Тюркські елементи в мові "Потаємного сказання монголів" » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Языкознание, филология » Тюркські елементи в мові "Потаємного сказання монголів"

Реферат Тюркські елементи в мові "Потаємного сказання монголів"

Тюркські елементи в мові "Потаємного оповіді монголів "

В.І.Рассадін

"Потаємне сказання монголів ", монгольська хроніка 1240 р., займає в ряду пам'ятників середньовічної монгольської літератури особливе місце. Хоча з часу його відкриття пройшло вже 150 років, воно постійно привертало й продовжує залучати найпильнішу увагу вчених всього світу і йому присвячено безліч досліджень, все ж не можна сказати, що цей пам'ятник вивчений до кінця і з усіх боків. Гірше за все він досліджено в лінгвістичному аспекті, особливо відносно складу лексики та її походження.

"Потаємне сказання ... "- це значний за обсягом текст, особлива цінність якого для лінгвістів полягає в тому, що він висвітлює різноманітні сторони життя монгольського суспільства епохи XIII в. і відповідно включає в себе слова з численних семантичних груп, причому слова конкретно що датуються, про яких точно відомо, що вони вживалися монголами тієї епохи і були їм зрозумілі. Інакше кажучи, цей пам'ятник фіксує величезний пласт лексики монгольської мови 750-річної давності. Тому для порівняльно-історичної монголістікі "Таємне сказання ..." надає безцінний фактичний матеріал. Великий інтерес для вивчення історії монгольських мов в цьому зв'язку має виявлення іншомовних запозичень у складі лексики даного пам'ятника, бо в тимчасовому відношенні мова "Потаємного оповіді ..." коштує набагато ближче до мови древніх і середньовічних тюрків, ніж сучасні монгольські мови.

Навіть побіжного погляду компаративіста на мову "Потаємного оповіді ..." достатньо, щоб визначити, що в ньому міститься досить помітне кількість тюркських елементів. При цьому виключимо тюркські топоніми, етноніми та антропоніми, пов'язані із завоюванням монголами територій Середньої Азії, Поволжя і Північного Кавказу, населених тюрками. Само собою зрозуміло, що в параграфах пам'ятника, що описують ці події, ми зустрінемо тюркські назви річок (Ідилія [1] - Волга, СР тюрк. Ітіль, Ідел - Волга; Ердіші - Іртиш), міст (Уругенчі - Ургенч, Отарар - Отрар, Букар - Бухара), назви тюркських народів і племен (карлу'ут - Карлуков, канлін - кангли, кібча'ут - кипчаки, баджігід - башкири, уйгуд - уйгури), імена людей (Джалал ед-дін, Мелік), титули (Солтан, бек, ідікут) і т.д.

Для монголістікі ж важливіше виявлення тюркізмів, які увійшли в тканину монгольського мови, вже в той час у ньому адаптувалися і поширених на правах власне монгольських елементів мови. Цікавим у цьому відношенні матеріалом можуть послужити, наприклад, особисті імена монголів тієї епохи. Так, в найближчому оточенні Чингіз-хана були монголи з іменами Отчігін-нойан, Бельгутай, Мунлік, Алакуш-Дігіткурі, Кудусов-Калчан. Ці антропоніми або їх складові частини явно тюркського походження.

Ім'я Отчігін, наприклад, складається з тюркських слів від [2] 'вогонь; вогнище, багаття' і тігін (Тегін) 'принц', закономірно дав на монгольської мовному грунті фонетичний рефлекс чігін, тобто в оригіналі було від тігін - 'молодший принц, спадкоємець батьківського вогнища '. Слово тігін (Тегін) було звичайним компонентом імен древніх тюрків з правлячого Каганського будинку приклад, древнетюркської імена Алп-Тегін, Кюль-Тегін, Йарук-Тегін).

Монгольське ім'я Бельгутай містить тюркське слово Бельгії 'знак, ознака, прикмета' і є калькою з древнетюркської бельгюлюг 'примітний, помітний'.

Ім'я Мунлік теж безперечно тюркського походження. Про це свідчить суфікс -Лик в його складі. Тільки поки не зовсім ясно, чи відбувається воно від древнетюркської мунг 'страждання, горе, тягота, нужда, турбота', якщо враховувати форму цього імені, зафіксовану в "Потаємне оповіді ..." і розшифровану в цьому виді С. А. Козіна, яку ми беремо за основу, або, як вважають Елденгтей і Ардаджаб [1985, с. 130], це ім'я має варіант Менглік і сходить до тюркського слову менг 'родимка, рідна пляма', означаючи в такому разі 'має родима пляма '. У той же час можна припустити і монгольську адаптацію древнетюркської менгіліг 'радісний, веселий; випробовує радість' (від др.-тюрк. Менгу 'Веселощі, радість; щастя') або менгілік 'радість; щастя'.

Ім'я Алакуш-Дігіткурі містить компонент Алакуш, який, поза всяким сумнівом, є тюркським словосполученням ала куш, що означає 'пегая птах'. Крім значення 'птах' слово куш має в древнетюркської мовою ще й семантику 'ловчий сокіл 'і часто зустрічається у складі древнетюркської особистих імен типу Кара-Куш.

Перший елемент монгольського імені Кудусов-Калчан сходить, на нашу думку, до давньотюркське кудуз (Кутузов) 'буйний, скажений', яке зустрічається у складі древнетюркської особистих імен (пор., наприклад, давнє тюркське ім'я Кутуза Урунгу - буквально 'буйний Урунгу').

Але найбільше тюркських елементів спостерігається в складі особових імен у Найманов і кереітов, які, до речі, зазнали й більший вплив древнетюркської культури, особливо через релігію, - деякі історики навіть вважають, що це тюркські племена. В "Потаємне оповіді ..." зафіксовані, наприклад, такі особисті імена Найманов і кереітов, як Алтун-Ашук (з ін-тюрк. алтун ашук 'Золота кісточка' або алтун ашук 'золотий шолом'), Кучулук-хан (з ін-тюрк. кюч-Люг 'сильний, могутній'), Йеді-Тублук (з ін-тюрк. йеді Туглук 'Семізнаменний'), Інанч-Більгекан (з ін-тюрк. Инанчу Білзі кан, ср древнетюркської особисті імена Білзі-Каган, Кюл Білзі хан, Инанчу Білзі, Инанчу чур; тут Инанчу - Від др.-тюрк. Инанчу 'віра, довіра; довірений' - вживається і як титул, сходить до ін-тюрк. инан-'вірити, довіряти'; Білзі - це ін-тюрк. Білзі 'Мудрий' - від др.-тюрк. біл-'знати; вміти'), Сангум (з ін-тюрк. сангун - військовий титул), Елькутур (тут два древнетюркської слова: ель і кутур, при цьому ель 'племінний союз, народ' часто зустрічається у складі древнетюркської особистих імен, СР, наприклад, Ель Бугу, Ель Темюр, Ель Чур, а кутур є фонетичним варіантом ін-тюрк. Кутузов і теж означає 'буйний, скажений'), Гучугудун-Буйрук-кан, Буйрук-кан, Курчі-кус-Буйрук-кан (тут компонент Буйрук сходить до ін-тюрк. буйрук, буйурук 'наказовий', употребляющемуся також і як титул, назва посади; від ін-тюрк. буйур-'наказувати') та ін

Таким чином, історичний та етимологічний аналіз монгольських особистих імен, зафіксованих у тексті "Потаємного оповіді ...", представляє великий науковий інтерес і міг би скласти тему самостійного монографічного дослідження.

Далі, для порівняльно-історичної монголістікі не менш цікавий і важливий факт наявності у мові пам'ятника слів общемонгольского характеру, що мають паралелі в тюркських мовах і є в той же час общетюркская. Слова цього типу зазвичай складають об'єкт дослідження алтаїсти. Таких слів у тексті "Потаємного оповіді ..." зустрічається безліч. У всякому разі, нами виявлено понад 600. Сюди можна віднести, наприклад, такі слова, як арча 'Туя, кипарис' (СР тюрк. Артуч, артиз 'ялівець'), арганджі, аргамджі 'Прядив'яна мотузка, аркан' (СР тюрк. Аркан), інгірчак 'однорядне сідло' (СР тюрк. ингир, ингирчак 'в'ючна сідло'), Оморі 'верхня частина грудей' (СР тюрк. омуз в тому ж значенні), катун 'ханша' (СР тюрк. катун в тому ж значенні), Кадара 'харіус' (СР сибирське тюркське кадирги в тому ж значенні), карган, карагана 'густа трава' (СР тюрк. Карагай 'степова акація, карагана'), кана- 'Кровоточити' (СР тюрк. Кана-в тому ж значенні від тюрк. Кан 'кров'), боко 'Силач' (СР тюрк. Бігу 'герой; силач'), сал 'пліт' (СР тюрк. Сал в тому ж значенні), таолай 'заєць' (СР тюрк. табишкан в тому ж значенні), джоріку 'Направлятися; вказувати, чекати, присуджувати' (СР тюрк. Йори-'йти, ходити, пересуватися ') і т. п. При цьому дослідження алтаїсти, проведені в Останнім часом, переконливо показали, що багато хто з подібних слів є запозиченнями з давніх тюркських мов, наприклад Кутуков 'щасливий дух' - від тюрк. Кут 'щастя; душа, життєва сила, дух', кудурга 'подхвостная шлея у сідла '- від тюрк. кудурук 'хвіст' і т. п.

Слід відзначити, що в ...


Страница 1 из 2Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок