Статистичний аналіз перевезень на вантажному транспорті » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Экономико-математическое моделирование » Статистичний аналіз перевезень на вантажному транспорті

Реферат Статистичний аналіз перевезень на вантажному транспорті

Зміст

Введення

Глава 1. Статистика транспорту та теоретичні основи методів, використовуваних для його статистичної характеристики

1.1 Статистика транспорту і характеристика досліджуваних показань

1.2 Методи розрахунку статистичних показників

Глава 2. Статистичний аналіз діяльності вантажного транспорту загального користування

2.1 Аналіз перевезень вантажу транспорту загального користування

2.2 Аналіз вантажообігу транспорту загального користування

Висновок

Список літератури


Введення

Метою даної курсової роботи є оцінка діяльності вантажного транспорту загального користування, дослідження і характеристика даних показників по транспорту (Залізничний, автомобільний, трубопровідний, морський, внутрішній водний та повітряний), їх зміна в залежності від даних періодів (з 2006 по 2010), вивчення статистичних показників.

У відповідності з метою поставлені наступні завдання:

В· зробити розрахунки аналітичних показників діяльності вантажного транспорту загального користування за допомогою методів загальної теорії статистики;

В· представити наочне зображення фактичних та аналітичних показників діяльності вантажного транспорту загального користування;

В· зробити висновки по проведеним розрахункам і дати характеристику діяльності вантажного транспорту загального користування;

В· підвести підсумки.

Об'єктом дослідження є види вантажного транспорту, діяльність транспорту та її результати.

Предметом дослідження виступають статистичні показники, що характеризують діяльність транспорту, закономірність їх зміни за досліджуваний період.

Інформаційною базою послужив офіційний портал Федеральної служби державної статистики.

Тема даної курсової актуальна, так як транспорт, особливо вантажний, дуже важливий для розвитку економіки будь-якої країни, а так само для її соціально-політичної стабільності. Статистичний аналіз діяльності транспорту допомагає виявити подальші перспективи його розвитку, скласти прогноз щодо поліпшення діяльності транспорту, а конкретно збільшити обсяг вантажоперевезень, вантажообігу і т.д.


Глава 1. Статистика транспорту і теоретичні основи методів, використовуваних для його статистичної характеристики

1.1 Статистика транспорту та характеристика досліджуваних показань

Транспорт як вид господарської діяльності поділяється на транспорт загального і незагального користування.

Транспорт загального користування - транспорт, що задовольняє потреби організацій усіх видів діяльності і населення в перевезеннях вантажів і пасажирів, що переміщає різні види продукції між виробниками та споживачами, здійснює загальнодоступне транспортне обслуговування населення. До перевезень транспортом загального користування ставляться перевезення на комерційній основі (за плату) пасажирів чи вантажів. Перевезення, що здійснюється комерційною організацією, визнається перевезенням транспортом загального користування, якщо із закону, інших правових актів випливає, що ця організація зобов'язана здійснювати перевезення вантажів, пасажирів і багажу за зверненням будь громадянина чи юридичної особи.

Договір перевезення транспортом загального користування є публічним договором.

Транспорт незагального користування (відомчий) - транспорт, що здійснює, як правило, перевезення вантажів і пасажирів своєї організації. [1]

Статистика транспорту - це одна з галузей економічної статистики.

Об'єкт її вивчення - транспорт, тобто сукупність підприємств, виробничий процес яких полягає в переміщенні вантажів і пасажирів.

За характером роботи, різноманіттю і складності виробничих підрозділів підприємства транспорту в процесі відтворення займає особливе місце серед інших галузей економіки, з якими він нерозривно пов'язаний. Від рівня темпів його розвитку, результатів та якості роботи залежить успішна діяльність усіх галузей економіки: промисловість, будівництво, сільське господарство, підвищення рівня життя населення. Пов'язуючи всі галузі економіки в єдине ціле, транспорт сприяє раціональному використанню природних ресурсів та розміщенню виробництва, служить цілям розвитку і зміцнення господарських і культурних зв'язків між регіонами країни та іншими країнами.

Транспорт є одним з найбільших споживачів деяких видів продукції: металу, палива, лісу, електроенергії. Такі галузі промисловості, як залізничне машинобудування, виробництво автомобілів, суднобудування, авіаційна промисловість, цілком працюють для задоволення потреб транспорту.

Предметом вивчення статистики транспорту є масові економічні явища, що представляють собою результат транспортного процесу і умови (фактори) його здійснення в конкретних умовах місця і часу. За допомогою системи статистичних показників визначаються обсяги (рівні), структура, динаміка і взаємозв'язок результатів і факторів виробничого процесу. Таким чином, статистика надає закономірностям і взаємозв'язкам у розвитку транспорту кількісне вираження.

Для характеристики результатів і факторів, їх обумовлюють, необхідне створення науково обгрунтованої системи показників. [2]

Статистичний показник - це величина, адекватно характеризує реальний процес або явище в часі і просторі. При цьому кількісна визначеність пов'язана з якісним своєрідністю.

Система показників - Це комплекс взаємопов'язаних показників, що характеризують істотні сторони явища.

При конструюванні системи статистичних показників виходять з основних положень соціально-економічної теорії і принципу діалектичного методу пізнання.

Статистика повинна перевести економічні категорії і поняття в статистичні показники. Наприклад, продукція вантажного транспорту - це економічна категорія, а обсяг перевезеного вантажу та вантажооборот - система показників для характеристики цієї категорії.

Статистика транспорту розчленовується на складові частини:

В· галузевої ознака;

В· тематичний ознака.

За галузевою ознакою в ній виділяються статистики окремих видів транспорту:

В· залізничного;

В· автомобільного;

В· трубопровідного;

В· морського;

В· внутрішнього водного;

В· повітряного.

За тематичним ознакою:

В· статистика перевезень вантажів і пасажирів;

В· статистика основного і оборотного капіталу;

В· праці;

В· виробничих витрат та фінансових результатів;

В· інвестицій і інновацій.

З них самими специфічними для кожного виду транспорту є:

В· статистика перевезень вантажів і пасажирів;

В· статистика найголовнішою частини основного капіталу - транспортних засобів і шляхів сполучення (транспортних терміналів).

Одиницею спостереження в статистиці перевезень вантажів є відправка, тобто партія вантажу, перевезення якої оформлена відповідним документом (договором перевезення). Первинні документи на різних видах транспорту мають різні назви:

В· дорожня відомість - на залізничному і річковому транспортах;

В· коносамент і маніфест - на морському транспорті;

В· шляховий лист і товарно-грошова накладна - на автомобільному транспорті;

В· супровідна відомість - на повітряному транспорті.

Статистика перевезень вантажів розробила систему показників, які забезпечують можливість всебічної характеристики роботи кожного підприємства і єдиної транспортної мережі країни. Ці показники поділяються на дві групи:

В· об'ємні (Сумарні);

В· якісні.

До об'ємним показниками статистики перевезень вантажів відносяться:

В· відправлено (Відправлення) вантажів;

В· прибуло...


Страница 1 из 9Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок