Управлінський аналіз банківської діяльності » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Управлінський аналіз банківської діяльності

Реферат Управлінський аналіз банківської діяльності

Категория: Банковское дело

Федеральне агентство з освіти

Державна освітняустанова

вищої професійної освіти

Псковський державнийполітехнічний інститут

Фінансово - економічний факультет

Контрольна робота

з дисципліни В«Управлінськийаналіз в галузях В»

Тема: В«Управлінський аналізбанківську діяльність В»

Виконала: студентка 673-1206 групи

Охотнікова Л. В.

Перевірила : Волкова О. А.

Псков 2011


Зміст

Введення

1. Значення і завдання аналізуфінансових результатів діяльності банку

2. Фактори, що впливають на банківськудіяльність

3. Поняття банківських ризиків іпричини їх виникнення

4. Методи зниження ризику

Висновок

Список використаної літератури


Введення

Всучасному комерційному банку фінансовий аналіз являє собою не простоелемент фінансового управління, а його основу, оскільки фінансовадіяльність, як відомо, є переважною в банку.

Однієюз головних причин банкрутства російських банків є його некваліфікованеуправління, ігнорування ступеня ризику при проведенні окремих банківськихоперацій, особливо кредитних. У підсумку ці фактори безпосередньо впливають накінцеву ефективність роботи банку і сприяють В«розмивання капіталуВ», атакож зростання втрат у процесі банківської діяльності. Орієнтиром банківськоїдіяльності в ринковому господарстві повинна стати максимізація прибутку від операційпри зведенні до мінімуму втрат. Прибуток і збитки, отримані банком, -показники, що концентрують результати різних пасивних і активних операційбанку та відображають вплив усіх факторів, що впливають на його діяльність.

Головназавдання банку полягає в підтримці постійного балансу між потребами вресурсах і можливостями їх придбання на умовах, що забезпечують фінансовустійкість банку і задоволення інтересів партнерів. При цьому потрібнодотримуватися достатність ресурсів: що залучаються і засобів повинно бути не менше,але і не більше кількості, необхідної для прибуткової та стійкоїдіяльності банку. У зв'язку з цим у банку повинні бути розроблені конкретніпрограми розміщення ресурсів, визначені сфери найбільш прибуткових вкладенькоштів на конкретний період часу. Доцільно проводити аналізефективності, як проводяться, так і здійснених операцій, визначаючиприбутковість по кожному напрямку діяльності банку. Для цього при оцінціоперацій повинен застосовуватися комплексний підхід, що враховує все коло питань,мають відношення до угоди, і відображає стан економіки банку. Наприклад, вОстаннім часом банки різко активізували діяльність з купівлі та продажувалюти. Купівля валюти часто відбувається за рахунок вільних клієнтських сум.Розрив у часі між купівлею і продажем валюти призводить до вимушеногопридбання кредитних коштів на ринку для виконання клієнтських платежів.Незважаючи на використання ринку коротких кредитів, ціна їх досить велика.Валютна операція при цьому приносить певний дохід, але плата за кредитперевищує останній в декілька разів, отже для банку ця операціявиявляється збитковою. Таким чином, зростання ціни на кредитні (рублеві) ресурсине дозволяє досягати високої ефективності валютних операцій, пов'язаних зрублевих покриттям. У цьому зв'язку представляється доцільним розмежуваннярублевого і валютного обороту, визначення ефективності функціонуваннякожного з них. В даному випадку слід розраховувати оборотність грошовихзасобів при конвертації, рівень рентабельності проведення конверсійнихоперацій з обчисленням річного відсотка розміщення коштів.

Звідсиважливою організаційної завданням є створення в банках служби аналізуекономічної кон'юнктури ринку та економічного експертування комерційнихкредитів, що дозволить оцінювати реальну доцільність проведенняконкретних операцій і координувати діяльність всіх банківськихпідрозділів. Для ефективного аналізу банківських ризиків і розробки методівїх зниження, необхідно спочатку підрозділити ризики за видами і типами, а потімвиробляти способи зниження або усунення конкретних ризиків.


1. Значення і завданняаналізу фінансових результатів діяльності банку

Управління немислимо безаналізу - будь то традиційне здійснення кредитних операцій, проведенняплатежів і розрахунків, зберігання грошей або відносно нові види діяльності(Страхування, лізинг, брокерські послуги та ін). При цьому, якщо різнізаконодавчі обмеження огороджувальні банківська справа від надмірних ризиків,руйнівної конкуренції, лавиноподібних банкрутств є факторамизовнішнього регулювання банківської діяльності, то за допомогою таких функційуправління, як аналіз, аудит і контроль, здійснюється певневнутрішнє її регулювання.

Аналіз фінансовихрезультатів діяльності акціонерного комерційного банку є одним знайважливіших напрямків в його роботі.

З його допомогою можнапов'язати елементи державного регулювання та нагляду за діяльністюбанків з цілями внутрішньобанківського аналізу.

Необхідність такогодуалізму обумовлена ​​межбазісно-надбудовних характером діяльності банків. Зодного боку, банки є, за образним висловом, В«кровоносною системоюВ»ринкової економіки, провідниками державної грошово-кредитної політики.

Аналіз фінансовихрезультатів діяльності банку дозволяє контролювати дотриманнявстановлених Банком Росії пропорцій і нормативів. З іншого - банки єакціонерними комерційними організаціями, що функціонують з метою отримання прибутку,несучими ризик, який може привести до непередбачених витрат, збитків чинеотримання доходу, покриваються за рахунок власних коштів. Аналіз фінансовихрезультатів дозволяє не тільки відстежити виконання встановлених нормативів,але і управляти фінансовою стійкістю з урахуванням окремих її аспектів. Цьому сприяєдоступність інформаційної бази в умовах проведення внутрішньобанківськогоаналізу.

Аналіз фінансовихрезультатів банківської діяльності присутній у всіх видах тимчасовогоаналізу: попереднє (перспективний аналіз), оперативному (експрес-аналіз)і наступному (поглиблений аналіз).

У сучасних умовахбанкам нелегко досягти цілей своїх акціонерів, співробітників, вкладників тапозичальників, одночасно виконуючи вимоги, встановлені урядовимиконтролюючими органами стосовно розумності проведеної банком політики, атакож кредитних, інвестиційних операцій і процесу сплати податків. Оскільки востанні роки спостерігалося зростання банків, все більше їх число було змушеневиходити на грошовий ринок та ринок капіталів для залучення коштів шляхомпродажу акцій, облігацій, векселів.

У багатьох випадках прирістдепозитів, залучених на місцевому ринку, був недостатній для фінансуваннязростаючих потреб клієнтів у кредитних коштах і отриманні новихпослуг. Однак вихід банків на широкий ринок для залучення коштів означає, щоїх фінансові звіти все частіше піддаються вивченню інвесторами і широкоїпублікою. Це змушує банківських менеджерів збільшувати цінність капіталу, втому числі збільшенням ефективності банківських операцій, зреалізований уотриманні все більш стійкою норми прибутку на вкладений карбованець коштів.

Одночасно значнозагострилася конкуренція за традиційних позичальників і вкладників банку. Всізростаюче число банків, фінансових компаній, небанківських кредитнихорганізацій веде боротьбу за місце на ринках кредитів і депозитів. Банкамдоводиться постійно переглядати свою політику щодо кредитів тадепозитів, свої плани розширення і зростання, оцінювати рівні прибутковості і ризикув нових конкурентних умовах.

Становище ускладнюєтьсязростанням числа банкрутств банків. Велике їх число пов'язане з управлінськимипомилками, шахрайством, нестійкою і невизначеною економічноїситуацією, що зажадало нових підходів до управління банками. У результаті їмнеобхідно більш детально підходит...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок