Контрольна робота з російської мови » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Иностранный язык » Контрольна робота з російської мови

Реферат Контрольна робота з російської мови

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Федеральне агентство з освіти

ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОГО ОСВІТНЬОГО УСТАНОВИ

ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО ОСВІТИ

"Тюменського державного УНІВЕРСИТЕТ"

в м. Тобольську

спеціальність "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ"

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № _____

ПРЕДМЕТ: ______________________________________

Тема: _________________________________________________________

Виконав: ____________________________

№ залікової книжки:_____________________

№ групи: _____________________________

Домашня адреса: _______________________

Тобольськ, 2008

ЗМІСТ

Варіант 3

1. Поставте наголоси у словах. У випадках утрудненнявикористовуйте словники. Діалог, дозвілля, довідатися, кілометр, циган, засоби,центнер, договір, баловніку, намір.

2. Вкажіть, в яких словах ЧН вимовляється як

А) [шн]

Б) [чн]

В) вариантно

У випадках утруднення використовуйте "Орфоепічнийсловник російської мови ". Сірниковий, пшеничний, пральня, опівнічний,свічник, Хомівна.

3. Дайте визначення наступних іншомовних слів (приутрудненні звертатися до Словника іноземних слів): Позиція, інфляція, маневри,кодекс, маркетинг, прецедент, інцидент, кон'юнктура, масштаб.

-->>

4. Складіть словосполучення з даними словами Засудити -обговорити, освоїти - засвоїти, небезпечний - боязко.

5. Утворіть форму родового відмінка множини.Анчоуси, шкарпетки, гланди, браслети, недоноски, очищення, консерви, чоботи, панчохи,дебати.

6. Підберіть до даних іменником підходящі за змістомприкметники. Чай, какао, круп'є, рантьє, Делі, Торонто, леді.

7. Підберіть до іменником чоловічого роду іменникижіночого роду. Відзначте випадки, коли відповідності немає. Агроном, ковзаняр,член-кореспондент, тракторист, вчитель, машиніст.

8. Вживете числівники в потрібній формі. Від 946 відняти 27,18, 92.

9. Від даних слів утворіть форму множини.Директор, токар, інструктор, слюсар, шофер, редактор.

10. Напишіть резюме.

1. Поставте наголоси у словах. У випадках утрудненнявикористовуйте словники.

Діалог, дозвілля, довідатися, кілометр, циган, засоби,центнер, договір, баловніку, намір.

Діалог; дозвілля; осве пЂ‰ доміться; кілометр;циган; кошти; центнер; договір; баловніку пЂ‰;намір.

2. Вкажіть, в яких словах ЧН вимовляється як

А) [шн]

Б) [чн]

В) вариантно

У випадках утруднення використовуйте "Орфоепічнийсловник російської мови ". Сірниковий, пшеничний, пральня, опівнічний,свічник, Хомівна.

А)

Б) Сірниковий, пшеничний, опівнічний

В) Подсвечник, пральня, Хомівна

3. Дайте визначення наступних іншомовних слів (приутрудненні звертатися до Словника іноземних слів): Позиція, інфляція, маневри,кодекс, маркетинг, прецедент, інцидент, кон'юнктура, масштаб.

Позиція (лат. positio -положення) -

1. Положення,розташування.

2. Місце, що служитьдля розташування військ в бою.

3. Положення,необхідне для подальшого розвитку небудьподій.

4. Точка зору,принципове ставлення до чого-небудь, що визначає характер дій,поведінки.

5. Положення тіла,поза при якихось певних діях, вправах (спортивних).

6. У танцях -певне положення ніг.

7. У грі наструнних музичних інструментах: певне положення рук, пальців.

8. Розташуванняфігур у грі (в шахи, шашки).

9. Стангрошових рахунків, наявності каси, кредиту, зобов'язань на певний момент.

Інфляція (латин.inflatio - роздування, пучение) - Надмірне збільшення кількості звертаються в країніпаперових грошей, що супроводжується знеціненням їх.

Маневри - (фран.ManЕ“uvre) -

1. Пересування військ (або флоту) натеатрі війни або на полі бою з метою завдати удару противнику (воен).

2. Спритне дію,прийом (неодобр).

3. Спеціальнівправи значної кількості військ (або флоту) в обстановці,відповідної бойових умов.

4. Пересуванняпаровозів або вагонів на станційних коліях для складання поїздів (ж.-д).

Кодекс - (латин.Codex) -

1. Систематизований звід законів(Право).

2. Загальнасукупність правил, звичок, переконань.

3. Старовиннарукопис у палітурці.

Маркетинг - (відангл. marketing

Прецедент - (від латин.praecedens - йде попереду) - Випадок, вчинок в минулому, службовецьприкладом або виправданням для наступних вчинків того ж роду. | |Рішеннясуду чи іншого органу державної влади, що стало зразком для дозволу подібнихпитань на наступний час (право).

Інцидент - (відлатин. incidens, букв. Падаючий) - Непорозуміння, неприємну пригоду,зіткнення.

Кон'юнктура - (латин.conjunctura - зв'язок) -

1. Сукупність умов, що впливають нащо-н., обстановка, ситуація.

2. Сукупністьумов, що визначають положення товарного господарства (екон).

Масштаб (нім. MaГџstab,від MaГџ - міра, розмір і Stab - палиця), відношення довжини відрізків накресленні, плані, аерофотознімку або карті до довжин відповідних їм відрізків внатурі. Визначуваний так чисельний М. - абстрактне число, більше 1 у випадкахкреслень дрібних деталей машин і приладів, а також багатьох мікрооб'єктів, іменша 1 в інших випадках, коли знаменник дробу (при чисельнику, рівному 1)показує ступінь зменшення розмірів зображення об'єктів щодо їхдійсних розмірів. М. планів і топографічних карт - величинапостійна; М. географічних карт - величина змінна.

Для практики важливий М.лінійний, тобто пряма лінія, розділена на рівні відрізки з підписами,вказуючими довжини відповідних їм відрізків в натурі.

Для більш точного нанесенняі вимірювання ліній на планах будують так званий поперечний М. Це лінійнийМ., паралельно якому проведено ряд рівновіддалених один від одногогоризонтальних ліній, пересічених перпендикулярами (вертикалі) і похилимилініями (трансверсалі).

Принцип побудови івикористання поперечного М. ясний з малюнка, приведеного для чисельного М.1:5000. Відрізку поперечного М., позначеному на малюнку крапками, відповідає намісцевості лінія 200 + 60 + 6 = 266 м. Поперечним М. називають такожметалеву лінійку, на якій дуже тонкими лініями викарбовано зображеннятакого малюнка, іноді без будь-яких написів. Це дозволяє легковикористовувати її у випадку будь-якого чисельного М., застосовуваного на практиці.

4. Складіть словосполучення з даними словами: Засудити -обговорити, освоїти - засвоїти, небезпечний - боязко.

Засудити за крадіжку; обговорити кінофільм; освоїти місцевість;засвоїти тему уроку; небезпечний поворот; боязко людина.

5. Утворіть форму родового відмінка множини.Анчоуси, шкарпетки, гланди, браслети, недоноски, очищення, консерви, чоботи, панчохи,дебати.

Анчоуси - анчоусів, шкарпетки - шкарпетка, гланди - гланд, браслети- Браслетів, недоноски - недоносків, очищення - очисток, консерви - консервів,чоботи - чобіт, панчохи - панчіх, дебати - дебатів.

6. Підберіть до даних іменником підходящі за змістомприкметники. Чай, какао, круп'є, рантьє, Делі, Торонто, леді.

Чорний чай, гаряче какао, спритний круп'є, літній рантьє,стародавній Делі, красивий Торонто, залізна леді.

7. Підберіть до іменником чоловічого роду іменникижіночого роду. Відзначте випадки, коли відповідності немає. Агроном, ковзаняр,член-кореспондент, тракторист, вчитель, машиніст.

Агроном (агрономша), ковзаняр (ковзанярка),член-кореспондент (не відмінюється), тракторист (трактористка), вчитель(Вчителька), машиніст (друкарка).

8. Вживете числівники в потрібній формі. Від 946 відняти 27,18, 92.

...


Страница 1 из 2Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок