Екзаменаційні квитки по юридичній психології за перший семестр 2001 року » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Юриспруденция » Екзаменаційні квитки по юридичній психології за перший семестр 2001 року

Реферат Екзаменаційні квитки по юридичній психології за перший семестр 2001 року

Категория: Юриспруденция

приблизний перелік екзаменаційних питань

юридична психологія

1. Юридична психологія як наука.

2. Завдання юридичної психології.

3. Основні підходи до розуміння злочинної поведінки людини.

4. Структура і зміст сучасної юридичної психології.

5. Принципи юридичної психології.

6. Методи юридичної психології.

7. Методи судово-психологічної експертизи.

8. Правова психологія як галузь юридичної психології.

9. Зміст процесу правової соціалізації.

10. Процес формування правосвідомості особистості.

11. Сутність правової культури.

12. Механізми формування правосвідомості.

13. Процес правової соціалізації особистості.

14. Умови ефективного функціонування правових норм.

15. Мотиви правомірної поведінки особистості.

16. Превентивна психологія.

17. Завдання превентивної психології.

18. Девіантна поведінка: сутність і прояви.

19. Характеристики девіантної поведінки за віковими групами.

20. Підходи до нейтралізації девіантної поведінки.

21. Кримінальна психологія.

22. Фактори кримінальної поведінки.

23. Психологічні передумови злочинної поведінки.

24. Психологічна характеристика злочинців.

25. Психологічні особливості жінок-злочинниць.

26. Роль потерпілого у скоєному злочині.

27. Психологія злочинних формувань.

28. Характеристика організованих злочинних груп.

29. Психологія бандитських формувань.

30. Згуртованість організованих злочинних груп.

31. Характеристика злочинної спільноти.

32. Психологія слідчої та оперативно-розшукової діяльності.

33. Слідча ситуація в психологічному плані.

34. Фактори психологічної лінії поведінки слідчого.

35. Здатності слідчого.

36. Злочинна інсценування.

37. Психологічна сутність і стадії допиту.

38. Встановлення контакту з підслідним.

39. Психологічні особливості очної ставки і обшуку.

40. Психологічні механізми впізнавання.

41. Види слідчого експерименту.

42. Підструктура ОРД.

43. Психологічні труднощі в ході ОРД.

44. Способи отримання професійно значущої інформації.

45. Вплив на злочинця при проведенні дізнання.

46. Судова психологія.

47. Психологія судової діяльності.

48.Процессуально-психологічні вимоги до судді.

49. Психологія присяжних.

50. Фактори, що впливають на показання свідків.

51. Сутність "шахового судового допиту".

52. Судово-психологічна експертиза та її види.

53.Состояніе афекту.

54. Експертиза особистісних особливостей.

55. Експертиза професійних функцій у сфері управління технікою.

56. Визначення ієрархії мотиваційних ліній особистості.

57. Експертиза суїцидальних дій.

58.Пенітенціарная психологія.

59. Психологія покарання як кари.

60. Постпенітенціарная реабілітація осіб.

61. Адаптація до умов виправних установ.

62. Особливості стратифікації засуджених.

63. Рівні кримінальних угруповань засуджених.

64. Характеристика члена "вищого" рівня кримінальної угруповання.

65. Психологія члена "середнього" рівня кримінального угрупування.

66. Характеристика члена "нижчого" рівня кримінальної угруповання.

67. Особливості впливу кримінальних угруповань засуджених в ІУ.

68. Методики вивчення елементів кримінальної субкультури.

69. Стихійні соціально-психологічні явища в середовищі засуджених.

Екзаменаційний квиток по предмету

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Білет № 1

1) Основні завдання юридичної психології.

2) Соціально-психологічні риси стійких злочинних груп.

3) Психологічні особливості очної ставки.

4) Психологічна характеристика поведінки засудженого на другій фазі адаптації до ІУ.

Зав. кафедрою

----------------------------------------------- ---

Екзаменаційний квиток по предмету

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Білет № 2

1) Процес формування правосвідомості особистості і його структурні компоненти.

2) Психологічні причини девіантної поведінки молоді.

3) Психологічні особливості діяльності присяжних.

4) Характеристика первісної фази адаптації до умов відбування покарання.

Зав. кафедрою

----------------------------------------------- ---

Екзаменаційний квиток по предмету

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Білет № 3

5) Біографічний метод дослідження: сутність та практичне значення.

6) Відмінність в розгляді проблем девіантної поведінки у вітчизняних та зарубіжних наукових працях.

7) Стадії допиту та їх психологічна сутність.

8) Класифікація груп жертв згвалтування, вживана в практиці судово-психологічної експертизи.

Зав. кафедрою

----------------------------------------------- ---


Екзаменаційний квиток по предмету

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Білет № 4

9) Сутність правової культури.

10) Основні підходи до нейтралізації девіантної поведінки.

11) Основні фактори, які визначають встановлення довірчих відносин в ОРД.

12) Психологічні особливості допиту свідків і потерпілих.

Зав. кафедрою

----------------------------------------------- ---

Екзаменаційний квиток по предмету

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Білет № 5

13) Прогнозування злочинної поведінки по Ч. Ломброзо.

14) Умови ефективного функціонування правових норм.

15) Психологічні особливості та завдання слідчого при підготовці до допиту.

16) Особливості стратифікації засуджених.

Зав. кафедрою

----------------------------------------------- ---

Екзаменаційний квиток по предмету

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Білет № 6

17) Особливості використання в юридичній практиці тестових методів психодіагностики.

18) Психологія простих злочинних формувань.

19) Психологія конструктивної діяльності суду.

20) Судово-психологічна експертиза: сутність і призначення.

Зав. кафедрою

----------------------------------------------- ---


Екзаменаційний квиток по предмету

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Білет № 7

21) Принцип системності: сутність та значення для розуміння психолого-юридичних явищ.

22) Психологічна класифікація умисних та неусвідомлюваних злочинів.

23) Психологічні особливості правильної оцінки результатів впізнання.

24) Групові феномени "сім'я" та "земляцтво": сутність, "права і обов'язки ".

Зав. кафедрою

----------------------------------------------- ---

Екзаменаційний квиток по предмету

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Білет № 8

25) Сутність і зміст основних психологічних теорій деликвентного поведінки.

26) Превентивна психологія як напрямок юридичної психології.

27) Комунікативна підструктура ОРД.

28) Основні функції покарання.

Зав. кафедрою

----------------------------------------------- ---

Екзаменаційний квиток по предмету

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок