Вивчення ролі редуплікованих слів у різних стилях мови » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Иностранный язык » Вивчення ролі редуплікованих слів у різних стилях мови

Реферат Вивчення ролі редуплікованих слів у різних стилях мови

Міська відкританауково - практична конференція

Тема: Вивченняролі редуплікованих слів у різних стилях мови

Автор:

Науковийкерівник:

2007р.


Зміст:

I Введення

II Теоретична частина

1.Редуплікація якодин із способів словотворення

1.1. Види редуплікації

1.2. S (c) hm-редуплікація

2.Стилі мовлення

2.1.Розмовний стиль

2.2.Художнійстиль

2.3.Публіцистичнийстиль

2.4.Науковий стиль

3.Функції слова

4.Функціїредуплікації

III Практична частина

IV Висновки

V Використані ресурси

VI Додаток


I Введення

Актуальність висунутоїтеми зумовлена ​​тим фактом, що в сучасній англійській мові існує багаторедуплікованих слів, утрудняють розуміння через незвичайності способусловотворення. Це істотно знижує розуміння тексту.

Мета дослідження:виявити особливості та функції редуплікатов в різних стилях мови.

Завдання:

1.Вивчитиредуплікацію як один із способів словотвору

2.Виділити типиредуплікації

3.Визначитиособливості художнього, публіцистичного, розмовного та наукового стилів

4.Простежитивикористання редуплікатов в різних стилях мови

5.Проаналізуватифункції редуплікатов

Гіпотеза: використанняредуплікатов характерно для розмовного, публіцистичного і художньогостилів.

Методи дослідження:

1)емпіричні(Засновані на аналізі літератури та констатування фактів);

2)теоретичні абоісторичні (включають в себе зіставлення/порівняння інформації, узагальнення,класифікацію об'єктів та ін);

3)лінгвістичні(Методи семантичного і контекстуального аналізу).

Об'єкт дослідження - художні,публіцистичні тексти, мова сучасного англомовного серіалу (Friends).

Предмет дослідження -редуплікати в різних стилях мови.


II Теоретична частина

1. Редуплікація як спосіб словотворення

Існує кількаспособів словотворення:

В·словоскладання -складання двох або більш слів, для утворення нового;

В·конверсія - утворення нових слів від слів,належать до іншої частини мови, без додавання афіксів (суфіксів іпрефіксів). За допомогою конверсії головним чином утворюються іменники віддієслів, дієслова від іменників і дієслова від прикметників;

В·аффіксація - утворення нових слів від основіснуючих слів за допомогою суфіксів і префіксів. Знання значень суфіксів іпрефіксів допомагає визначити значення незнайомих слів, утворених при їхдопомоги від знайомих слів.

Редуплікація теж єодним із способів словотвору.

Редуплікація -повторення, подвоєння кореня, основи або цілого слова як спосіб утворенняслів, граматичних форм, фразеологічних одиниць, іноді зі змінами [17].

Згідно Е. Сепір, В«немаєнічого більш природного, ніж факт широкого розповсюдження редуплікації В»[26].Поширеність і частотність редуплікації варіюється від мови до мови. Втих мовних системах, де редуплікація є вживаним видомсловопроизводства, вона тісно взаємопов'язана зі звукоизобразительного. Цявзаємозв'язок і є мотивуючий ознака, покладений в основу слів, якіє результатом редуплікації, наприклад: "Сhuff" - виробляти приглушенийвибух при випуску пари (про роботу паровоза, човнової мотора) - "Chuff-chuff" - паровоз(Дитяча мова); "Clack" - звук, середній між бавовною і тріском - "Clickety-clack"- Ритмічний металевий звук (наприклад, звук коліс поїзда, що рухається); "Crack" -(Виробляти) тріск, шум, постріл - "Crick-crack" - вираження повторюваногорізкого звуку, тріска; "Ding" - дзвеніти (про дзвін, металі; дзвін) - "Ding-dong"- Звук передзвону дзвонів, монотонне повторення. Представляє інтерес інаступний приклад: "Flip" - клацати, злегка ударяти - "Flip-flop": а) плескаютьшум, клацання, б) сальто-мортале, в) електричний ланцюг, що має двастаціонарних стану і перемикається з одного в інше за допомогою сигналу.Останнє значення цього слова - шльопанці. Значення іменника "Flip-flop"говорять про вихід редуплікації за межі простої звуконаслідувальні, з одногобоку, і про потреби термінології в образності, з іншого.

1.1. Видиредуплікації

В·початкова(Префіксальних) - перша частина залишається незмінною, а в початок другої

додається приставка s (с) hm-.

Наприклад: fancy shmancy, time schmime, plan-shman.

В·римована

C 1 VC - C 2 VC - початковий приголосний замінюється іншим.У цьому виді обидва елементи мають значення і можуть утворитися від різних слів абоморфем, які мають різне значення.

Наприклад: bow-wow - імітація собачого гавкоту; claptrap - дурний, пуста розмова, дурниця; fuddy-duddy - людина не розуміє і не схвалює сучасніідеї; harum-scarum - дике, необдумане поведінку; heebie-jeebies - неспокій, викликане страхом; higgledy-piggledy - безладно; hobnob - мати знайомство з людина вище засоціальної позиції; hoity-toity - горде поведінку; nitwit - дурень, бовдур.

VC - C 1 VC - початковий приголосний відсутня в першій частині, але піддругий з'являється.

Наприклад: itsy-bitsy - дуже маленький;

В·внутрішня (аблаут)

CV 1 C - CV 2 C - чергування голосних у складіоднієї морфеми, нерідко виступають у якості внутрішньої флексії. Зазвичайголосна у змінюваному слові називається високою гласною, а наступна - низькою.Ці види включають в себе звуконаслідування, тобто звуки по суті позначаютьщось, але значення двох елементів поділено з відмінністю в розмірі, вазі,гучності і т.д. В інших випадках звуконаслідування не існує, і два елементиберуться з різних джерел.

Наприклад: chit-chat - балаканина, плітки; see-saw -гойдалки, коливання; dilly-dally - витрачати час даремно; ding-dong -звук дзвінка; fiddle-faddle - абсурд, нісенітниця; knick-knack- Маленький дешевий сувенір для дому; tittle-tattle - розмовляти про життя інших людей

В·кінцева(Суфіксальним) - частини римованих або аллітератівних частин однакові, алеможе бути додатковий матеріал.

Наприклад: dust-buster - пилосос

В·точна.

редуплікованих частиниоднакові.

Наприклад: chop-chop - швидко, без затримки; chow-chow -суміш; fifty-fifty - рівний.

Алітерація - прийомзвукової виразності: повтор приголосних або груп приголосних в художньомутексті.

звуконаслідування -приблизне відтворення природного звучання нагадують його звукамимови, а також слово, що виникає шляхом такого наслідування.

1.2. S (с) hm -редуплікація

Я б хотіла докладнішерозглянути процес В«s (с) hm-редуплікаціяВ», яскравий прикладвикористання це fancy shmancy від fancy, і bagel shmagelвід bagel. Багато хто вважає, що цей процесприйшов з їдишу. Оксфордський англійський словник стверджує, що англійська мовавзяв цей процес з численних єврейських слів, які починаються з s (c) hm - і мають негативні значення. Хоча й не всі носіїмови активно використовують shm-редуплікацію,вона знайома всім і дійсно часто використовується в популярних ЗМІ.

Деякі приклади:

В·Time,schmime, said Pappa irritably. (Isaac Asimov, Second Foundation)

В·(PersonA) I have to tell you, madam, that your son is suffering from an Oedipuscomplex. (Person B) Oedipus, Schmoedipus! What does it matter so long as heloves his mother? (Apocryphal)

В·Buffy:So what's the plan? Xander: Plan-shman, let's mount up. (Buffy the VampireSlayer)

В·dreadlocksschmeadlocks (In Living Color)

В·gravity-schmavity(Wonderbra advertisement)

В·groupschmoup, bring on the formal wear! (Best in Show)

В·Darkside schmark side! (Angel) [цитується за № 24]

Sh (c) m-редуплікаціянадає слову іронічний відтінок, злегка зневажливий, применшуєважливість, але вживання такого слова не носить образливий або принизливийхарактер...


Страница 1 из 5Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок