Агрономічні основи проектування сівозмін » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Ботаника и сельское хоз-во » Агрономічні основи проектування сівозмін

Реферат Агрономічні основи проектування сівозмін

ЗМІСТ

Введення. 2

1.Характеристика грунтових кліматичних умов сільськогосподарськоговиробничого кооперативу "Світанок". 6

1.1.Кліматичні умови. 7

2.Сівозміни .. 13

2.1.Проектування сівозмін. 13

2.2.Продуктивність проектованого сівозміни. 14

2.3.Агрономічне обгрунтування сівозміни. 14

Висновки тапропозиції .. 34

Література .. 37


Введення

Сформовані століттями відношення "людина - земля" залишаються вданий час і в перспективі одним з визначальних чинників життя іпрогресу, тому на одному з перших місць за важливістю рішень стоїть завданняраціонального використання та охорони земельних ресурсів, і перш за все -сільськогосподарських земель.

У зв'язку з цим актуальною проблемою є розробкадобре налагоджених механізмів правового, економічного та екологічногоуправління земельними ресурсами, системи їх оцінки, відповідних критеріїв,стимулів, методів раціонального використання та охорони земель.

Державне регулювання земельних відносинреалізується через земельне, цивільне та інше законодавство, правовінорми якого в різній формі (дозвіл, заборона, обмеження, введеннянормативів, відповідальності за недотримання правил і т.п.) встановлюютьсклад, порядок і обмеження дій окремих індивідуумів і груп поволодінню, користуванню, розпорядженню і охорони земель в інтересах всьогодержави і кожного громадянина окремо.

На сьогоднішньому етапі реформування питання розробки івдосконалення систем землеробства набувають особливого значення. В умовахформування великих інтегрованих агропромислових утворень єнеобхідність і є можливості для впровадження нових систем землеробства,дозволяють значно підвищити ефективність АПК.

При їх розробці на регіональному рівні головна увагаповинна бути приділена основним елементам.

Перш за все, це сівозміни. Для підтримання родючостігрунту і сприятливого фітосанітарного стану в сівозмінах, в коженсівозміну включаються землі, рівні за своїм родючості і з однаковимиумовами технологічного їх використання. Якщо це об'єктивне вимога недотримується, то сівозміни щорічно порушуються. Тому при введенні абокоректуванню сівозмін необхідна якісна оцінка земель. З урахуванням цієїоцінки вводиться стільки сівозмін, скільки потрібно для ефективноговикористання ріллі, але за обов'язкової умови - в сівозміну включаютьсяземлі рівного або близького родючості.

В одному і тому ж господарстві можуть знаходитися землі високогородючості, середнього і низького, еродовані, перезволожені в окреміперіоди вегетації. На землях високої родючості найбільша ефективністьзабезпечується при вирощуванні найбільш продуктивних культур. До них можнавіднести просапні культури - коренеплоди, картопля, кукурудза, різнітравосуміші багаторічних трав люцерна, конюшина, кострець та інші озимі культури.Але і тут має бути витримано вимога плодосмена.

Вибір сівозміни, а, отже, і напрямкугосподарства, залежить від сільськогосподарської техніки та інших матеріальнихресурсів. Більш дешеві сівозміни - трав'яно-просапні придатні для господарствтваринницького напряму. Самий нетрудомісткий (табл.1) має п'ять полів,продукція з яких виходить Сінозбиральні машини, а щорічновирощуються з них два поля. Господар матиме значно витрати навиробництво коренеплодів або кукурудзи, але вони необхідні для стабільностікормовиробництва (сіно може згнити в дощове літо і т.д.) Цей сівозмінуможна застосовувати як на родючих землях поблизу міст, так і на біднихгрунтах, але з великими полями, оскільки при найменшому внесення органіки вінздатний накопичувати гумус у грунті.

Зерно-трав'яно-просапні сівозміни (стовпець 2 таблиці)аналогічний першому, але в сівозміну вводиться зернова культура замість третьогороку травоіспользованія. Для цього необхідно додатково матизернозбиральну техніку. Насиченість просапними вимагає внесення високих (до10.15 т/га) доз мінеральних добриві. Якщо господарство має достатнійкількістю різноманітної техніки, то можна рекомендуватизерно-трав'яно-просапні і зерно-трав'яні сівозміни (табл.2).

У третьому, трав'яно-просапної сівозміни органічнідобрива найбільш доцільно вносити під однорічні трави восени абонавесні. Внаслідок відсутності в сівозміні багаторічних трав мінімальна дозаорганічних добрив в ньому 10 15 т на 1 га севооборотной площі.

На землях середньої родючості, які складають основніплощі, вводяться польові, звичайно 7,9-Польна сівозміни -зерно-трав'яно-просапні і зерно-трав'яні. Найбільш поширені сівозмінинаступного складу.

Таблиця 1.

1 Трав'яний-просапної (ротація 7 років) II Зерно-трав'яно - просапної (ротація 5 років) III Трав'яний - просапної (ротація 5 років) 1 Однорічні трави з підсівом багаторічних трав (конюшина, люцерна,злаки) 1 Однорічні трави з підсівом конюшини і тимофіївки 1 Однорічні трави на зелену масу, поукосних повторно однорічнітрави 2 Багаторічні трави 2 Багаторічні трави 2 Коренеплоди 3 Багаторічні трави 3 Багаторічні трави 3 Кукурудза на силос 4 Багаторічні трави 4 Озима пшениця або тритикале, пожнивних ріпак 4 Однорічні трави, поукосних повторно однорічні трави 5 Жито або тритикале на зелений корм, поукосних ріпак 5 Коренеплоди, кукурудза 5 Кукурудза на силос і зелену масу 6 Коренеплоди 6 6 7 Кукурудза 7 7

Таблиця 2.

I Зерно-трав'яно-просапні II Зерно-трав'яний 1 Багаторічні трави (конюшина з тимофіївкою) 1 Багаторічні трави (конюшина з тимофіївкою) 2 Багаторічні трави 2 Багаторічні трави 3 Озимі, пожнивних ріпак 3 Озимі, пожнивних ріпак 4 Кукурудза, картопля 4 Горох 5 Ячмінь 5 Ячмінь 6 Зернобобові 6 Зайнятий пар (вика з вівсом) 7 Зайнятий пар (вика з вівсом) 7 Озимі, пожнивних ріпак 8 Овес з підсівом багаторічних трав 8 Овес з підсівом багаторічних трав

При необхідності можна збільшити число полів просапнихкультур, т е. сівозміну буде 9-польний, замість зернобобових ввести зайнятийабо чистий пар, ввести поле круп'яних, льону. У цих сівозмінах з наявністюрізноманітних культур легше впоратися з бур'янами.

...


Страница 1 из 9Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок