найманих працівників і виплачуються їм, як правило, через регулярні проміжки часу. До заробітної плати не відносяться страхові внески роботодавців на соціальне забезпечення своїх працівників, в пенсійні фонди, а також суми, отримані працівниками за договорами страхування або у вигляді соціальних допомог з державного і недержавних позабюджетних фондів, зокрема допомоги по тимчасовій непрацездатності, догляду за дитиною, вагітністю, пологами і т.п.

При проведенні статистичного спостереження з праці обліку підлягають сукупність нарахованих працівникам за місцем роботи грошових сум до будь-яких вичитав у зв'язку з оподаткуванням, внесками до фондів соціального забезпечення і соціальні фонди, профспілковими внесками та інших утримань із заробітної плати відповідно до законодавства.

Категорія В«заробітна платаВ» має двоїстий характер: для найманого працівника вона є доходом, а для підприємства - частиною витрат виробництва. Разом з тим витрати, які несе підприємець або суспільство при використанні найманої праці, не обмежуються тільки виплатою заробітної плати. До них відносяться і витрати підприємства на соціальний захист працівників, забезпечення їх житлом та соціально-побутове обслуговування, податки, пов'язані з використанням робочої сили. Витрати підприємства у розрахунку на одного працівника за одиницю часу являють собою вартість робочої сили для роботодавця.

1.2 Форми і системи оплати праці

Розрізняють дві форми оплати праці: відрядну і почасову. При погодинній формі заробітна плата нараховується за фактично відпрацьований час відповідно до прийнятої тарифною ставкою або посадовим окладом. При відрядній формі заробітна плата нараховується за фактично виконаний обсяг роботи за встановленими відрядними розцінками за одиницю роботи.

В рамках кожної форми оплати праці можуть використовуватися різні системи оплати праці. Так, виділяють просту почасову і почасово-преміальну системи оплати праці. Остання передбачає додавання до основного заробітку за відпрацьований час премій за виробничі результати, надбавки за професійну майстерність, суміщення професій і посад тощо

В рамках відрядної форми оплати праці розрізняють пряму відрядну систему оплати праці, відрядно-преміальну систему (при якої заробітна плата складається з основного заробітку за виконану роботу і премій за виробничі результати), відрядно-прогресивну систему (Що передбачає підвищені розцінки за продукцію, вироблену понад встановле...


Страница 1 из 8Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок