Аналіз перспектив роз ¬ витку медичного страхування на ринку страхових послуг України » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Аналіз перспектив роз ¬ витку медичного страхування на ринку страхових послуг України

Реферат Аналіз перспектив роз ¬ витку медичного страхування на ринку страхових послуг України

Категория: Банковское дело

Зміст

Вступ

Розділ 1. Характеристика медичного страхування вУкраїні

1.1 Історичні аспекти розвітку медичного страхування вУкраїні

1.2 Необхідність медичного страхування

Розділ 2. Аналіз сучасного стану медичного страхуванняна ринку страхових послуг України

2.1 Особливості нінішнього медичного страхування

2.2 позиція МОЗ України Щодо медичного страхування

2.3 аналіз програм медичного страхування Деякстраховіків в Україні

Розділ 3. Перспективи розвітку медичного страхування вУкраїні

3.1 Зарубіжній Досвід у реформуванні українськоїмедицини

3.2 Удосконалення системи медичного страхування

Висновок

Список літератури


Вступ

темою даногоіндівідуального Завдання є "Аналіз перспектив роз В¬ витку медичногострахування на ринку страхових послуг України ".

Метою роботи єаналіз розвітку медичного страхування та Його перспектив на ринку страховихуслуг України.

Завдання роботи:охарактеризувати медичне страхування в Україні; проаналізуваті сучасний станрозвітку медичного страхування; візначіті перспективи розвітку медичногострахування на ринку страхових послуг України.

Фінансування охорони здоров'я забезпечується за рахунок суспільного фондуспоживання, однак саме за рахунок ціх витрат забезпечується процес нормальноговідтворення продуктивних сил суспільства. При цьому медичне страхування є однимІз найбільш дієвіх способів забезпечення фінансовіх потреб системи охорониздоров'я. Саме медичне страхування є способом діверсіфікації фінансовогозабезпечення системи охорони здоров'я, способом індівідуалізації медичногообслуговування. Воно спріяє вібірковості медичного обслуговування, зменшуєвитрати на нього для фізічної особини, І, водночас, посілює фінансову базусистеми охорони здоров'я в цілому. Стан охорони здоров'я візначає Рівеньблагополуччя населення и ступінь Його соціальної захіщеності и служити індікаторомполітико-економічної сітуації в суспільстві.

У Нашій державі Вже трівалій годину існує проблема підвіщення рівня державноїохорони здоров'я, тому постає питання про збільшення її бюджетногофінансування. Своєю Черга, Це вімагає Поиск інших позабюджетних джерелВідшкодування потрібніх витрат. Одним Із таких джерел є медичне страхування.


Розділ 1. Характеристикамедичного страхування в Україні

1.1 Історичні аспекти розвітку медичногострахування в Україні

Страхування в минуло характерізувалося тім, Що в основному переважалі угідь страховоївзаємодопомогі, Зміст якіх пролягав у тому, Що ВСІ особини, які уклав договори,згоджуваліся покріваті збитки якогось конкретного учасника їхнього товариства,тобто діяв принцип взаємного розподілу збитків. Виникнення и подалі Розвитокобов'язкового медичного страхування й страхової медицини в Україні Як системисягає середини XIX сторіччя и проглядається через призму тодішнього державноговлаштую Країни, коли в царській России 26 серпня 1866 року у зв'язку Із Настанеепідемії холери Було прийнято ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ, згідно з яким Власникифабрик и заводів зобов'язували організовуваті для своїх робітніків лікарні(Із розрахунку 1 Ліжко на 100 осіб). Це й поклали початок формуваня так званоїфабрично-заводської медицини, у тому чіслі в Україні.

Отже, вітчізняне медичне страхування зародилося на Півдні України в кінці 80-х - на початку 90-х РОКІВ XIX ст.У цею годину прогресивний частина підпріємців Одес Почаїв страхуваті своїхробітніків від Шкоди їх здоров'ю на віробніцтві у діючіх тоді Конфіденційністьзагальностраховіх товариства. Згідно, окрім Одеса, страхування поширше наВСІ промислові центри Херсонської губернії - Миколаїв, Херсон, Єлізаветград.

Пізніше Серед підпріємців вінікла Ідея активного Підтримання фабрічної інспекції,у компетенції якої булі и Соціальні питання на віробніцтві, запровадженнявласного добровільного взаємного страхування на некомерційній Основі ТОЩО. У1899 p. Почаїв діяті "Одеське товариство взаємного страхування фабрікантіви ремісніків від нещасного випадка з їх робітнікамі и службовців ". У 1912р. в Російській Імперії Вийшов закон и Було введено обов'язкове медичнестрахування. Особлива обов'язкового страхування Було: поступовість Йогозапровадження Протяг декількох РОКІВ, теріторіальна обмеженість Поширення(Тільки на європейську Частину Країни), охоплення СТРАХУВАННЯ віключнонедержавної сфери промісловості. Відповідальнімі за Створення и діяльністьстрахових організацій булі Роботодавці, у страхове товариство повністю, а улікарняних касах у їх правління входили и віборні від застрахованих. Внеска втовариство страхування від нещасних віпадків повністю складаліся з відрахуваньроботодавців, и суми їх залежався от ступенів небезпечності робіт.

З Прийняття незалежності, Україна самостійно візначає Власний політікурозвітку економікі та забезпечує Соціальні Гарантії Своїм громадянам. Майже ВСІдержави Колишня СРСР створі умов для роз В¬ витку медичного страхування.Україна ж Тільки підійшла до цього питання, альо підійшла зважено, маючи Досвідроботи лікарняних закладів в умів становлення Рінк, Створення и розвіткумедичного страхування у добровільній формі завдякі страхових компаніям,виникненню лікарняних кас, благодійніх організацій и фондів, які проводятьвелику роботу и на СЬОГОДНІ мают деякі Наукові започаткування; забезпечуютьсяПотужной фінансування охорони здоров'я з усіх не бюджетні надходження.

1.2 Необхідність медичного страхування

Медичне страхування - необхідна Умова підвіщення ефектівності Функціонуваннясистеми охорони здоров'я населення України в умів рінкової економікі.

Перехід України до рінкової економікі супроводжується виникненням безлічісоціальніх проблем, у тому чіслі и в Галузі охорони здоров'я.

СЬОГОДНІ українська охорона здоров'я пережіває Глибока кризу, Щонегативно позначається на стані здоров'я населення. Середня трівалість жіттяукраїнців однозначно ніжче, Ніж в економічно розвинені країнах. У Середньомуукраїнець живе пріблізно на 11 РОКІВ менше, Ніж житель розвіненої ЄвропейськоїКраїни.

Необхідність введення в Україні обов'язкового соціального медичногострахування Постійно обговорюється Протяг останніх РОКІВ. Це вігідно Для всіхв однаковій мірі. Державі соціальне медичне страхування дозволити вірішітіБагато проблем, альо дерло за все - проблему фінансування охорони здоров'я, агромадяни зможуть розраховуваті на більш якісну медичний допомог. Покращеназабезпечення лікамі населення та медичних установ.

Важливим елементом системи страхової медицини є медичне страхування.Медичне страхування передбачає страхування на віпадок Втрати здоров'я збудь-якої причини. Воно забезпечує Більшу доступність, якісність и повнотіла Щодозадоволення різноманітніх потреб населення в наданні медичних послуг, є ефектівнішімпорівняно з державним фінансуванням системи охорони здоров'я.

Медичне страхування пов'язане Із компенсацією витрат громадян, якіобумовлені одержания МЕДИЧНОЇ допомоги, а кож інших витрат, спрямованих напідтрімку здоров'я.

Соціальна та економічна Ефективність медичного страхування поклади відтого, наскількі глибоко и всебічно пророблено концепцію розвітку страховоїмедицини в Країні.

Об'єктом медичного страхування є життя і здоров'я громадян. Мета Йогопроведення полягає в забезпеченні громадянам у разі Виникнення страховоговипадка возможности одержания МЕДИЧНОЇ допомог за рахунок накопиченням коштів ифінансування профілактичних заходів.


Розділ 2. Аналізсучасного стану медичного страхування на ринку страхових послуг України

2.1 Особливостінінішнього медичного страхування

Роль медичного страхування візначається у процесі реформування секторуохорони здоров'я. Яким шляхом піті, країна обірає, спіраючісь на демографічніпоказники, на Рівень захворюваності, на загальний стан здоров'я населення ТОЩО.

В Україні ж, за словами президента Лігі страхових організацій УкраїниОлекс...


Страница 1 из 4Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок