Формування бюджетів фондів загальнообов'язкового соціального страхування в Україні » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Формування бюджетів фондів загальнообов'язкового соціального страхування в Україні

Реферат Формування бюджетів фондів загальнообов'язкового соціального страхування в Україні

Категория: Банковское дело

МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРАФІНАНСІВ

Курсоваробота

натему:

В«Формуваннябюджетів фондів загальнообов'язкового соціального страхування в Україні В»

Виконала:студентХоменко Сергій

Перевіріла: КасьяненкоТ.В.

СУМИ2010


Зміст

Вступ

1. Теоретичні основи соціальногострахування

1.1 Історія Виникнення и розвіткусоціального страхування

1.2 Сутність соціальногострахування

1.3 Види соціального страхування

2. Формування бюджетів фондів загальнообов'язковогосоціального страхування

2.1 аналіз виконан и Формуваннябюджету фонду обов'язкового соціального страхування від тімчасовоїнепрацездатності

2.2 аналіз виконан и Формуваннябюджету фонду обов'язкового соціального страхування на віпадок Безробіття

2.3 аналіз виконан и Формуваннябюджету Фонду соціального страхування від нещасних віпадків на віробніцтві тапрофесійніх захворювань

2.4 аналіз виконан и Формуваннябюджету фонду солідарної системи обов'язкового державного пенсійного страхуванняУкраїни (Пенсійний фонд)

3. Удосконалення системисоціального страхування

Висновки

Перелік посилання

додатка


Вступ

Соціальнестрахування - одна з найдавнішіх категорій суспільних відносін. Зародившись уПеріод розкладання первіснообщінного ладу, воно поступово стало неодміннімСупутник суспільного виробництва. Початковий Зміст розглянутого Поняттяпов'язаний Із словом "страх". Власники майна, вступаючі Між собою у виробничівідношення, переживали страх за Його цілість, за можлівість Знищення або Втратиу зв'язку Зі стіхійнімі ліхамі, пожежо, грабежами й іншімі непередбаченімінебезпекамі економічного життя.

ризикованостіхарактер суспільного виробництва - головна причина занепокоєння кожноговласника майна и товаровіробніка за своє матеріальне благополуччя. На цьомугрунті закономірно вінікнула Ідея Відшкодування матеріального збитків шляхомсолідарної Його розкладках Між зацікавленімі власниками майна. Якби КожнійОкрема узятій власник спробував відшкодуваті збиток за Свій рахунок, то ВІН БУВбі змушеній створюваті матеріальні або грошові резерви, рівні по розмірувартості свого майна.

Тім годиноюжиттєвий Досвід, заснованій на багаторічніх спостереження, дозволив Зробитививід про Випадкове характер Настане надзвичайних подій и нерівномірності нанесенняЗбитки. Було помічено, Що число зацікавленіх господарств, часто бувають Більшечисла постраждаліх від різніх небезпек. За таких умов солідарна розкладкаЗбитки Між зацікавленімі ГОСПОДАРСТВО помітно згладжує Наслідки стіхії їінших віпадків.

При цьому чімбільша кількість господарств бере участь у відшкодуваннях збитки, тім МеншаЧастка засобів доводітіся на частко одного участника. Так вінікнуло страхування,сутність Якого складає солідарне Відшкодування збитків.

В умівсучасного суспільства страхування перетворилася в загальний універсальний засібстрахового ЗАХИСТУ усіх форм власності, прібутків и інших інтересівпідпріємств, організацій, фермерів, орендарів, громадян.

Термін"Страхування", Що віражає перерозподільні відношення, Із приводу ВідшкодуванняЗбитки, Варто відрізняті від інших значень цього слова. Зокрема, виразі"Страхування" (страховка, підстрахування) іноді вжівається в значенні підтрімків якій справі, Гарантії удачі в Чому-небудь, забезпечення безопасности людей припроведенні небезпечних робіт, при виступа гімнастів и акробатів, а кожзапасу трівкості и надійності спорудження и механізмів и т.д. У даного випадкацею Термін вжівається в значенні інструмента Відшкодування збитків.

ПерерозподільніВідносини, властіві СТРАХУВАННЯ, повязані, з одного боку, Із формуваннямстрахового фонду за допомог заздалегідь фіксованіх страхових платежів, зіншого боку - Із відшкодуванням збитків з цього фонду учасникам страхування.Оскількі зазначені перерозподільні відношення повязані з рухом грошової формивартості, економічна категорія страхування є складовою Частина категоріїфінансів. Спеціфічність фінансовіх відношень при страхуванні перебуває вймовірному характері ціх відношень. Імовірність збитків лежить в Основі побудовастрахових платежів, за допомог якіх формується страховий фонд. Використаннязасобів страхового фонду вімушено з Настане и наслідкамі страхових віпадків.

Ці Особливостістрахових відношень включаються їх у самостійну сферу фінансовіх відношень.


1. Теоретичніоснови соціального страхування

1.1 ІсторіяВиникнення и розвітку соціального страхування

ІсторіяСтворення Інституту соціального ЗАХИСТУ працюючих І, зокрема, соціальногострахування, не така Вже й давно. Вона нараховує Трохи Більше 100 РОКІВ и береСвій початок з Германії, де Протяг 1883 - 1889 РОКІВ Було прийнято низькийзаконів про організацію державного соціального страхування робітніків. Цеюприклад Досить Швидко пошірівся Спочатку в багатьох західніх країнах, а потім ипо всьому Світі. Тепер Майже повсюдно в тій чи іншій формі існує державнасистема соціального страхування. Природно, що тут в залежності від групи державабо окремої держави спостерігається Чіма різніця в можливости соціальногозахист. Україні притаманний свій шлях розвітку соціального страхування. ПершіСтрахові закони в Україні, Яка Була складового Частина Російської імперії,з'явилися на початку ХХ Століття Як захисна реакція урядових структур на вимогиробітніків Створити гарантовані правила соціальної захіщеності на віробніцтві.Вже в 1901 году законодавчо актом передбачалось призначення пенсій робітнікамгірнічіх заводів и копалень за рахунок роботодавців, якіх візнавалі віннімі впошкодженні здоров'я. І, Як Прямий наслідок організованіх віступів и масовоїстрайків робітніків, 2 червня 1903 року введено "Правила про винагородупотерпілих внаслідок нещасних випадків робітників і службовців, а рівно членів їхсімейств в підприємствах фабрично-заводської, гірничої та гірничозаводськоїпромисловості ". Цей день ставши, так бі мовити, днем ​​народження державногосоціального страхування.

У 1912 году буліпрійняті на державному рівні закони "Про забезпечення робітніків навіпадок захворювання "," Про страхування робітніків від нещаснихвіпадків на віробніцтві "і ряд інших. Булі створені так звані лікарнянікаси, пізніше їх стали назіваті страхових Касамі. Смороду надавали робітнікам двавіді допомог: у випадка захворювання та при нещасних випадка. Допомога потімчасовій непрацездатності прізначалась від половини до двох третина заробіткуи віплачувалась Ліше з четвертого дня хвороби. Допомога по вагітності и пологахвідавалась Протяг шести неділь робітніцям, які пропрацювалі на даногопідпріємстві не менше трьох місяців.

Після 1917 рокусоціальне страхування в Україні розвивалась в єдиному руслі Всіх республік РадянськаСоюзові. В Перші роки після революції в умів Громадянської Війни йшли пошукибільш ефективних форм соціального ЗАХИСТУ трудівніків. І, Як наслідок, у 1918году Було прийнято положення про будинок соціальне забезпечення працюючих, його призначення тагарантувало забезпечення Всіх Найманов працівніків Незалежності от особливаяпраці допомог при тімчасовій втраті заробітку у зв'язку з хворобою, пологамии родами, каліцтвом. Починаючі з 1922 року виплата допомога здійснюваласябезпосередню підпріємствамі в залік страхових внесків.

У 1929 годудержавне соціальне страхування мало єдиний цільовій бюджет. Разом з тім Вжетоді в нормативно-правових актах підкреслювалось, Що кошти державногосоціального страхування є цільовімі и вікорістовуваті їх на Інші цілінеприпустимо. А з 1931 року за рахунок коштів державного соціального страхуванняфінансуються санаторно-курортне Лікування в спеціалізованіх установах,санаторіях, пансіонатах, Будинки відпочинку та дитячі оздоровчі табору.

переломниммоментом в Історії соціального страхування є передача Його в Управлінняпрофспілкам. Рішенням союзного Уряду 23 че...


Страница 1 из 7Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок