Історія Санкт-Петербурзької Фондової біржі » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Биржевое дело » Історія Санкт-Петербурзької Фондової біржі

Реферат Історія Санкт-Петербурзької Фондової біржі

Категория: Биржевое дело
Санкт-Петербурзький ДержавнийУніверситет Економіки таФінансів

Кафедра Загальної економічної теорії.

Реферат на тему:

В«Історія Санкт-Петербурзької фондової біржіВ».

Підготовленостуденткою ОЕФ

групи118

СюмаченкоЮ.Н.

Перевірила:

завідувачкакафедрою

ОрловаТ.П.

Санкт-Петербург, 1999.
Зміст.

Зміст. 2

ВСТУП 3

1. ІСТОРІЯ САНКТ-Петербурзького фондової біржі з XVIII ПО XXВЕК. 4

2. СИСТЕМА І ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ БІРЖЕЮ 6

4. Біржова ГРА 9

4. СИСТЕМИ ТОРГІВ 10

5. ВИДИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, ПРЕДСТАВЛЕНИХ НА БІРЖІ В давні і НАШЕЧАС 11

6. ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 13

ВИСНОВОК 15

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ: 16


ВСТУП

Перша Біржа виникла внашому місті ще в XVIII столітті і вже тоді мала важливе значення. Якщо длябіржовика вона була, а може, йзалишилася тільки "ристалищем для капіталу" (5, стор 36), то економіст можепобачити ті народно-господарські цілі, яким служить Біржа. Вона полегшуєторгівлю, на ній зіштовхуються попит та пропозиція великих областей, тут"Мінімумом витрат досягається максимум ефекту" (5, стр. 37).

Трохи пізніше (у XIX столітті),ніж товарна, з'явилася в Санкт-Петербурзі фондова Біржа. І в короткі термінипридбала величезне значення, несучи нечувані багатства і розорення.Відродившись в наш час, вона приносить доходи багатьом людям. Хто знає, змогливони стати настільки багатими, якщо б не було Біржі?

Цікаво розглянутифондову Біржу нашого міста детальніше, але, так як відновилася вона небільше 8 років, буде доцільно заглянути в історію - можливо, багато чогозалишилося з тих часів ...


1. ІСТОРІЯ САНКТ-Петербурзького ФОНДОВОЇ БІРЖІ
З XVIII ПО XX СТОЛІТТЯ.

Санкт-Петербурзька Біржавиникла в 1703 р., спочатку як збори купців у торгових рядів наТроїцькій площі, з 1713 р. при Гостиному дворі на тій же площі. У 1724 р. зарозпорядженням Петра I побудовано спеціальне приміщення для Біржі (архітектор Д. Трезини,не збереглося) навпроти Гостиного двору. У 1730 рр.. Біржа переведена наВасильєвський острів в нову будівлю Гостинного двору. З 1783 р. на СтрілціВасилівського острова будувалося спеціальний будинок для Біржі (архітекторКваренгі), незакінчені споруди знесені в 1804 р. У 1805-10 рр.. на СтрілціВасилівського острова (Біржова площа 4) побудовано нову будівлю Біржі(Архітектор Ж. Тома де Томон), обладнана набережна. У 1816 р. Біржа булавідкрита. Цікава символіка статуй, що прикрашають передній фасад Біржі. ЦеНептун - бог морів і океанів, статуї Діяльності, Надії і Справедливості (2,стор. 29). Трохи інші статуї називають в більш пізніх джерелах: Нептун;бородань, що символізує Волгу і жінка - символ Неви. З іншого боку будівліжінка з короною на голові, по боках якої розташовані ще дві жіночіфігури - річки. Це скульптурне зображення навігації. Також статуя Меркурія -бога торгівлі прикрашала цей бік Біржі (3, стор 114). У ще більш пізніхкнигах називають дві скульптурні групи: "Нептун з двома річками" і"Навігація з Меркурієм і двома ріками" (4, стор 251).

Спочатку Біржа булатоварної. З появою в Росії процентних паперів на Санкт-Петербурзькій біржіздійснювалися фондові угоди, правда, спочатку папери були просто одним зтоварів. З 1830 рр.. стали проводитися операції з паперами приватних товариств.Особливого розмаху вони набули, починаючи з 1860-70 рр.. У 1900 р. фондова ітоварна біржа були розділені, хоча, продовжували діяти в одному і тому жбудівлі.

З 1803 р. друкувалися"Санкт-Петербургские ведомости", з 1861 р. - "Біржовіведомости ".

Після Жовтневої революціїдіяльність всіх бірж припинилася і відродилася лише у 1990 р. (1)

Відродження Біржі почалося24 серпня 1990, коли було прийнято рішення про її створення. Зареєстрованабула в 1992 р., а в 1997 р. Фондова Біржа (далі ФБ) відокремилася від товарноїбіржі. (11; 15). За положенням 1992 ФБ - це юридична особа з усіма йогоознаками (фірмовий знак, власне найменування, круглу печатку і т.д.).

З 30 квітня 1992 р. Тодіще товарно-фондова Біржа "Санкт-Петербург" була зареєстрованаяк акціонерне товариство закритого типу. А з 18 березня 1997 ФБ сталанекомерційним партнерством на вимогу федеральної комісії з ринку ціннихпаперів. (11; 15)

___________________________________

1703 р. - поява першої Біржі;

1724 р. - перша будівля для Біржі;

1816 р. - відкриття Біржі в будівлі,де вона діяла до Жовтневої революції;

1830 р. - початок торгівлі з ціннимипаперами;

1900 р. - відділення ФБ від товарної;

1990, 1992 рр.. - Відродження,реєстрація Біржі;

1997 р. - відділення ФБ від товарної.


2. СИСТЕМА І ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ БІРЖЕЮ

Головним органом управлінняБіржею був Біржовий комітет - виборний орган Біржового купецтва,утворений спочатку для спостереження за збереженням нової будівлі Біржі. ЗіЗгодом до нього перейшли всі функції управління, вирішення спірних питань, зв'язокпідприємців і уряду.

Положення 1831 затвердилоза Біржовим комітетом функції комерційного суду, управління біржовими справами.Комітет став виконавчим органом спочатку загальних Біржових зборів, а з 1875м. - замінив його збори голосних (вибрані 80-150 чоловік).

До складу Біржового комітету(Затверджений вище згаданим положенням) входили 3 купця і 3 маклера,головував "Міський голова", який очолював Міську Думу.Сучасна система управління набагато складніше. У Додатку 1 можна побачитисхеми управління на 1992 і 1995 р.

Даних про більш пізніхсистемах управління немає. Я думаю, вона, навряд чи зазнала певні зміни.

Безліч комітетів івідділів, де зайнята велика кількість людей. Спеціалізація у вирішенні окремихпитань корисна, але з іншого боку осіб, які несуть відповідальність задіяльність Біржі в цілому, може бути нелегко, встежити за діями кожноїчастини складного управлінського механізму. Колегіальність відділів дозволяєбільш докладно розглянути проблеми і питання, ніж, якби відділи складалися зоднієї людини, так як люди мають можливість об'єднати свої знання, досвід,запропонувати декілька різних рішень будь-яких питань. Правда, можутьвиникнути розбіжності, а більшість не завжди буває право, та й глава можепомилитися, вибираючи правильне рішення.

У всіх системахуправління, починаючи з Біржового комітету, збереглися основні органиуправління:

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, яке обираєБІРЖОВОЇ РАДА (збори голосних). Він у свою чергу обирає представниківПРАВЛІННЯ (БІРЖОВОЇ КОМІТЕТ). Правда ПРЕЗИДЕНТОМ, на відміну від ГОЛОВИ,є людина, обрана правлінням, але посаду від цього не змінилася.

Розглянемо функціївищеназваних органів управління. На 1992 р.:

Загальні збори членів ФБ - вищийорган управління Біржею. До його виключної компетенції належить вирішеннянаступних питань:

- затвердження та змінастатуту, балансу та інших

документів;

- встановлення розміріввсіх необхідних грошових зборів, величини тарифів, плати за біржові послуги,розміри штрафів;

- обрання членів органівуправління ФБ;

- розгляд скарг нарішення рад ФБ і рад

директорів;

- затвердження порядкуоплати праці та посадових окладів персоналу Біржі.

На Раду (він же БіржовийРада) ФБ покладається:

- встановлення днів і годиндля Біржових зборів;

складання і видання правил пропорядок проведення операцій з цінними паперами, інструкцій для брокерів поведення книг; визначення форми бюлетеня ФБ; встановлення розміру, порядку тастроків відрахувань від комісійної винагороди брокерів і постійнихвідвідувачів ФБ, плати з гостей;

- дозвіл допущенняпаперів та котирування на ФБ;

- вирішення спорів,що виникають при проведенні операцій з цінними паперами;

- прийом і виключення членівФБ;

- складання кошторисів доходіві витрат ФБ і звітів по їхньому виконанню;

- надання органаммісцевої влади та уряд...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок