Соціальна Відповідальність та етика в менеджменті » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Этика » Соціальна Відповідальність та етика в менеджменті

Реферат Соціальна Відповідальність та етика в менеджменті

Категория: Этика

АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК

Факультет економікі та менеджменту

Кафедра менеджменту та військового господарства


курсова РОБОТА

НА ТЕМУ: В«Соціальна Відповідальність ТА етико В МЕНЕДЖМЕНТІВ»


Виконала: студентка групи 567 Величко А.А.

Перевіріла: доцент, Черкашина М.В.ПЛАН

Вступ

1. Соціальна Відповідальність

1.1 Поняття соціальної відповідальності

1.2 Види соціальної відповідальності

1.3 Переваги та недолікі соціальної відповідальності

2. Соціальні зобов'язання

3. Соціальний контракт

3.1 Поняття соціального контрактом

3.2 Формування соціального контракту

4. Сутність етики менеджменту

4.1 Визначення етики менеджменту та віді етичним підходів

4.2 Фактори, Що визначаються етичний Вибір

5. Механізм Формування етічної поведінкі

6. Стандарти етики менеджменту

Висновок

Список використаної літератури


ВСТУП

Сучасна організація є складовою Частина оточення, Що включає Багато складових (Місцеві Спілки, споживачів, постачальніків, засоби масової інформації, робітніків, акціонерів), від якіх поклади самє існування організації. Вона пов'язана не Ліше з Досягнення економічного результату, Який вімірюється передусім обсягах віготовленої продукції (послуг), рівнем прибутку підпріємства.

Важливе Значення має й етика ділового співробітніцтва, віявом якої є дотримання правил и норм партнерства, конкурентної боротьбі, турбота про ділову репутацію фірмі та людей, прічетніх до неї. Не менше значущих для підпріємців, менеджерів є Відповідальність перед суспільством, соціальна етика. Аджея Кожна організація вікорістовує у своїй діяльності матеріальні, Фінансові та трудові ресурси держави и того винна усвідомлюваті Свій обов'язок, нести Відповідальність перед суспільством, спрямовуючі Частину своїх доходів та зусіль на Його благо и вдосконалення.


1. Соціальна Відповідальність

1.1 Поняття соціальної відповідальності

У повсякденній роботі менеджерів все Більше Місце посідають Громадські справи и питання соціальніх змін. ЕКСПЕРТІВ менеджменту підкреслюють, Що Соціальні Проблеми СЬОГОДНІ Такі ж важліві, Як и питання прибутку, хоча в недалекому минуло бізнесмена цікавів Ліше прибуток.

Вивчаючи Зміст катего𳿠«³дповідальністьВ», мі повінні віходіті з того, Що соціальну Відповідальність не можна зводіті до одного з її різновідів: моральної, політічної, Юридичної, професійної та ін. У процесі Вивчення ціх різновідів відповідальності необхідно мати на увазі ті, Що співвідношення соціальної відповідальності з її різновідамі можливости уявіті Як діалектичний зв'язок Загальна та особливого.

Соціальна Відповідальність є родовим поняттям Стосовно її різновідів. Найбільш суттєві рісі та ознайо, які прітаманні соціальній відповідальності, властіві и її Конвенцію різновідам:

Так, Л. Білецька візначає соціальну Відповідальність Як обов'язок особини оцініті власні намірі та здійснюваті Вибір поведінкі відповідно до норм, Що відображають інтересі суспільного роз В¬ витку, а у випадка Порушення їх - обов'язок звітуваті перед суспільством и нести покарання.

Схоже, альо більш ємке визначення соціальної відповідальності знаходимо у Р. Хачатурова та Р. Ягутяна. Під соціальною відповідальністю смороду розуміють дотримання суб'єктами суспільних відносін Вимоги соціальніх норм, а у випадка безвідповідальної поведінкі, Що не відповідає Вимоги норм чі порушує Суспільний порядок, смороду зобов'язані нести доповнюючій обов'язок особистого чі майнового характеру.

О. Плахотний вважає, Що Поняття відповідальності поєднує Дві форми, два різніх віді відповідальності:

1) Відповідальність Як реакція суспільства на поведінку індівіда (суспільна Відповідальність);

2) Відповідальність Як система Відповідей індівіда на вимоги суспільства (особиста Відповідальність).

За Осовською ж соціальна Відповідальність - ції готовність відгукнутіся на спожи суспільства, жертвуючі при цьому короткостроковім прибутком. Вкладень в будівництво лікарень и шкіл, філантропічні прогрів, безпека і Висока Якість продукції без забруднення НАВКОЛИШНЬОГО середовища - все Це кож підпадає Під категорію соціальної відповідальності.

1.2 Віді соціальної відповідальності

Соціальна Відповідальність відображає певне співвідношення Між особістістю та суспільством інтегрально. Як зазначає О. Ростігаєв, соціальна Відповідальність є виразі всієї багатоманітності соціальніх відносін та узагальнення виразі Всіх форм відповідальності. Спеціфіка конкретних відів відповідальності обумовлена природою тихий суспільних відносін, всередіні якіх смороду вініклі та існують у власній якісній візначеності.

М. Бахтінім віділяються наступні види соціальної відповідальності: моральна, персональна, політична, соціальна. Р. Хачатуров вважає, Що у суспільстві існує стількі різновідів соціальної відповідальності, скількі в ньому діє різновідів соціальніх норм.

Досить обґрунтованою вважаєтся класіфікацію соціальної відповідальності на не правові та правову.

1) не правовий соціальна Відповідальність не має юридичного характеру та Виступає у формі моральної, політічної, корпоратівної, релігійної, етічної та ін.

морально Відповідальність настає у випадка Порушення традіцій, звічаїв, норм культури та естетичних норм. Вона відображається у суспільному осуді та соціальному відмежуванні від суб'єкта, Що порушує чі ухіляється від виконан норми поведінкі. Моральна Відповідальність має Важливе значення, оскількі забезпечує відповідність суб'єктів прийнятя у суспільстві уявленням про добро та зло, Справедливість та несправедлівість.

Політична Відповідальність настає при порушенні норм, дотримання якіх покладається суспільством на публічного політика. Її призначенням є забезпечення упорядкування політічної сфери суспільних відносін шляхом демонстрації недовірі, не обраності політика на новій Термін до представніцького органу, віключення з певної організації.

Корпоративна Відповідальність настає у випадка Порушення корпоративних правил, які прійняті Певної соціальною структурою та не мают правового значення. Відображається у осуді членами корпорації чі віразі недовірі порушніку.

Релігійна Відповідальність засновується на нормах, Що регламентують порядок відправлення релігійніх культів, та на вірі у Бога. Забезпечуються організацію релігійної сфери шляхом визначення можливости засобів впливим до суб'єктів, Що порушують вимоги релігійніх норм.

Всі згадані Вище віді соціальної відповідальності мают пасивний характер, оскількі негативна реакція з боку суспільства у ціх випадка НŠ​​передбачає примусового впливим на нормопорушніка. Вона не засновалося на праві вімагаті відповідної поведінкі, а відображається у бажанні Висловіть негативно ставлені шляхом відмові у спілкуванні чі дістанціювання.

2) Правова Відповідальність настає у випадка порушення норм державно-організованого права. Вона має активний характер, оскількі передбачає активний псіхологічній Вплив на порушніка аж до застосування примусового фізічного впливим.

Юридична Відповідальність. Під юридичною відповідальністю розуміється необхідність для організації встановленим суспільством правилам, досягнення її Економічних цілей у рамках закону. Закони можут видавати місцевою або центральною Влад.

такоже до відів соціальної відповідальності відносять

Економічна Відповідальність. У граничному випадка економічна Відповідальність фірмі зводіться винятково до максімізації прибутку. Дану концепцію запропонував и розробля...


Страница 1 из 5Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок