Агровіробніча характеристика чорнозему Південного » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Ботаника и сельское хоз-во » Агровіробніча характеристика чорнозему Південного

Реферат Агровіробніча характеристика чорнозему Південного

Зміст роботи

Вступ

1. Поширення и генезисчорноземів південніх

2. Класифікація чорноземів

3. Будова ґрунтового профілем иЙого морфологічні ознайо.

4. Механічний и агрегатний складгрунту

5. Фізічні и Хімічні Властивостічорноземів південніх

6. СільськогосподарськеВикористання

7. Заходь покрашення родючості грунтів

Висновки

Список літератури


Вступ

грунт, за визначенням В.І. Вернадського, - біокосне Тіло, тобтотакє, Що включає Як неживої природи Ґрунтоутворюючу геологічну породу, Повітря,воду), так и Живі організмі (коріння рослин, тварини, мікроорганізмі).Невід'ємній компонент грунту - гумус - спеціфічна стійка органічна колоїднаречовіна, Яка надає йому характерного забарвлення.

В.В. ДокучаєвПершимзнайшов у грунті ознайо природно-історічного тіла, якому властіві СвоїОсобливості, історія, закони роз В¬ витку. Так, ВІН має характерну Будова - профіль,складень генетичними горизонтами, Свої морфологічні Властивості, тобто своюформу. Ґрунтовій покрив характерізується НАДЗВИЧАЙНИХ строкатістю. У подібніхприродніх умів утворюються Схожі грунти, Що є одним Із наріжніх каменіввчення про ґрунтоутворення.

Тема реферату: В«Агровіробнічахарактеристика чорноземів південніх В».

Мета роботи:розкрити агровіробнічу характеристику чорноземам південнім.

Мівстановілі, Що для сільськогосподарського Використання грунтів Важливим рольвідіграють механічний та агрегатний склад грунту, фізико - Хімічні та водні,теплові та Повітряні Властивості. У разі, ЯКЩО ґрунтовій покривнезабезпечюється природної родючістю Важливим є кож проведенняагромеліоратівніх заходів по Збереження и підвіщенню їх родючості.

Уході підготовкі булі вікорістані бібліографічні матеріали та картографічні,проведено аналіз статистичних даніх.


1. Поширення и генезис чорноземівпівденніх

Чорноземі південні пошірені в північній частіні ПівденногоСтьопу. У центральній и південній частіні зони смороду змінюються каштанові грунтамии солонцями.

Територія Поширення чорноземів південніх розчленованадолинами багатьох річок, порізана балками та діючімі ярами. Місцевістьздебільшого дренована, Поверхнево стік супроводжується процесами водноїерозії.

Чорноземі південні поділяють на звічайні(Азово-Прічорноморська провінція), міцелярно-карбонатні (Задніпровській иКримський Степ) i солонцюваті - в зоні переходу грунтів до темно-каштанового.

Характерною Ознакою чорноземів південніх є невелика товщинагорізонтів, проникання и фіксація гумусних речовін(50-60 см). На глібіні 60-120 см розвинення ущільненій куля буруватоКольори з нагромадження вуглекісліх кальцію и магнію у вігляді білих плям.

Особлівістю ціх грунтів є кож Наявність гіпсу на глібіні2,5-4 м. У підвіщеній північній частіні гіпс залягає на глібіні 4, а на південьз зниженою місцевості - 2-2,5 м. [2]

Чорноземі південні утворили за Умовичітко вираженимидерново - гумусно акумулятівного процесу ґрунтоутворення. Відбувається ВІН Підвпливим багаторічної трав'яністої рослінності в умів помірного Вологаклімату и найбільш енергійно на нещільніх карбонатних гірськіх породах.

Помірне зволоження при не промівному тіпі водного режиму, Щохарактерізується чергування нізхідніх та вісхідніх потоків грунтової вологи,призвели до рівномірного просочування профілю гумусом и вілуговуваннялегкорозчінніх сполук и карбонатів кальцію (Останній вімівається з верхньоїЧастина). Перехідні до матерінської породи горизонти, Як правило, збагаченікарбонатами кальцію (СаС0 3 ). Насіченість вбірного комплексу кальціємта закріплення грунтових колоїдів (глини и гумусу) спріяють Утворенняагрономічноцінної водостійкої зернисто-грудкуватої структури. Руйнуваннямінеральної Частина НЕ спостерігається.

Самедерново процес виробляти до Формування різніх чорноземніх грунтів, якіхарактеризують скроню гумусованістю, насіченістю кальцієм, нейтральною абоблизьким до нейтральної реакцією ґрунтового Розчини, сприятливіфізико-механічнімі властівостямі

Зданіх фізико-хімічної и агрономічної характеристики чорноземів України (Таблиця1.) Видно Певної відмінність Між основними видами грунтів степової и лісостеповоїзон за вмістом гумусу, реакцією середовища, насіченістю основами, кіслотністю,вмістом пожівніх речовін ТОЩО. [7]

Таблиця 1

Характеристикачорноземів півдня України

грунти Глибина см. Гумус% рН сольової витяжка Сума увібраніх основ мг-еквна 100г грунту Гідрологічна кіслотність, мг- Екв на 100 грунту Ступінь насічення основами Пожівні речовіні, мг на 100г грунту валові Розчінні в слабіла кислотах N

Р 2 Про 5

Р 2 Про 5 За Ареніусом Труогом

До 2 Про соляноївитяжка

Чорноземі опідзолені 0-10 25-35 50-60 3,23 2,56 1,74

6,0 6,3

6,8

17,7 18,221,3 2,1 1.60,8

87

91

95

161117 140 820 18,3 13,5 - Чорноземі глібокі малогумусні легкосуглінкові 0-20 20-45 4,1 3,2 5,1 6,3 18,9 21,2 1,9 0,8 - 180150 130100 6,6 10,0

6,1

7,2

Чорноземі глібокі малогумусні середньо суглінкові

0-20

20-45

4,853,63 6,46,6 28,5 29,9

1.3

0,5

- 250180 120ПО 16,07,0 7,9 6,5 Чорноземіглібокі середней гумусні Важко суглінкові 0-20 20-45 65-85

6,05

5,444,17

6,56,2 36,0 44,0 1,3 0,6 - 360 320 170130 12,012,0 -

Чорноземі глібокімало гумусні вілужені

4 -

0-20 25-45 65-85 3,11 2,49 1,79 5,55,6 16,4 18,4

3,1

2,8

- 150ПО 120ПО 6,6 10,0 -

2. Класифікація чорноземів

дерло класіфікацію чорноземів розробив В. В. Докучаєв, поділівші їхзалежних від умов залягання на чорноземі вододілів, річковіх терас и схілів. Завмістом гумусу ВІН віділяв Чотири групи чорноземів, з якіх перша містіть13-16%, друга-10-13, третя - 7-10, а четверта - 4-7% гумусу.

Класіфікації чорноземів значний УВАГА пріділялі М. М. Сібірцев, Л. І.. Прасолов та ін.Тепер віділяють Такі підтіпі чорноземів: опідзолені, вілужені, типові, звічайніи південні.

Окремі підтіпі чорноземів Дуже різняться вмістом гумусу. Неоднаковукількість гумусу містять и чорноземі одного и того підтіпу.

Всі підтіпі чорноземів мают неоднакову Будова профілем и Різніфізико-Хі...


Страница 1 из 4Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок