Корпоративна культура в організації (на прикладі ресторану "Забайкаллі") » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Этика » Корпоративна культура в організації (на прикладі ресторану "Забайкаллі")

Реферат Корпоративна культура в організації (на прикладі ресторану "Забайкаллі")

Категория: Этика

Сибірський університет споживчої кооперації

Кафедра соціально-культурного сервісу і туризму

Курсова робота

з дисципліни: Етика бізнесу та управління в ресторанному сервісі

тема: Корпоративна культура в організації (на прикладі ресторану В«ЗабайкалліВ»)

Чита 2011


Введення

В останній час стає все більш очевидним те, що корпоративна культура відіграє істотну роль у сфері послуг.

Корпоративна культура - це нова область знань, що входить в серію управлінських наук. Вона виділилася з також порівняно нової галузі знань - корпоративного управління, яке вивчає загальні підходи, принципи, закони і закономірності в управлінні великими і складними організаціями.

Актуальність теми В«Корпоративна культураВ» полягає в тому, що кожна організація, маючи свою власну історію, організаційну структуру, види комунікацій, всередині організаційні традиції і міфи утворюють у своїй сукупності унікальну корпоративну культуру. Вітчизняні менеджери усвідомили той факт, що вміле управління корпоративною культурою може стати серйозною конкурентною перевагою компанії. Головним питанням в сучасному понятті В«корпоративної культури В»є те, заради чого дана конкретна організація взагалі існує. Необхідно сформулювати уявлення про майбутнє організації через рік, через п'ять років.

Ступінь вивченості даної проблеми виглядає вельми скромно, зокрема вітчизняними фахівцями. У виданнях російських авторів дане питання розкритий, як правило, в загальних рисах. Є розділи, присвячені даному питанню в підручниках Е.А.Смірнова В«Основи теорії організації В», О.С.ВіханскогоВ« Менеджмент В». У 2004 році вийшли роботи В.А.Співака В«Корпоративна культураВ» і В.В.Томілова В«Культура підприємництваВ». Можна знайти статті в періодичних виданнях, наприклад в журналах В«Управління персоналом В»,В« Проблеми теорії та практики управління В»,В« Управління компанією В»і ін

Вивченню корпоративної культури, проблемам її формування і зміни присвячені роботи багатьох зарубіжних авторів, таких як Едгар Шейн В«Організаційна культура і лідерство В», Коттер Т. і Хескетт Дж.В« Корпоративна культура В», Кім Камерон і Роберт Куїнн В«Діагностика та зміна організаційної культуриВ», а також дослідження Пітерса і Уотермана та інших фахівців. Приділив увагу проблемі культурі управління в багатонаціональних підприємствах Йоахим Хентце В«Теорія управління кадрами в ринковій економіціВ».

Об'єктом нашого дослідження є корпоративна культура організації.

Предметом даного дослідження є процес формування корпоративної культури.

Мета даної роботи - розгляд теоретичних аспектів корпоративної культура та аналіз корпоративної культури в ресторані В«ЗабайкалліВ».

Для досягнення мети поставлені і реалізовані наступні завдання:

1) розглянути поняття корпоративної культури, структуру і зміст;

2) розкрити роль корпоративної культури в управлінні підприємством, а також методи формування корпоративної культури;

3) проаналізувати корпоративну культуру ресторану В«ЗабайкалліВ»;

4) навести рекомендації щодо вдосконалення корпоративної культури в ресторані В«ЗабайкалліВ».

Основні поняття і визначення, про які йде мова в курсовій роботі:

Корпоративна культура - загальний стиль компанії, атмосфера, в якій існує колектив.

Імідж компанії - система відносин між співробітниками даної компанії і її клієнтами, фірмовий стиль одягу, ергономіка і дизайн компанії.

Курсова робота складається з вступу, двох теоретичних частин, практичної частини, висновків, переліку літератури і додатки.


1. Теоретичні основи поняття, структури та змісту корпоративної культури

1.1 Поняття і сутність корпоративної культури

За останні кілька років, і менш виразно за останні п'ятдесят років, питання культури, і особливо культури у великих організаціях, дедалі більше приваблюють увагу теоретиків і дослідників. Дійсно, ми живемо в такий час, коли тисячі людей знають, чим характеризується культурна обстановка в організації, і люблять порозмірковувати про це.

Розгляд організацій як спільнот, що мають однакове розуміння своїх цілей, значення та місця, цінностей і поведінки, викликало до життя поняття корпоративної культури.

Новий термін В«корпоративна культураВ» здається таким тільки на перший погляд. На зорі монополізму, коли засновник найбільшої автомобільної корпорації Форд вітався зі своїми робітниками за руку і вітав їх з сімейними урочистостями, він створював на своїх заводах саме цю саму культуру - загальну сприятливу атмосферу серед персоналу всіх рівнів - ефемерне явище, яке не можна поторкати в буквальному сенсі, але чиї плоди дуже матеріальні, так як безпосередньо сприяють збільшенню доходів компанії.

Корпоративна культура - це не тільки імідж компанії, але і ефективний інструмент стратегічного розвитку бізнесу. Її формування завжди пов'язане з інноваціями, спрямованими на досягнення бізнес-цілей і, отже, підвищення конкурентоспроможності.

В грудні 2005 року Асоціація менеджерів провела дослідження, спрямоване на виявлення пріоритетних напрямів розвитку професії менеджера в 2005 році. Його результати показали, що одну із самих ключових позицій займає тема корпоративної культури в рамках стратегічного управління людськими ресурсами. [4]

Однак реальна розстановка пріоритетів сьогодні, на жаль, виглядає дещо інакше. Незважаючи на визнання своєї значущості, корпоративна культура сприймається частіше за все як засіб формування зовнішнього іміджу організації, а не підвищення ефективності бізнес-процесів і розвитку компанії.

За даними Асоціації менеджерів, на сьогодні тільки 25% компаній мають спеціальні департаменти, що відповідають за формування корпоративної культури та впровадження інновацій. А адже саме корпоративна культура, яка сприяє змінам всередині організації, є основою розвитку і конкурентоспроможності будь успішної організації.

В В«КласичномуВ» розумінні корпоративна культура розглядається як інструмент стратегічного розвитку компанії через стимулювання інновацій та управління змінами. Корпоративна культура існує в будь-якій компанії - з моменту появи організації і до самого кінця - незалежно від того, створюється спеціальна служба для роботи з нею чи ні. Грамотне ж управління корпоративною культурою надає саме позитивний вплив на бізнес компанії. Зокрема, воно дозволяє скорочувати витрати, причому не тільки на підбір персоналу, але і, наприклад, на зовнішній PR: співробітники, які є провідниками філософії компанії у зовнішній світ, знімають частину функцій з департаменту, що займається PR-політикою організації. Компанія з грамотно розвиненою корпоративною культурою користується великим авторитетом на ринку і приваблива як для потенційних співробітників, так і для партнерів по бізнесу та акціонерів.

На практиці фахівці з управління людськими ресурсами по-різному інтерпретують поняття корпоративної культури. Одне з грамотних його визначень звучить так: В«корпоративна культура - це система цінностей і методів управління В». Перша частина визначення відноситься до нематеріальних активів організації, а друга - до конкретних механізмів. Ці два, на перший погляд, протилежних аспекти поняття і призводять до його неоднозначного тлумаченню.

І все ж, що таке корпоративна культура? Визначень культури є чимало. Ми інтуїтивно відчуваємо, що такі поняття, як В«особистістьВ» або В«СпілкуванняВ» наближаються до чогось дуже важливого в визначенні культури, але це В«ЩосьВ» настільки розпливчасто, що його визначення так само численні, як картинки у калейдоскопі. І чим більше визначень культури, тим вільніше кожен новий автор придумує власну версію.

До Приміром, за Баррі Фегану, корпоративна культура - це ідеї, інтереси і цінно...


Страница 1 из 5Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок