Діяльність ВТБ Банку і проведення міжнародних торговельних розрахунків » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Діяльність ВТБ Банку і проведення міжнародних торговельних розрахунків

Реферат Діяльність ВТБ Банку і проведення міжнародних торговельних розрахунків

Категория: Банковское дело

ВСТУП

Керівництвопоточною діяльністю ВТБ здійснюється колегіальним виконавчим органомбанку - Правлінням, яке підзвітне Загальним зборам акціонерів таСпостережній раді банку.

Процесуправління ВТБ Банком передбачає ефективну систему прийняттястратегічних і тактичних рішень, здійснюється відповідно доміжнародними стандартами та чинним законодавством України. Топ-менеджментбанку представлений висококваліфікованими фахівцями з великимуправлінським досвідом у фінансовій сфері.

Наглядова радаПАТ В«ВТБ БанкВ» є органом, який здійснює захист прав акціонерівБанку та, в межах компетенції, визначеної Статутом Банку, контролює тарегулює діяльність Правління Банку. До компетенції Наглядової радиналежать такі питання:

В·визначенняі затвердження стратегії діяльності Банку, корпоративних цінностей,бізнес-планів Банку та контроль їх реалізації, включаючи схвалення річногофінансового плану та бюджету, контроль над їх складанням;

В·обраннята дострокове припинення повноважень Голови та членів Правління Банку таконтроль над їх діяльністю;

В·визначенняі затвердження організаційної структури Банку, створення, реорганізація таліквідація філій та представництв Банку;

В·забезпеченнявідповідного публічного розкриття та інформування органів банківськогонагляду про політику Банку в сфері конфлікту інтересів;

В·забезпеченняефективної системи планування внутрішнього контролю та системи управлінняризиками;

В·іншіпитання, передбачені Статутом банку.

Наглядова радаПАТ В«ВТБ БанкВ» обирається загальними зборами акціонерів ПАТ В«ВТБ БанкВ».

В даний час вНаглядова рада ПАТ В«ВТБ БанкВ» входять 8 осіб.

2005 рік - ЗАТВ«Внєшторгбанк (Україна)В» отримав ліцензію на здійснення банківськоїдіяльності. 2006 рік - ВАТ Банк ВТБ (Росія) придбав 98% АКБ В«МріяВ». 2007рік - АКБ В«МріяВ» перейменовано у ВАТ ВТБ Банк. ЗАТ В«Внєшторгбанк (Україна)В»приєднаний до ВАТ ВТБ Банк на правах філії. 2008 рік - Статутний капітал ВАТВТБ Банк збільшений в 3,4 рази до 2,16 млрд грн. Банк отримав статуспринципового члена міжнародних платіжних систем Visa International таMasterCard WorldWide. ВТБ Банк визнаний переможцем у міжнародному конкурсіВ«MasterCard Банк року 2008В» в номінації В«Найбільш динамічний банк рокуВ». 2009- ВТБ Банк почав здійснювати операції з банківськими металами. За підсумками рокупортфель коштів населення в банку виріс майже на 100% - на суму близько 1,5млрд грн. 2010 рік - 29 липня 2010 ВАТ ВТБ Банк перейменовано у ПАТ В«ВТБ БанкВ».8 жовтня 2010 в центрі Києва відкрився перший офіс ВТБ Private Banking вУкраїні.

Станом на 01 січня2011 показники діяльності ВТБ Банку склали:

В·кредитнийпортфель - 30520000000 грн.,

В·активи- 33140000000 грн.,

В·статутнийкапітал - 5,42 млрд грн.

Вийти на рівень такихпоказників ВТБ в Україні дозволили досягнення по всіх бізнес-напрямках.

ВТБ Банк - одна знайбільш динамічно розвиваються фінансових компаній в Україні. За 5 років роботи повеличиною активів ВТБ піднявся з 57 на 8 місце в рейтингу Національного банкуУкраїни. ВТБ Банк займає 6 позицію за розміром статутного капіталу (дані поСтаном на 01.01.2011).

Сьогодні близько 160точок продажів у всіх областях і великих містах України надаютьфінансові послуги міжнародного рівня.

ВТБ Банк інвестував векономіку України мільярди доларів США. За даними НБУ, на 01.01.2011 ВТБувійшов до ТОП-4 українських банків за обсягами кредитування юридичних осіб. Середкорпоративних клієнтів банку - підприємства автомобілебудування, залізницікраїни, металургійні та хімічні підприємства, енергетичні компанії,майже половина великих торгових мереж.

Приріст портфелякоштів населення у ВТБ Банку за 2010 рік склав 50,8%.

ВТБ Банк одним зперших банків в країні отримав найвищий з можливих національних довгостроковихрейтингів - В«AAA (ukr)В» міжнародного агентства Fitch Ratings.

Голова ПравлінняВТБ Банку Вадим Пушкарьов є лідером авторитетних рейтингів провіднихзасобів масової інформації. У березні 2010 року Вадим Пушкарьов названийпереможцем загальнонаціональної програми В«Людина року-2009В» в номінаціїВ«Фінансист рокуВ».

Банк єучасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, принциповим членомвсесвітніх платіжних систем MasterCard WorldWide та Visa International.

Топ-менеджери банку вУкраїна - це високопрофесійні фахівці фінансового та банківськогоринків країни, а топ-менеджмент групи ВТБ - це визнані, авторитетні івпливові професіонали світового рівня.

Цінності ВТБ Банку -це довіра клієнтів, надійність, відкритість, універсальність, командапрофесіоналів. ВТБ Банк розвиває бізнес в інтересах клієнтів, акціонерів тасуспільства в цілому

Нова стратегія ВТБ -стратегія ефективного зростання, що припускає істотне збільшення доходів натлі якісного поліпшення їх структури та підвищення ефективності бізнесу. Ввідміну від попереднього етапу, коли основним завданням було агресивненарощування обсягів бізнесу і частки ринку, зараз пріоритетом є підвищенняефективності, досягнення цільового повернення на капітал, зростання капіталізаціїГрупи.

Ключові цілі ГрупиВТБ на кінець 2013 року - зростання прибутку більш ніж в 2 рази в порівнянні з планомна 2010 рік; ROE не менше 15% по Групі в цілому і більше 20% длявисокомаржинальних видів бізнесу; істотне зростання ринкової капіталізації;якісна зміна структури доходів і підвищення стійкості фінансовихрезультатів Групи.

Група плануєпродовжити політику диверсифікації бізнесу, в результаті якої буде створенокілька опорних бізнес-напрямків, які мають значимий вагу в прибутку Групи:корпоративний, інвестиційний і роздрібний бізнес, закордонна мережа. При цьомувиросте частка високомаржинальних бізнесів, таких, як роздрібний таінвестиційний. Також збільшиться частка комісійних доходів в загальному операційномудоході Групи. Поліпшиться структура фондування, знизиться концентрація бізнесу.

Для кожного напрямубізнесу в рамках нової стратегії визначені специфічні цілі.

Пріоритетними завданнямив корпоративному бізнесі є:

В·розвитоксильного транзакційного банкінгу та перетворення банку ВТБ в основний розрахунковийбанк для своїх клієнтів;

В·створеннякорпоративно-інвестиційного банку; зростання частки ВТБ в обслуговуванні великихклієнтів за рахунок крос-продажів інвестиційних продуктів;

В·збільшеннячисла активних клієнтів нижнього підсегменті крупного і сегменту середньогобізнесу;

В·створеннякращих на ринку команд в пріоритетних галузях.

Ключовими пріоритетамив частині інвестиційного бізнесу є:

В·побудоваплатформи продажів ІБ-послуг для ключових клієнтських сегментів Групи;

В·значнийзростання доходів;

В·збереженняпозицій не нижче Топ-3 по основним продуктам.

Ключова мета вроздрібному бізнесі - істотне зростання прибутку за рахунок продовження динамічногорозвитку бізнесу і підвищення його ефективності, а також збільшення частки ринку ічастки роздрібного бізнесу в портфелі Групи. У рамках розвитку роздрібного бізнесуГрупа ставить перед собою наступні завдання:

В·подальшерозвиток мережі та альтернативних каналів продажів і обслуговування;

В·перехіддо сегментно-орієнтованого підходу в обслуговуванні клієнтів;

В·вдосконаленняІТ-платформи і технологій;

В·підвищенняякості обслуговування;

Стратегія розвиткудочірніх фінансових компаній на 2010-2013рр. передбачає побудовуефективних, диверсифікованих і рентабельних бізнесів, досягнення ізміцнення компаніями позицій у відповідних сегментах за рахунок розвитку продуктовогопропозиції, диверсифікації галузевих і клієнтських сегментів, розвиткурегіональної мережі та інших каналів продажів.

У частині міжнародногорозвитку основним завданням є ефективний розвиток бізнесу на ринках, деГрупа вже має присутність. Ключовим регіоном для Групи є СНД, денаша мета - зміцнення п...


Страница 1 из 8Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок