Юридична відповідальність. Поняття та види » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Юриспруденция » Юридична відповідальність. Поняття та види

Реферат Юридична відповідальність. Поняття та види

Категория: Юриспруденция

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ

Заочний факультет економіки і права

КУРСОВА РОБОТА

Студента

курс 1, група ЮСЗ-2 (суб.), спеціальність Юриспруденція

Дисципліна: Теорія держави і права.

Тема: Юридична відповідальність: поняття та види.

Керівник-консультант: Телепине

Наталія Михайлівна, к.і.н., доцент

В«Рекомендована до захистуВ»

__________________________________________

Захищена

В«___В» ___________2002 р з оцінкою В«_________В»


Зміст.

3

1. Юридична відповідальність, поняття та ознаки ...................... 5

1.1. Поняття юридичної відповідальності ................................... 5

1.2. Ознаки, цілі та функції юридичної відповідальності ..... 8

2. Принципи юридичної відповідальності ..................................... 12

2.1. Принцип законності ................................................ ............... 12

2.2. Презумпція невинності ................................................ ..... 13

2.3. Принцип невідворотності ................................................ ....... 13

2.4. Принцип рівноправності ................................................ ............ 14

2.5. Відповідальність тільки за суспільно небезпечні діяння ..... 15

2.6. Принцип справедливості ................................................ ....... 16

2.7. Принцип гуманності ................................................ .............. 17

3. Види юридичної відповідальності ............................................. 19

3.1. Кримінальна відповідальність ................................................ .... 19

3.2. Адміністративна відповідальність ....................................... 20

3.3. Цивільно-правова відповідальність .................................. 21

3.4. Дисциплінарна відповідальність .......................................... 22

24

Список нормативних актів та літератури ........................................... 26


Введення.

Протягом всієї історії свого розвитку людське суспільство стикалося з необхідністю регулювання відносин між індивідуумами, а також, при виникненні держави, між державою і його громадянами. Власне поняття регулювання передбачає визначення якихось прийнятних, іноді абстрактних, величин, які можна назвати нормами, слідувати яким зобов'язуються члени суспільства або суб'єкти, якщо мова йде про суспільні відносини. Після виникнення держави необхідно говорити вже про правове регулювання, тобто регулюванні суспільних відносин за допомогою норм права та інших правових засобів (актів, договорів і т.д.). Однак слід зазначити, що правовому регулюванню піддаються не всі суспільні відносини і не всяке поводження людини, оскільки регулювати можна лише тоді, коли у суб'єктів є можливість вибору одного або декількох з більшого числа варіантів поведінки. Таким чином, можна перейти до поняття правовідносини, тобто відносини між людьми, врегульованого нормами права, за допомогою якого здійснюється переказ вимог абстрактних юридичних норм у площину суб'єктивних юридичних прав і обов'язків для суб'єктів. У чому це проявляється:

- конкретизуються суб'єкти, оскільки правовідношення виникає між певними особами;

- визначається їх взаємну поведінку по відношенню один до одного, їх права та обов'язки;

забезпечується можливість державного примусу.

У правовій літературі немає єдності думок з приводу поняття юридичної відповідальності. Відсутність легального (Встановленого законом) визначення і не завжди продумане використання правових термінів в актах поточного законодавства створюють об'єктивні складності для аналізу даної правової категорії і не сприяють розвитку, як юридичної науки, так і вітчизняної правової системи. Внаслідок цього категорія відповідальності трактується дослідниками по-різному. Кожен з них акцентує увагу на тому боці цього багатогранного за своєю природою явища, яку вважає найбільш значимою; кожен має власне уявлення про функції, цілі, соціальне призначення інституту. Звідси безліч точок зору, які часто мають дуже мало спільного, хоча спрямовані на вирішення однієї і тієї ж проблеми.

Наскільки можливо докладному розгляду юридичної відповідальності, однією з ознак якої є державний примус, і є метою цієї роботи.


1. Юридична відповідальність, поняття та ознаки. 1.1. Поняття юридичної відповідальності.

Перш ніж перейти безпосередньо до юридичної відповідальності, необхідно коротко зупинитися на визначенні соціальної відповідальності (однією з форм якої і є юридична відповідальність).

Як будь-яке поняття, що описується в літературі по темі права, соціальна відповідальність характеризується суб'єктивною і об'єктивною сторонами. Суб'єктивну сторону соціальної відповідальності становить відношення індивіда до суспільних інтересів, що складається з розуміння і виконання ним своїх обов'язків, визначених соціальними нормами. Об'єктивна ж сторона є ні що інше, як сукупність нормативних вимог, пропонованих до індивіду. Людина відповідає за свої дії, уже зроблені (ретроспективна відповідальність) або за дії, які вчиняються, або їм належить здійснитися (перспективна відповідальність).

Під перспективною (позитивної) соціальною відповідальністю, розуміють правильне, активно-свідоме виконання людиною своїх соціальних обов'язків, обумовлених необхідністю дотримання суспільних інтересів.

Ретроспективна відповідальність - це відповідальність за минулу поведінку, що порушує вимоги соціальних норм і що несе за собою суспільний осуд і несприятливі наслідки для порушника.

Юридична відповідальність традиційно розроблялася в правовій науці як відповідальність ретроспективна, тобто вона прямо зв'язується з протиправним поводженням. Однак у шістдесяті роки у вітчизняній юриспруденції і в першу чергу в науці кримінального права правильність такого підходу ставиться під сумнів. Обгрунтовується необхідність іншого трактування юридичної відповідальності, розширення сформованого поняття за рахунок включення в нього поряд з ретроспективним і позитивного аспекту. В наявності позитивної юридичної відповідальності вбачалося в особливому стані індивіда, що характеризується глибоким розумінням інтересів суспільства і держави, активним і сумлінним виконанням ним своїх обов'язків, громадянського обов'язку [4,8,9].

Слід, однак, підкреслити, що в [4,8,9] мова йде про позитивну юридичну відповідальність, як однієї з форм соціальної відповідальності, як про борг, обов'язки суб'єкта діяти відповідно до вимогами соціальних норм. Як би не красиво це звучить: В«змістом позитивної відповідальності в кримінальному праві є реальна поведінка особистості у відповідності з вимогами норм кримінального права, тобто фактичне дотримання кримінально-правових заборон В»[1], все таки більш обгрунтовано слід вважати, що В«поведінка особистості у відповідності з вимогами норм кримінального права В»- випливає з загальнообов'язкового характеру норм права, а В«Фактичне дотримання кримінально-правових заборонВ» - є ні що інше як правомірна поведінка. У наявності, таким чином, підміна понять. Дана позиція (Про наявність позитивної складової в юридичної відповідальності) не знайшла широкого визнання, але певну підтримку серед вчених все ж отримала. Більш того, її вплив можна виявити і в законодавстві. Наприклад, у Конституції Російської Федерації проголошується (ст.59), що захист Вітчизни є не тільки обов'язком російського громадянина, але і його обов'язком. Або інший приклад. У статті 12 відхиленого Президентом Російської Федерації Федерального Закону "Про матеріальну відповідальність військовослужбовців "встановлювалася матеріал...


Страница 1 из 4Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок