Динаміка продуктивності праці » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Экономико-математическое моделирование » Динаміка продуктивності праці

Реферат Динаміка продуктивності праці

ЗМІСТ

Введення

1. Коротка природно-економічна характеристика господарства

2. Динаміка продуктивності праці

3. Статистичне дослідження динаміки продуктивності праці

3.1 Аналіз динаміки продуктивності праці

3.2 Виявлення тенденції розвитку ряду динаміки продуктивності праці

3.3 Аналіз показників колеблемости ряду динаміки продуктивності праці

3.4 Прогнозування на майбутнє продуктивності праці

4. Статистичні методи аналізу впливу різних факторів на продуктивність праці

4.1 Аналіз зміни продуктивності праці по групах продукції

4.2 Індексний аналіз впливу факторів на продуктивність праці

4.3 Індексний аналіз впливу продуктивності праці на валову продукцію

5. Кореляційно-регресійний аналіз впливу факторів на продуктивність праці

Висновок

Бібліографічний список


ВСТУП

проводиться в країні економічна реформа привела до істотного скорочення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, зменшення кількості робочих місць та потреби в робочій силі.

Забезпечення колгоспів і радгоспів необхідними трудовими ресурсами та їх раціональне використання є важливими умовами інтенсифікації сільського господарства та збільшення виробництва сільськогосподарської продукції.

Особливе значення питання використання робочої сили має в колгоспному виробництві, де треба забезпечити зайнятістю в суспільному виробництві не мінімально необхідне число працівників, а весь наявний склад працездатних членів колгоспу.

На сільськогосподарських підприємствах потреби в робочій силі різко зростають у весняно-літній період. Особливо висока ця потреба в господарствах, які займаються обробітком сільськогосподарських культур з низьким рівнем механізації робіт, а в осінньо-зимовий період навпаки більшість працівників сільського господарства особливо галузі рослинництва не забезпечені роботою.

У міру інтенсифікації сільського господарства все більше робіт виконується механізмами, але і при комплексної механізації люди, які здійснюють виробництво матеріальних благ, є головною продуктивною силою.

Продуктивність праці є одним з найважливіших якісних показників роботи підприємства, виразом ефективності витрат праці. Рівень продуктивності праці характеризується співвідношенням обсягу виробленої продукції або виконаних робіт і витрат робочого часу. Від рівня продуктивності праці залежать темпи розвитку промислового виробництва, збільшення заробітної плати і доходів, розміри зниження собівартості продукції. Підвищення продуктивності праці шляхом механізації і автоматизації праці, впровадження нової техніки і технології практично не має меж. Тому метою аналізу продуктивності праці є виявлення можливостей подальшого збільшення випуску продукції за рахунок зростання продуктивності праці, більш раціонального використання працюючих і їх робочого часу. Виходячи із зазначених ланцюгів виділяють наступні завдання статистичного вивчення продуктивності праці в промисловості:

1) вимірювання рівня продуктивності праці;

2) вивчення виконання плану і динаміки продуктивності праці;

3) аналіз взаємозв'язку продуктивності праці з іншими економічними показниками, характеризують результати роботи підприємства.

Цим обумовлюється актуальність обраної теми.

Метою роботи є проведення статистичного аналізу динаміки продуктивності праці та розробка заходів щодо ефективного використання ресурсів (трудових, матеріальних і фінансових).

Поставлена ​​мета зумовлює ряд вирішуваних завдань в ході її виконання:

- дати коротку характеристику господарства;

- вивчити і проаналізувати динаміку продуктивності праці;

- проаналізувати показники використання робочого часу;

- скласти баланс робочого часу і на його основі розрахувати показники використання робочого часу;

- проаналізувати взаємозв'язок показників трудової активності з чинниками, що роблять на неї вплив;

- зробити висновки і розробити пропозиції щодо ефективного використання трудових ресурсів.

В якості досліджуваного об'єкта обраний сільськогосподарський виробничий кооператив В«МаякВ» Давлекановского району, розташований за адресою: с. Хусаин, вул. Центральна, д.54.

При виконанні роботи будуть застосовані метод динамічних рядів і кореляційно-регресійний метод.

Інформаційною базою для виконання роботи послужила бухгалтерська звітність та первинна документація планово-економічного відділу, а також навчальні та періодичні видання, присвячені даній темі.

продуктивність праця статистичний


1. КОРОТКА ПРИРОДНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА

Давлекановскій муніципальний район (башк. ДУ™ТЇлУ™кУ™н райони) - Муніципальне утворення в складі республіки Башкортостан Російської Федерації.

Давлекановскій район утворений в 1930 році.

Населення 42 тис. чоловік. Середня щільність населення 22 особи (у тому числі сільського близько 10 осіб) на 1 км ВІ. В районі 95 сільських населених пункти, найбільш Найбільші з них Іванівка, Курьятмасово. Переважають башкири, татари і росіяни.

Район розташований на південному заході республіки. Площа складає 1907 км ВІ. Територія району знаходиться в межах Прібельской увалисто-хвилястої рівнини.

Клімат теплий, посушливий. Переважають вітри південних і південно-західних напрямків. Самий холодний місяць - січень (мінус 15.7 В° С), найтепліший місяць - липень (плюс 19,5 В° С). Загальнорічне кількість опадів становить 500-600 мм.

По території району протікають річки Дема, Малий Удряк, Уршак. На заході знаходиться озеро Асиликуль.

Переважають типові чорноземи. Орні площі схильні змиву і видування вітром. На території району є родовища нафти, глини, суглинку, піщано-гравійної суміші.

Давлекановскій район є промислово-сільськогосподарським. У місті Давлеканово розміщені підприємства харчової, легкої промисловості. Працюють підприємства місцевого значення по випуску збірного залізобетону, шлакоблоків, лиття чавунного, швейних виробів, ремонту сільськогосподарської техніки. Сільськогосподарські підприємства району спеціалізуються на вирощуванні зерна, буряків цукрових, соняшнику і розведенні молочно-м'ясної худоби, овець і свиней. Під сільськогосподарськими угіддями зайнято 162,4 тис. га землі (85,2% території району), у тому числі під ріллею - 122,6, сіножатями - 5,3, пасовищами - 34,6 тис. га. Ліси займають 5,2% земельної площі території району.

В якості досліджуваного об'єкта обраний сільськогосподарський виробничий кооператив В«МаякВ» Давлекановского району, розташований за адресою: с. Хусаин, вул.Центральна, д.54.

У таблиці 1 наведена характеристика оснащеності господарства ресурсами (фондами, працівниками та землею) і їх використання.

За аналізований період (2005-2007 рр..), В цілому відбулося пониження результативних показників, таких як: навантаження на 1 середньорічного працівника, отримано валової продукції, окупність витрат.

У 2007 році за даними статистичної звітності, аналізоване підприємство не проводило посівних робіт, що несприятливо позначилося на валовій продукції.

Зниження середньорічної чисельності на 12 чоловік дало зниження навантаження на 1 середньорічного працівника.

Незважаючи на зниження ОПФ, зниження чисельності на 12 чоловік, збільшило навантаження по ОПФ що припадає на 1 середньорічного працівника.

Основні шляхи скорочення плинності кадрів у сільському господарстві такі: поліпшення умов праці і побуту працюючих, що забезпечують високу продуктивність праці і підвищення кваліфікації кадрів; поліпшення рівня культурно-побутового обслуговування; вдосконалення оплати праці та його нормування. Також для б...


Страница 1 из 15Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок