Характеристика процесу іпотечного кредитування » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Характеристика процесу іпотечного кредитування

Реферат Характеристика процесу іпотечного кредитування

Категория: Банковское дело

I. Погашеннякредиту рівними щомісячними платежами

Російськібанки застосовують в даний момент два способи погашення боргу - ануїтетними(Рівними) і диференційованими (зменшуваними) платежами. Ануїтетні платежііноді ще називають рентними, а спосіб погашення кредиту диференційованимиплатежами - комерційними. Можуть зустрічатися і інші визначення.

1.1Щомісячний ануїтетний платіж

Цепостійна сума, яку позичальник щомісяця віддає банку. Він складається здвох складових - повернення основного боргу і нарахованих відсотків. Впочатку виплат в структурі щомісячного платежу основна частка - відсотки, інезначна - виплати основного боргу. У фіналі все змінюється з точністюдо навпаки: у структурі ануїтетного платежу переважає вже погашенняосновного боргу.

Формулаануїтетного платежу виглядає наступним чином:

ЄП = СК , (1)

де ЄП -розмір щомісячного платежу;

СК - сумакредиту;

ПС - річнапроцентна ставка;

КМ -кількість місяців (термін, на який виданий кредит).

Як булосказано вище, щомісячний ануїтетний платіж складається з двох складових- Повернення основного боргу і нарахованих відсотків:


ЄП = ВОД +ЄПВ, (2)

де ВОД -повернення основного боргу;

ЄПВ -щомісячні процентні виплати.

На цьомусхожість у підходах банків закінчується, і починаються відмінності. Складаються вони впідходах до обчислення суми належних відсотків. Основних підходів два,різниця - в використовуваної тимчасової базі. Частина банків виходять з того, що В«вроці 12 місяців В», і тоді розмір щомісячних процентних виплат визначається заформулою:

ЄПВ = ОЗ , (3)

де ЄПВ -щомісячні процентні виплати; </p>

ОЗ - залишокзаборгованості в даному місяці;

ПС - річнапроцентна ставка.

Частина банківвиходить з того, що В«в році 365 днівВ» і такий підхід називається розрахункомточних відсотків з точним числом днів позики. Розмір щомісячних процентнихвиплат у даному випадку визначається за формулою:

ЄПВ = ОЗ вЂў ПС вЂў , (4)

де ЄПВ - щомісячні процентні виплати; ОЗ - залишокзаборгованості в даному місяці; ПС - річна процентна ставка;

ЧДМ вЂ‹вЂ‹- число днів у місяці (зрозуміло, що це число змінюється від 28до 31).

Для того щоб обчислити суму повернення основного боргу,необхідно із суми щомісячного ануїтетного платежу (розмір якого залишаєтьсянезмінним) відняти розмір процентних виплат в даному місяці:


ВОД = ЄП - ЄПВ.

1.2 Щомісячний диференціальний платіж

Він також складається з двох складових - повернення основногоборгу і процентних виплат (процентні виплати обчислюються за наведеною вищеформулою). Кожен місяць сума основного боргу зменшується на однакове число(Сума кредиту, поділена на кількість місяців). Через постійне зменшеннясуми боргу зменшується і розмір процентних виплат, а з ними і щомісячнийплатіж. Формула розрахунку диференційованого платежу виглядає наступним чином(Різниця - в точності підрахунку днів у місяці):

ЄП = + ОЗ , (5)

або

ЄП = + ОЗ вЂў ПС , (6)

де ЄП - розмір щомісячного платежу;

СК - сума кредиту;

КМ - кількість місяців (термін, на який виданий кредит);

ОЗ - залишок заборгованості в даному місяці;

ПС - річна процентна ставка;

ЧДМ вЂ‹вЂ‹- число днів у місяці (від 28 до 31).

Як визначити, який спосіб погашення є більш вигідним?

Розглянемо конкретний приклад.

Приклад 1. Банк А пропонує кредит у 5 тис. у.о. на 18 місяців під13% річних. Виплати кредиту - щомісячно рівними частинами (ануїтет). Банк Бпропонує аналогічні умови, але з диференційованими виплатами (розмірщомісячного платежу по мірі погашення боргу зменшується). Додатковихкомісій в обох випадках не передбачено. Скільки позичальник заплатить за кредитбанку А і банку Б?

В результаті підрахунків ми отримаємо наступні графіки платежів(Додаток А) і (Додаток Б). В даних таблицях при підрахунках використанийпідхід В«в році 12 місяцівВ».

Вийшло, що за інших рівних у разі ануїтетних виплатпозичальник заплатить за кредит 530,28 у. е., а в разі диференційованих -514,58.

Наведені таблиці наочно доводять той факт, щодиференційовані виплати, як правило, вигідніше для позичальника. Причинавигідності диференційованого платежу проста: в цьому випадку борг позичальниказменшується швидше, що і сприяє мінімізації процентних виплат. Натривалих термінах і при значних сумах кредиту економія на платежахдійсно істотна. Однак саме значні суми грають здиференційованим платежем злий жарт. На первинному етапі його розмірвідчутно більше, ніж розмір ануїтету. Відповідно, по-перше, банк схвалитьменшу суму кредиту. А по-друге, багато позичальників виявляються просто не в змозівиплачувати диференційовані платежі в перші місяці й тому, кусаючи лікті,погоджуються на ануїтет. Навіть знаючи, що він за визначенням менш вигідний.Наприклад, для кредиту в 4 млн. руб., Взятого на 25 років за ставкою 11% річних,розмір щомісячного ануїтетного платежу складе близько 49 тис. руб. В той жечас позичальник, що вибрав диференційований платіж, протягом першого рокубуде віддавати 61 - 62,5 тис. руб. на місяць. Тільки під кінець восьмого рокурозмір диференційованого платежу стане менше ануїтетного.

Наочно різницю між ануїтетними і диференційованимиплатежами можна представити таким чином.


Рис. 1.1 Схема ануїтетного і диференціального платежів

Більшість банків застосовують все ж ануїтетні платежі, аргументуючисвій вибір тим, що це зручніше для позичальників - не треба думати, яку сумувносити в кожному наступному місяці. Це вірно лише частково. Навіть у випадкудиференційованих виплат ніщо не заважає позичальникові щомісяця виплачувати банкурівну суму, адже відсотки в будь-якому випадку будуть нараховуватися на залишокзаборгованості (але при цьому В«тіло боргуВ» буде спадати швидше). Існуєінший важливий аргумент на користь ануїтетних виплат. На самому початку погашенняборгу саме ануїтет більш комфортний для позичальника (див. графіки виплат).

Необхідно відзначити, що для невеликих короткострокових кредитіврізниця в способі погашення кредиту - ануїтетними або диференційованимиплатежами - практично не відчувається. Вона стає більш помітною призбільшенні терміну кредиту і при більш високою процентною ставкою.

Приклад 2. Скільки грошей заплатить позичальник, виплачуючи кредит в 10тис. у. е., взятий на різні терміни та під різні ставки? Один з банківпропонує йому погашати борг ануїтетними виплатами, інший - диференційованими.

Для вирішення завдання підрахуємо сумарні виплати відсотків припогашенні кредиту двома згаданими вище способами (для однакової сумикредиту, але для різних строків та ставок). Результати обчислень представлені втаблицях.

Таблиця 1

Сума кредиту: 10 тис. у. тобто Ставка: 10% річних

Таблиця 2

Сума кредиту: 10 тис. у. тобто Ставка: 12% річних


II. Достроковепогашення кредиту

Багато позичальників, що отримали раніше кредит, через деякий часзамислюються про дострокове виконання своїх зобов'язань по ньому. Це породжує рядпитань про вигідність такої процедури. Дострокове погашення кредиту єодним із способів економії.

Існує два види дострокового погашення кредиту:

1. Частковедострокове погашення кредиту - це в...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок