Інформаційне забезпечення процесів управління комерційного банку "Дельта" » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Інформаційне забезпечення процесів управління комерційного банку "Дельта"

Реферат Інформаційне забезпечення процесів управління комерційного банку "Дельта"

Категория: Банковское дело

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИУКРАЇНА

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра інформаційних систем управління

ЗВІТ

про проходженнявиробничої практики студентки V курсу

спеціальності0201 - В«Документознавство та інформаційна діяльністьВ»

Донецьк 2011


ЗМІСТ

ВСТУП

1 Загальна характеристика підприємства

1.1 Загальні відомості про підприємство ПАТ В«Дельта БанкВ»

1.2 Історія розвитку ПАТ В«ДельтаБанку В»

1.3 Види діяльності, які здійснює банк

1.4 Організаційна структура комерційного банку В«ДельтаВ»

1.5 Аналіззабезпечення персоналом

1.6 Фінансовадіяльність Банку

2 Інформаційнезабезпечення процесів управління комерційного банку В«ДельтаВ»

2.1 Аналіз інформаційногозабезпечення

2.2 Первинна документація,документообіг і внутрішньобанківський контроль

2.3 Розрахунки здопомогою системи "Клієнт - банкВ»

2.4 Відкриттякарткового рахунку

ВИСНОВКИ

Перелік посилань


ВСТУП

В«Дельта БанкВ»є публічним акціонерним товариством, зареєстрований 15 лютого 2006 р.Основною метою діяльності Банку є одержання прибутку в процесіздійснення підприємницької діяльності для задоволення економічнихінтересів його акціонерів.

Предметдіяльності Дельта Банку полягає у здійсненні банківських операцій. Банквправі здійснювати діяльність відповідно до законодавства України.

Мета роботи - вивчитисутність і структуру ПАТ В«Дельта БанкВ», проаналізувати діяльністьпідприємства, і побудувати моделі інформаційної діяльності ПАТ В«Дельта БанкВ»,розглянути електронний документообіг ПАТ В«Дельта БанкВ», розробитирекомендації щодо вдосконалення організації електронного документообігу вПАТ В«Дельта БанкВ».

Для реалізації поставленої мети, необхідно вирішити наступні завдання:

-вивчити загальнухарактеристику підприємства;

-розглянутиструктуру підприємства;

-проаналізуватидіяльність підприємства;

-проаналізуватибанківську діяльність ПАТ В«Дельта БанкВ».

-дослідити системузабезпечення персоналом в ПАТ В«Дельта БанкВ».

-провести аналізінформаційного забезпечення діяльності ПАТ В«Дельта БанкВ».

-досліджуватисистему електронного документообігу в ПАТ В«Дельта БанкВ».


1 Загальна характеристика підприємства

1.1Загальні відомості про підприємство ПАТ В«Дельта БанкВ»

Дельта Банкзареєстрований 9 лютого 2006 Отримав ліцензію НБУ № 225 від 08.10.2009.Засновник - Лагун Микола Іванович - переможець конкурсу "Підприємецьроку - 2007 "," Фінансист року - 2008 "

Статутний фондскладає 510 млн. грн.

НБУ в січні 2007 р. включив Дельта Банк в категорію середніх банків за об'ємом активів, а в 2009 р. - до категорії великих банків.

Основнийметою діяльності Банку є одержання прибутку в процесі здійсненняпідприємницької діяльності для задоволення економічних інтересів йогоакціонерів.

Предметдіяльності Банку полягає у здійсненні банківських операцій. Банк вправіздійснювати діяльність відповідно до законодавства України.

Дельта Банкбув створений для задоволення масового попиту на споживчі кредитикомандою висококваліфікованих фахівців. Дельта Банк - спеціалізоване роздрібна фінансоваустанова, яка поєднує в собі сучасні як європейські, так іукраїнські стандарти ведення банківського бізнесу.

Ключові принципи роботи Банку з клієнтами - індивідуальнийпідхід до кожного споживача та відповідальність за забезпечення якісногообслуговування в будь-якій точці України.

Дельта Банкє членом Асоціації українських банків (АУБ) та Асоціації Банків КраїнЦентральної та Східної Європи (ВАСЕЕ). Кількість клієнтів банку - більше 3млн. чоловік.

Насьогоднішній день у всіх областях України працюють 102 відділення банку.

Ключовимипартнерами банку в побудові каналів продажу є такі мережі якВ«ФокстротВ», В«АБВ-технікаВ», В«ДомотехнікаВ», В«City.ComВ», В«МобілочкаВ», «³котек","Ельдорадо", "Технополіс", "Нова лінія","Діавест", "Комп'ютерний всесвіт", "Техношара","Комп'ютерній світ". і багато інших. Крім того, у найближчих планахДельта Банку створення і розвиток власної мережі філій.

Організаційнаструктура банку включає функціональні підрозділи та служби банку, кожна зяких має певні права та обов'язки.

1.2 Історія розвитку ПАТ В«Дельта БанкуВ»

Таблиця 1.2.1

Розвиток ПАТВ«Дельта банкВ» протягом 2006 року

Період Досягнення лютого Реєстрація ДельтаБанку в Національному банку України. квітня Отримання ліцензіїНаціонального банку України № 225. Початок роботи з першоюколекторською компанією Credit Collection Group (CCG). липня Початок співпраці зУГПС В«УкрпоштаВ» по видачі кредитів. серпня Випуск облігацій насуму 150 млн. грн. Початок співпрацізі страховою компанією (СК) В«Брама ЖиттяВ». вересні Дебютний випускоблігацій банку на суму 100 млн. грн. листопада Акредитація вміжнародній платіжній системі Visa. Збільшення капіталустатутного банку з 260 до 360 млн. грн. Емісія облігацій насуму 200 млн. грн. Грудень Емісія облігацій насуму 300 млн. грн.

Виходячи зперерахованих даних, можна зробити висновок, що протягом першого року свогоіснування, Дельта Банк успішно заявив про себе і увійшов на ринок банківськихпослуг України. Істотно збільшив свій статутний капітал і поклав початок співпраціз новими партнерами.


Таблиця 1.2.2

Розвиток ПАТВ«Дельта банкВ» протягом 2007 року

Період Досягнення січня НБУ включив Дельта Банкв категорію середніх банків за обсягами активів. квітня Емісія облігацій на300 млн. грн. травня Початок масової емісіїкредитних карток Visa. Запуск нового проектуВ«Дельта-on-lineВ». Початок кредитуванняпокупок автомобілів з пробігом червень Розширенняспівпраці з УГПС В«УкрпоштаВ» по погашенню кредитів в більш ніж 7,2 тис.поштових відділень на всій території України. Емісія облігацій насуму в 500 млн. грн. перемога в тендері,проведеному корпорацією Fozzy Group, на надання фінансових послугклієнтам торговельних мереж В«CільпоВ», В«ФораВ», Fozzy. серпня Оплата першого купоназа облігаціями власного випуску декількох серій. Перемога в тендері,проведеному компанією В«ФокстротВ», за результатами ефективної співпраців 2006 році. Н. Лагун придбав 100%акцій ЗАТ В«АТОМ-банкВ» (Білорусь). вересні Реалізація новогокредитного продукту В«Швидкі ГрошіВ». жовтня


Страница 1 из 4Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок