Етика управління в індустрії гостинності » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Этика » Етика управління в індустрії гостинності

Реферат Етика управління в індустрії гостинності

Категория: Этика

Центросоюз Російської Федерації

Сибірський університет споживчої кооперації

Комерційний факультет

Кафедра сервісу та туризму

Курсова робота

з дисципліни В«Етика бізнесу та управління в ресторанному сервісіВ»

Етика управління в індустрії гостинності

Виконала:

Науковий керівник:

2011


Зміст

Введення

1. Теоретичні аспекти етики управління

1.1 Поняття етики управління

1.2 Особливості етики управління фірмою

1.3 Етика і ринок в сучасній Росії

2. Характеристика етики управління в індустрії гостинності

2.1 Роль гостинності в сфері готельних послуг

2.2 Етика ділового спілкування в сфері готельного сервісу

3. Етика управління на прикладі готелю В«АркадіяВ»

3.1 Коротка характеристика готелю В«АркадіяВ»

3.2 Оцінка рівня етичності в готелі В«АркадіяВ»

Висновок

Список літератури

Додаток 1


Введення

Основними складовими будь-якої організації є люди, що входять в дану організацію, задачі, для вирішення яких дана організація існує, і управління, яке формує, мобілізує і приводить в рух потенціал організації для вирішення поставлених перед нею завдань.

Менеджмент (в спрощеному розумінні) - це вміння досягти поставлених цілей, використовуючи працю, інтелект, мотиви поведінки інших людей. Людина - істота соціальна, він не може нормально функціонувати поза суспільством. Не одне суспільство не може існувати без норм поведінки, інакше настане хаос. Організація - це суспільство в суспільстві, саме слово В«організаціяВ» заперечує який-небудь хаос. Етика в широкому сенсі слова - Це кодекс, звід правил спілкування людей, вироблений багатьма поколіннями. Етичні норми поведінки, на відміну від правових норм, встановлюються не державою, а совістю (мораллю і моральністю).

Етика в бізнесі, можна сказати, питання життя і смерті. Багато організацій в прагненні підвищити прибуток будь-якою ціною, готові свідомо забруднювати навколишнє середовище, замовчувати дані про шкоду, якої завдають здоров'ю своїх робітників. Дотримання закону - Це ще не дотримання норм етики. Прибуток - це самоціль організації, але не можна заради неї йти на все. Неетичне ставлення до навколишнього середовища, здоров'ю та життю людей може призвести до того, що нікому буде скористатися ні кінцевим продуктом підприємства, ні його прибутком.

Неетична поведінка фірми на ринку може негативно позначитися на її прибутку, в тому плані, що громадський осуд, осуд зіпсує її імідж і відповідно рівень її продажів впаде. Фірма також може втратити партнерів по бізнесу.

Неетична ставлення до підлеглим всередині фірми можуть знизити працездатність людей і, в кінцевому підсумку, привести до втрати цінних працівників. А адже саме люди - головне багатство будь-якої організації, а так само найдорожчий ресурс.

Актуальність теми полягає в тому, що етика управління впливає на ефективність роботи організації в сучасних ринкових умовах.

Мета курсової роботи: розглянути наскільки важлива етика управління для підприємства в сфері готельного сервісу в сучасних умовах.

При виконанні роботи були поставлені завдання:

1) дати визначення етики управління;

2) розглянути етику і ринок в сучасній Росії;

3) охарактеризувати етику управління в індустрії гостинності;

4) розглянути етику управління на прикладі готелю В«АркадіяВ».

Об'єктом дослідження є поняття етики управління.

Курсова робота складається з вступу, трьох розділів, висновку, списку літератури і додатка.

етика управління гостинність готель


1. Теоретичні аспекти етики управління

1.1 Поняття етики управління

Щоб зробити вибір на користь правильної поведінки, важливо мати початкове уявлення про етику. Етичні норми, що існують у тому чи іншому суспільстві, на різних етапах історичного розвитку регулювали ділове спілкування.

У перекладі з грецької мови етика означає звичай, вдача. Етика має справу з принципами, які визначають правильне або неправильне поводження. Вперше термін В«етикаВ» згадав Арістотель, який жив в античну епоху і піднімав питання про те, що люди повинні робити, щоб здійснювати правильні, моральні вчинки. Сьогодні етику розуміють як вчення про мораль і моральність. Основу предмета етики складає вчення про природу моралі як особливого соціального явища, про роль моралі в житті суспільства, так як мораль виступає одним з факторів, регулюючих і нормували особисту і суспільну діяльність людей. Знання цього необхідно керівнику при здійсненні управління виробництвом, для додання діям людей цільового морального характеру. [8]

Найважливіші категорії етики: В«доброВ»; В«злоВ»; В«справедливістьВ»; В«боргВ»; В«совістьВ»; В«відповідальністьВ»; та ін

У нашій країні етичні правила закріплені в законодавстві. Фактично всі правові норми є відображенням етичних поглядів, носієм яких в момент прийняття законів був законодавець.

Таким чином, в різних законах, у тому числі в цивільному та трудовому законодавствах, є норми, які мають чітко виражену етичну спрямованість. Наприклад, ст. 10 Цивільного кодексу РФ, що встановлює межі здійснення цивільних прав. У відповідність з нею встановлені боковий вівтар свободи громадян: заборонена діяльність виключно з наміром заподіяти шкоду іншій особі, а також зловживання правом в інших формах. Крім того, забороняється використання цивільних прав з метою обмеження конкуренції, а також зловживання домінуючим становищем на ринку. Ст. 125 Цивільного кодексу РФ про захист честі, гідності і ділової репутації громадян дає право громадянину по суду вимагати спростування ганебних його честь і гідність відомостей, якщо поширив такі відомості не доведе, що вони відповідають дійсності. Цивільний кодекс РФ дає право громадянину захищати не тільки честь і гідність, але і ділову репутацію.

Однак втілити на практиці етичні принципи зовсім не просто. У ринковій економіці, яка надає свободу дії її учасникам, перед діловими людьми в процесі їх діяльності, спілкування часто виникають моральні дилеми. Вони виникають з протиріч самого життя: з одного боку, людина прагне поводитися морально, належним чином, орієнтуючись на моральний ідеал, а з іншого - йому необхідно задовольнити свої потреби, що часто пов'язане з порушенням моральних норм. Таким чином, ідеальні норми вступають у конфлікт з фактичними нормами поведінки людей, піднесений ідеал може не збігатися з практичним розрахунком. [12]

У широкому розумінні управління - це процес планування, організації, мотивації і контролю, необхідних для того, щоб сформувати і досягти цілей організації.

Вважається, що ефективність роботи в організації визначається ступенем і рівнем розвитку вертикального розвитку праці. По суті, мова йде про організацію праці керівників по координації діяльності структурних підрозділів та виконавців. Управлінська праця виділився в особливу категорію суспільної праці. Внаслідок цього робота з управління відокремлюється від неуправлінського роботи, оскільки управління як вид діяльності притаманне будь спільної праці.

Управлінська праця - це вид суспільної праці, основним завданням якого є забезпечення цілеспрямованої, скоординованої діяльності, як окремих ділянок спільного трудового процесу, так і трудових колективів в цілому.

Можна виділити специфічні особливості управлінської праці:

- розумова праця працівників апарату управління:

- організаційно-адміністративна і виховна робота (прийом і переда інформації, доведення рішень до виконавців, контроль виконання);

- аналітична і ко...


Страница 1 из 5Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок