Вивчення синонімічних засобів та виявлення принципів складання синонімічних словників англійської мови » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Иностранный язык » Вивчення синонімічних засобів та виявлення принципів складання синонімічних словників англійської мови

Реферат Вивчення синонімічних засобів та виявлення принципів складання синонімічних словників англійської мови

Міська відкританауково - практична конференція

Тема: Вивчення синонімічних засобіві виявлення принципів складання синонімічних словників англійської мови

2007р.


Зміст

1.Обгрунтуваннявибору теми. Мета. Завдання.

2.Введення.

3.Поняття просинонімах.

4.Функції, значеннясинонімів у мові.

5.Принципискладання синонімічних словників англійської мови.

4.1.Активність.

4.2.Двомовність.

4.3.Сучасність.

5. Результатидослідження. Пропозиції для подальшого впровадження.

6. Списоквикористовуваної літератури.


1. Обгрунтування вибору теми

Я вибрала цю тему, тому що я вивчаю англійську мову на даний момент,збираюся пов'язати з ним своє життя і майбутню професію, і тому для меневажливо навчитися говорити грамотно і стилістично точно.

Мета

Виявлення значення синонімічних засобіві принципів складання синонімічних словників англійської мови.

Завдання

1. Вивчення визначеннясинонімів і словникових статей синонімічних словників.

2. Виявлення значеннясинонімів у мові.

3. Виявлення принципівскладання синонімічних словників.

4. Складання своговласного невеликого синонімічного словничка до підручника 8 класу О.В.Афанасьєвої і І.В. Міхеєвої по частинах мови.


2.Введення

Слово В«синонімВ» входить доряд слів із другою частиною - онім: омонім, паронім, антонім. По-грецьки В«онимаВ»- Ім'я. Грецька приставка сін-(або сим-) позначає спільність.

Синоніми - це словаоднієї частини мови, які позначають одне і те ж, але відрізняються один від одноговідтінками лексичного значення і вживанням у мові. Найчастіше відтінки лексичногозначення синонімів стосуються ступеня прояву тієї чи іншої якості,властивості. Синоніми в мові утворюють угруповання слів і словосполучень, що носитьсистемний характер. Синоніми, як правило, розрізняються стилістично і здатнів одному і тому ж контексті заміняти один одного.


3. Поняттяпро синоніми

Синоніми в мові утворюютьугруповання слів і словосполучень, що носить системний характер. Доситьчисленні групи синонімів об'єднуються всередині синонімічного ряду поякою ознакою, наприклад: 1) зростання або спадання ступеня властивості,якості; 2) інтенсивність дії і т. п. У лінгвістичній літературі немаєєдиного загальновизнаного визначення синонімів. Синонімами називають слова зрівним значенням, слова, що позначають одне і те ж поняття чи поняття дужеблизькі між собою, слова, однакові по номинативной віднесеності, слова зєдиним або дуже близьким предметно-логічним змістом, але, як правило,різняться стилістично. Не слова, а окремі значення можуть міститися всинонімічних стосунках одне з одним. Тому в синонімічні рядиоб'єднують у ролі синонімів не слова, а лексико-семантичні варіантислів, з яких кожен відповідає одному певному значенням слова.Серед визначень синонімів, які наводилися вище, найбільшпоширеним є визначення, затверджує, що синоніми - це слова зчи близьким предметно-логічним змістом.

Тепер перейдемо докритеріям, які пропонуються для встановлення синонімічності лексико-семантичнихваріантів слів: 1) близькість предметно-логічного змісту; 2) конструктивнаспільність; 3) збіг сполучуваності; 4) взаємозамінність.

3.1. Функції,значення синонімів у мові

А.П. Євгеньєва у Запровадження до В«Словникасинонімів російської мови В»каже, що синоніми:

1)служать длядеталізації і виділення тієї чи іншої ознаки, істотного, з точки зоруговорить чи пише;

2)служать вираженнюступені та заходи у прояві ознаки;

3)виражаютьінтенсивність обозначаемого дії;

4)служать вираженнюсуб'єктивної оцінки, відносини говорить до позначається.


4.Принципи складання синонімічних словників англійської мови

У В«Англо-російською синонімічномусловнику В»Ю.Д. Апресяна (М.; 1979р.) Виділяється три основних принципискладання синонімічних словників: 1) активність; 2) двомовність;

3) сучасність.

4.1.Активність

Активне володіннялексикою мови, незалежно від того, чи є він для мовця рідним абоіноземним, проявляється, насамперед, у смисловій адекватності його промови, тобтов умінні вибрати в словнику і граматиці даної мови саме ті кошти,які в точності виражають його думка. Ясно, яку роль при цьому відіграєволодіння лексичними синонімами. Припустимо, що провіщає хоче висловити думкупро те, що хтось став жертвою нещасного випадку. Якщо з двох неточнихсинонімів - victim і prey - він вибере останній і скаже В«he has fallen a prey to an accidentВ», він допустить смислове помилку: prey припускає ініціативного діяча,умисно вчиняє акт насильства, наприклад, he carefully marked down his prey before dealing the blow - він ретельно вибрав жертву, перш ніж нанестиудар. Смисловий помилки не буде, якщо ми використовуємо слово victim, тому що victim, на відміну від prey, не містить у своєму значенні жодних вказівок щодотого, чи є жертва результатом навмисних насильницьких дій абонаслідком випадкового, хоча і фатального збігу обставин: they could not identify the victim nor the man who had killed him - вони не могли впізнати ні жертву, ні вбивцю.

Очевидно, що длязабезпечення смислової адекватності мови словник синонімів повинен міститиповне, достатня і абсолютно експліцитне опис їх семантичних подібностейі відмінностей. Опис є повним, якщо в ньому згадані всі істотнівластивості досліджуваних об'єктів; воно досить, якщо жодному об'єкту неприписується ніяких зайвих властивостей; нарешті, воно експліцитно, якщо немістить ніяких недомовок, згадує кожне властивість об'єкта в явному вигляді, неапелює до кмітливості читача, а може і повинно розумітися буквально.

Другим характернимвластивістю мови людини, який добре володіє мовою, є її идиоматичность вширокому сенсі слова - результат уміння правильно поєднувати слова один з одним(Дотримуватися вимог лексико-семантичної сполучуваності) і ставити їх вправильні конструкції (дотримуватися вимог синтаксичної сполучуваності).Кожне з прикметників healthy,healthful, wholesome, salubrious, salutary має значення В«сприяє поліпшеннюабо збереженню здоров'я В». Тому якщо ми скажемо salubrious diet - здорова дієта, salubrious mineral waters - корисні мінеральні води, salubrious way of life - здоровий спосіб життя, ми не зробимо смисловийпомилки: обраний нами синонім в принципі здатний виражати потрібну думку, та мицілком можемо розраховувати на те, що будемо правильно зрозумілі. Тим не менш, ніодну з наведених вище сполучень не є цілком коректним.

Отже, розглядпринципу активності приводить нас до висновку, що синонімічний словник повиненхарактеризувати синоніми з точки зору сенсу, лексико-семантичноїсполучуваності, граматичних конструкцій та стилістичних властивостей. У кожному зцих випадків повинні бути описані всі їх подібності та відмінності, так, щоб длябудь-якого синоніма з даного синонімічного ряду були з'ясовані типиспецифічних для нього контекстів, а для будь-якої пари синонімів - типиконтекстів, у яких вони синоніми (якщо, звичайно, можливістьвзаємозаміни існує). Нарешті, необхідно, щоб опис було максимальноповним, достатнім і експліцитно, тобто побудованим так, щоб на його основіможна було навчитися правильно вживати синоніми у широкому колі ситуацій.

4.2.Двомовність

Для російськомовних укладачів ічитачів двомовний словник англійських синонімів в деяких відносинахкраще, ніж одномовний: його легше писати і розуміти. Однак, зіншого боку, в двомовності таяться серйозні небезпеки: спокуса перекладу -замість експліцитно тлумачення - для укладача і спокуса перенесення властивостейросійського слова на близьке за змістом англійське - для користувача. Обидва ціспокуси мають джерелом один і той же оману, або, може бути, один і тойже тип мовної інерції - повне ототожнення одиниць, які всього-навсього подіб...


Страница 1 из 2Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок