Перерозподіл земель колгоспу "Колос" » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Ботаника и сельское хоз-во » Перерозподіл земель колгоспу "Колос"

Реферат Перерозподіл земель колгоспу "Колос"

Зміст:

Введення

Глава 1. Встановлення рисиСНП

1.2 Склад земель, переданих сільської адміністрації

1.3 Розрахунок площі земель, переданих сільськоїадміністрації

1.4 Встановлення меж земель, переданих сільськоїадміністрації

Глава 2. Освіта землекористування не с/гпризначення

2.1 Загальніположення

2.2 Розрахунок площі утвореногоземлекористування

2.3 Розміщення не с/гземлекористування

2.4 Визначення складу, площі та цінності угідь вкордонах не с/г землекористування

2.5 Втрати с/г виробництва та їхвідшкодування

2.6 Визначення видів і розмірів збитківземлекористувачів

2.7 Техніко-економічні показникипроекту

Глава 3. Освіта землекористування селянськогогосподарства

3.1 Загальніположення

3.2 Підготовчіроботи

3.3 Визначення площі землекористування селянськогогосподарства

3.4 Розміщення землекористування селянськогогосподарства

3.5 Розміщення садиби селянського господарства

3.6 Проектування меж землекористування селянськогогосподарства

3.7 Встановлення складу і площ угідь у межахземлекористування селянського господарства

Глава 4. Встановлення розмірів виробничихпідрозділів і господарських підрозділів

4.1 Існуючерозміщення

4.2 Проектування розмірів і розташуваннявиробничих підрозділів

4.3 Вибір оптимального варіанта розміщеннявиробничих підрозділів

Глава 5. Розміщення внутрішньогосподарських магістральнихдоріг

Глава 6. Територіальна організація селянськогогосподарства

6.1 Організація і пристрій території сівозмін вселянському господарстві

6.2 Економічне обгрунтування територіальної організаціїселянськогогосподарства

Висновок

Бібліографічний список


Введення

Земля є матеріальною базою будь-якоговиробництва, основою життя і діяльності живуть на ній народів.

Земля - ​​просторовий базис, необхідна умовадля здійснення процесу виробництва. При цьому використовуються певніземельні ділянки, мають різну площу, якість, цільове призначення.

У зв'язку з змінами, що відбулися в нашій країніза останнє десятиліття, всі сфери людської діяльності виявилися взовсім інших умовах, відмінних від тих, в яких вони розвивалися ііснували. Не оминув процес оновлення та земельні відносини в нашійкраїні.

З приходом ринкової економіки велике значенняпридбала реорганізація існуючих землекористувань (колгоспів і радгоспів).Деякі господарства стали реорганізовуватися в акціонерні товариства, іншірозпалися на окремі фермерські господарства, треті залишилися колгоспами аборадгоспами. Але більшості господарств довелося проводити реорганізацію і в цихумовах величезне значення набула підготовка фахівців, які можупровести дані перетворення.

На прикладі колгоспу В«КолосВ» Ставропольського краю мирозглянемо найбільш важливі процеси землеустрою. В даному курсовому проектібудуть вирішені питання встановлення межі сільських населених пунктів,освіти землекористування несільськогосподарського призначення, освітиземлекористування селянського фермерського господарства та його територіальна організація,встановлення розмірів і розміщення виробничих підрозділів, розміщеннявнутрішньогосподарських магістральних доріг.


1 Глава

1.1 Встановлення риси СНП [1]

Чорта СНП - це зовнішня межа земель населеногопункту, яка відокремлює їх від інших категорій земель.

Її встановлення проводиться з метою передачі частиниземель с/г підприємства у відання сільських адміністрацій і забезпечення цієїадміністрацією здійснення своїх повноважень у галузі регулювання земельнихвідносин в межах своїх повноважень.

До складу земель СНП включаються:

житлова забудова і присадибні господарства

ділянки побутових, культурних та інших громадських будівель

сквери

стадіони

водойми

площі, вулиці

тобто вся селітельная зона.

Крім того, до складу СНП входять площі необхіднідля їх розширення на найближчий час відповідно до проекту планування ізабудови або з проектом землеустрою.

До складу земель СНП включають с/г та інші угіддя, фактичновикористовувані або призначені для сінокосіння, городів, випасанні худоби.

1.2 Склад земель переданих у ведення сільськоїадміністрації

Підготовчі роботи

Чорта сільських населених пунктів встановлюється вВідповідно до проекту внутрігосподарського землеустрою, розрахунками пообгрунтуванню виділення землі, обчисленнями площ земельних угідь,переданих сільської адміністрації.

При підготовці роботи вивчаються всі матеріали почислу населення, кількістю дворів, поголів'ям худоби, перспективам зростання,%зростання; виявляються сторонні землекористувачі; завершують підготовчіроботи розробкою завдання на проектування риси сільських населенихпунктів.

На території колгоспу є один населений пункт -селище Степне. Він є його господарським і культурним центром, в ньомузнаходиться правління колгоспу, основні виробничі центри такультурно-побутові заклади. Характеристика населеного пункту наведена втаблиці 1:

Таблиця 1

Перспективи розвитку населеного пункту

Нас. Пункт Кількістьдворів Населення Поголів'яхудоби Є % зростання буде Є % зростання буде Є % зростання буде Степове 290 10 319 780 10 858 145 20 174

Завдання на проектування риси СНП

1. Об'єкт проектування - селище Степне на територіїколгоспу В«КолосВ» Ставропольського краю.

2. Завдання проектування - встановлення риси земельселища Степове переданого у відання сільської адміністрації

3. Землі с/г підприємства:

всього - 7479,68 га (по держакту), в тому числі

ріллі - 4342,95 га

пасовищ - 1976,51 га

сінокосів - 955,87 га

присадибних земель - 89,37 га

4. Сторонні землекористувачі в межах населеногопункту:

кладовище - 1 га

шкільні ділянки - 2 га

5. Розміри населеного пункту:

число дворів - 290 дворів

число жителів - 780 осіб

поголів'я худоби - 145 умовних голів

6. Розмір особистого підсобного господарства на перспективу -0,5 га

7. Очікуване зростання розміру населеного пункту наперспективу в%:

дворів - 10% або 319 дворів

жителів - 10% або 858 осіб

поголів'я худоби - 20% або 174 умовні голови

8. Потрібно на 1 умовну голову худоби в рік:

сіна - 10 цн

зеленого корму - 50 цн

9. Урожайність кормових угідь:

сінокосів - 10 цн/га

пасовищ - 20 цн/га

Завдання отримано 15 вересня 1998 року.

Завдання видав доцент кафедри землевпорядкування Король В.І.

отримав - Єфремов А.В. 15вересня 1998 року.

1.3 Розрахунокплощі земель переданих у ведення с/г адміністрації

Сільській адміністрації передаються з...


Страница 1 из 18Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок