Поведінка - ції дзеркало, в якому відбівається образ нашого Я » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Этика » Поведінка - ції дзеркало, в якому відбівається образ нашого Я

Реферат Поведінка - ції дзеркало, в якому відбівається образ нашого Я

Категория: Этика

Індивідуальне Завдання

з дісціпліні Етика ділового Спілкування

Тема роботи: Поведінка - Ції дзеркало, в якому відбівається образ нашого Я


ЗМІСТ

Вступ

1 Етикет Як Важливим частина загальнолюдської культури

2 Поведінка Як відбіття нашого внутрішнього Я

Висновки

Перелік літератури


ВСТУП

На сьогоднішньому етапі розвітку суспільства тема етічної поведінкі та взаємозв'язок внутрішньої та зовнішньої культури людини є Дуже актуальною, а Особисто для мене - Досить Цікава та пізнавальна. Аджея культурна поведінка у своїй Основі є Всезагальна и Дотримуватись її повінні НЕ окремі особини, а все суспільство в цілому. На нормах поведінкі базуються Політичні, економічні, культурні Відносини, бо існування в суспільстві, Взаємодія та взаємовідносіні з іншімі людьми без дотримання Певної правил неможливе.

Багато педагогів Вивчай дану проблему, більшість вважаєтся, Що людина Може поводітіся добро Ліше тоді, коли вон має певні моральні ЯКОСТІ, гармонію зовнішнього та внутрішнього. У процесі життя людини відбувається її Взаємодія з навколішнім середовища, альо Зовнішні обставинних вплівають на людину через Внутрішні умів, через ті ЯКОСТІ, Що в неї сформулювано.

Насамперед, Кожна людина повинність не Тільки знаті, а й Дотримуватись основних правил поведінкі. Етикет віражає Зміст тихий чі інших Принципів моральності у широкому розумінні слова. Етикет - важлива частина загальнолюдської культури, моральності, моралі, у добрі, справедлівості, людяності - в області моральної Культура і у красі, порядку и благоустрої. Поняття культури поведінкі можна візначіті, Як сукупність корисностей для суспільства стійкіх форм повсякденної поведінкі в побуті, у спілкуванні, у різніх видах діяльності. Альо культура поведінкі НЕ зводіться до формального виконан Етикет. Вона тісно пов'язана з Морально почуття та уявленнямі І, в свою Черга, підкріплює їх.

Тому об'єкт мого дослідження - сутність та Особливості етічної поведінкі у кожної окремої людини та в суспільстві в цілому.

Мета мого індівідуального Завдання полягає в тому, щоб НЕ Тільки поясніті, Що представляє собою сукупність Певної етичний норм поведінкі, манер та вчінків, а й дослідіті та показати тісній зв'язок внутрішньої культури Людина та її відповідної поведінкі в суспільстві.


1 Етикет ЯК Важливим ЧАСТИНА ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Культура Спілкування має НЕ Тільки внутрішню (моральну, псіхологічну), а й зовнішню сторону - етикет, норми Якого Досить значущі в моральному плані. Людина, спілкуючісь відповідно до загальнопрійнятіх норм и правил, демонструє свою готовність зважаті на ту спільноту людей, Середи якіх вон живе.

Сформовані норми моральності є результатом трівалого за годиною процесу становлення взаємін Між людьми. На ціх нормах поведінкі базуються Політичні, економічні, культурні Відносини, бо існування без дотримання Певної правил неможливе.

Етикет - Слово Французька походження, Що означає манеру поводження. До нього відносяться правила чемності и ввічлівості, прійняті в суспільстві.

Етикет - ції сукупність правил поведінкі, які регулюються Зовнішні прояви людських стосунків (Ставлені до інших людей, форми звертання, поведінку, манери ТОЩО). Етикет містіть вимоги, які набуваються характером більш-Менш регламентованого церемоніалу и для дотримання якіх Особливе Значення має певна форма поведінкі. Етикет, Як правило, відбіває певні моральні принципи, прітаманні суспільству, й Певної мірою стає ритуалом. Водночас етикет має суто зовнішню, часом відірвану від морального змісту форму, Яка має Суворов канонізованій характер. ВІН візначається системою детально розроблення правил чемності, чітко класіфікує правила поведінкі з ПРЕДСТАВНИК різніх класів и прошарків, з Посадовими особами (відповідно до їхнього рангу), а кож правила поведінкі в Певної місцях. Проти ЯКЩО за Суворов дотримання правил Етикет криється недоброзічліве ставлені до інших, то ВІН стає формою ліцемірства.

Гідна поведінка людини цінувалася галі в античному суспільстві. Однак греки вважаєтся, Що людина Може поводітіся добро Ліше тоді, коли вон має певні моральні ЯКОСТІ, гармонію "Духу та тіла" (за Платоном), зовнішнього та внутрішнього. Проти зовнішня поведінка людини, Що відповідає нормам Етикет та правилам доброго тону, Тільки тоді набуває особістісного смислу, ЯКЩО в Основі її лежати моральні мотиви. Пристойна поведінка - результат осмислення ставлені до Власного вчінків, відповідальності за їх Наслідки. Не випадково Видатні гуманісті минуло про етикет говорили так: "Хороші манери складаються з дрібніх самопожертв" (Р. Емерсон); "Спілкуючісь з людьми, думай не про свою користи, а про Користь того, з ким спілкуєшся, и не про ті, як ти будеш судити про нього, а Як ВІН буде судити про тебе "(Л. Толстой);" У будь-якому дрібному, навіть незначна, непрімітному вчинків Вже віявляється весь наш характер. "(Ж. де Лабрюйєр).

Етикет наслідує Кращі моральні принципи, норми, Звичаї, Традиції поведінкі та культуру Спілкування Всіх народів. Смороду є загальнолюдського або притаманних Певної народові. Наприклад, японець, Як правило, у спілкуванні НЕ вжіває заперечення "ні". Ті, Як ВІН вклоняється Під годину зустрічі, поклади від статусу особини, з Якою ВІН вітається: чім вищий статус особини, тім ніжчім буде уклін. Деякі з правил Етикет, Що Спочатку булі звічаєм Ліше одного народу, поступово стають Надбання Усього людства (Наприклад, з Древньому Китаї та Японії - прояв поваги до старших за віком людей, з Древнього Риму - Звичаї гостінності).

В міру змін умов життя людства, росту утворень і культура одні правила поведінкі змінюються іншімі. Ті, Що раніш вважаєтся непристойними, ставаті загальнопрійнятім, и навпаки. Альо вимоги Етикет НЕ є абсолютними: дотримання їх покладів от Місця, годині ї обставин. Поводження, непріпустіме в одному місці и за одних обставинні, Може буті ДОречний в іншім місці и за інших обставин.

Сучасний етикет успадкував ВСІ Звичаї и Досвід Всіх народів світу з давніх часів до сьогодення. Культурна поведінка у своїй Основі є всезагальні и Дотримуватись її повінні НЕ окремі особини, а все суспільство загаль. У Кожній Країні народ вносити Свої Виправлення и ДОПОВНЕННЯ в етикет, Що зумовлено соціальнім, політічнім, суспільнім життям та спеціфікою історічного розвітку Країни, походження, традіціямі та звичаєм народу.

Норми Етикет є "неписані", тобто мают характер певної своєрідної угідь Між людьми, Щодо дотримання Певної стандартів поведінкі. Кожна культурна людина Повинності не Тільки знаті и Дотримуватись основних норм Етикет, альо ї розуміті необхідність існування визначених правил и взаємін Між людьми. Манера Багато в Чому відбівають внутрішню культуру людини, Його моральні й Інтелектуальні ЯКОСТІ. Уміння правильне поводітіся в суспільстві має Дуже велике значення: воно полегшує встановлення контактів, спріяє Досягнення взаєморозуміння, створює Гарні, стійкі взаєміні.

В сучасности Світі культурна поведінка має Дуже велике значення: вон допомагає встановлюваті контакти Між людьми, спілкуватісь та створюваті стійкі взаєміні.

Отже, етикет - Дуже велика и Важливим частина загальнолюдської культури, моральності моралі, віробленої Протяг багатьох століть життя всіма народами відповідно до їхніх уявлень про добро, Справедливість, людяність - в області моральної Культура і про красу, порядок, благоустрій, побутовій доцільності - в області культури матеріальної.

2 ПОВЕДІНКА ЯК ВІДБІТТЯ Нашого ВНУТРІШНЬОГО Я

Нерідко люди забувають, Що в людських Стосунки існують певні правила и закономірності. Мати репутацію сімпатічної людини, відчуваті любов, повагу, Прихильний ставленим людей до себе - Прагнення шкірного. ...


Страница 1 из 2Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок