Бухгалтерський облік і нарахування податків » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки
Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Бухгалтерский учет и аудит » Бухгалтерський облік і нарахування податків

Реферат Бухгалтерський облік і нарахування податків

ЗМІСТ

ВСТУП

1. Бухгалтерський облік і нарахування податків у комісіонера приреалізації нафтопродуктів

2. Бухгалтерський облік і нарахування податків у комітента приреалізації нафтопродуктів

ВИСНОВОК

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК


ВСТУП

Ще кілька років томутому торгівля паливно-мастильними матеріалами (ПММ) була поширена в сферідосить вузького кола підприємств та організацій. Проте в даний час всилу своєї практично 100-відсоткової ліквідності і високої рентабельностіданий вид підприємницької діяльності перетворився в один із самихпопулярних. Безліч підприємств і організацій, ніколи раніше не займалисяторгівлею ПММ, виявилися залученими в цей процес. Тому у багатьохорганізацій виникають питання, пов'язані з особливостями правовогорегулювання та оподаткування діяльності з виробництва та реалізації ПММ.


1.Бухгалтерський облік і нарахування податків у комісіонера при реалізаціїнафтопродуктів

Комісіонер укладаєдоговір (контракт) з покупцем від свого імені. На нього покладаєтьсяобов'язок відвантажити продукцію покупцеві. При цьому в угоді з третьою особою(Покупцем) комісіонер виступає в ролі продавця. Права та обов'язки заугоді купівлі-продажу виникають між комісіонером і покупцем.

Комісіонер післяукладення договору і відвантаження продукції в бухгалтерському обліку робить запис:

Кредит 004 "Товари,прийняті на комісію "

- списана відвантаженапродукція.

Одночасно відбиваєтьсязаборгованість покупця перед комісіонером і заборгованість комісіонера передкомітентом, оскільки в даному випадку здійснюються дві угоди - продажпродукції та продаж посередницької послуги:

Дебет 62 "Розрахунки зпокупцями і замовниками "Кредит 76" Розрахунки з різними дебіторами ікредиторами "субрахунок" Розрахунки з комітентом "

- на вартість проданоїпродукції.

Цю проводку слідзробити в тому випадку, якщо в умовах договору комісії встановлено, щокомісіонер бере участь у розрахунках. Якщо контракт укладено з іноземнимпокупцем (на експорт), то оплата за продану продукцію зараховується на рахуноккомісіонера в обов'язковому порядку, оскільки від його імені підписаний контракт,і комісіонер оформлює паспорт угоди, який є документом валютногоконтролю.

При відвантаженні продукціїіноземному покупцеві вартість відвантаженої на експорт нафти виражається віноземній валюті, тому заборгованість по рахунках розрахунків 62 "Розрахунки зпокупцями та замовниками "і 76, субрахунок" Розрахунки зкомітентом ", відбивається у валюті і рублях еквіваленті, перерахованому закурсом ЦБ РФ на дату відвантаження.

Якщо комісіонер небере участь у розрахунках і грошові кошти (платежі) покупець перераховуєбезпосередньо комітенту, то в бухгалтерському обліку комісіонера відбиваєтьсятільки сума належної комісійної винагороди (виручка).

Комісіонер зобов'язанийвідобразити продаж посередницької послуги в момент її фактичного надання.

Відвантаживши продукціюпокупцеві, комісіонер виконав умови договору і відповідно до п. 12 ПБУ9/99 <*> має право на визнання виручки в бухгалтерському обліку. Виручкав бухгалтерському обліку комісіонера відображається проводкою:

Дебет 76 "Розрахунки зрізними дебіторами і кредиторами "субрахунок" Розрахунки з комітентом "Кредит 90 "Продажі" субрахунок 1 "Виручка"

- на суму належноївинагороди.

Дохід, отриманийкомісіонером у вигляді винагороди, обкладається податком на доданувартість (ст. 156 НК РФ). Послуги, надані комісіонером комітенту, вВідповідно до ст. 148 НК РФ не є експортними, тому винагородукомісіонера оподатковується ПДВ за ставкою 18%.

Якщо винагородуотримано в іноземній валюті, для цілей оподаткування сума винагородиперераховується згідно п. 3 ст. 153 НК РФ в рублі за курсом Банку Росії,встановленим на дату реалізації послуг.

Для цілей оподаткуванняПДВ дата виникнення обов'язки зі сплати ПДВ (ст. 167 НК РФ) у комісіонераможе визначатися (за вибором організації) з моменту відвантаження і пред'явленняпокупцю розрахункових документів або по моменту надходження грошових коштів.

При виборі першоговаріанти визначення моменту виникнення обов'язку по сплаті податку надодану вартість ("по відвантаженню") нарахування належноїбюджету ПДВ з суми комісійної винагороди відображається записом:

Дебет 90"Продажі" субрахунок 3 "Податок на додану вартість" Кредит68 "Розрахунки за податками і зборами" субрахунок "Розрахунки з ПДВ"

- на суму нарахованогоподатку.

При виборі другоговаріанта ("по оплаті") нарахування ПДВ з комісійної винагородивідображається записом:

Дебет 90"Продажі" субрахунок 3 "Податок на додану вартість" Кредит76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахункипо відкладеному ПДВ "

- на суму нарахованогоподатку.

При отриманні оплати відпокупця виникає обов'язок по перерахуванню ПДВ до бюджету. Це відбиваєтьсяпроводкою:

Дебет 76 "Розрахунки зрізними дебіторами і кредиторами "субрахунок" Розрахунки по відкладеномуПДВ "Кредит 68" Розрахунки по податках і зборах "субрахунок"Розрахунки з ПДВ"

- на суму належноїдо перерахування в бюджет податку.

За договором комісіїкомітент згідно з п. 1 ст. 99 ЦК РФ зобов'язаний відшкодувати витрати, пов'язані звиконанням договору комісії, комісіонеру. Перелік відшкодовуються витратнаводиться в договорі. До таких витрат, пов'язаних з реалізацією нафти, взокрема, відносяться: витрати по транспортуванню нафти, митні збори імита, витрати по декларуванню, на транспортно-експедиторське обслуговування,витрати на сертифікацію, акциз на нафту і інші документально підтвердженівитрати.

Отже, вбухгалтерському обліку комісіонера необхідно розмежовувати власні тавідшкодовуються зроблені витрати. Власні витрати комісіонера, пов'язаніз виконанням договору комісії, наприклад витрати на оплату праці працівників,нарахування на заробітну плату, витрати по утриманню приміщення, амортизаціяосновних засобів та ін, відображаються на рахунках обліку витрат (44 "Витрати напродаж ", 20" Основне виробництво "або 26"Загальногосподарські витрати").

Ці витрати списуються вдебет рахунку 90 "Продажі" субрахунок 2 "Собівартість продажів"після реалізації послуг.

Витрати комісіонера,підлягають за умовами договору відшкодуванню, відображаються на рахунку 76"Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки зкомітентом ".

Всі зроблені витратикомісіонера повинні бути документально підтверджені виправдувальнимидокументами, оформленими відповідно до чинного законодавства пробухгалтерському обліку.

Суми коштів,отримані комісіонером у порядку відшкодування витрат комітентом, невизнаються доходом комісіонера, в тому числі для цілей оподаткування поподатку на прибуток (п. 3 ПБУ 9/99, пп. 9 п. 1 ст. 251 НК РФ).

Отримання сум відшкодуваннявитрат від комітента комісіонер відображає проводкою:

Дебет 51 "Розрахунковірахунки "Кредит 76" Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами "субрахунок "Розрахунки з комітентом"

- на суму витрат,підлягають відшкодуванню.

Якщо комісіонербере участь у розрахунках, відшкодування витрат відображається шляхом заліку належнихсум.

Аналітичний облік посубрахунку "Розрахунки з комітентом" ведеться по кожному комітенту іокремими договорами. При здійсненні посередницьких операцій, пов'язаних зекспортом продукції, до рахунку 76 відкриваються субрахунки "Розрахунки з комітентомв рублях "і" Розрахунки з комітентом в іноземній валюті ".

Повідомлення і звіти,представлені комісіонером, будуть первинними обліковими документами длякомітента. Звіт та сповіщення складаються комісіонером у довільній формі,так як їх уніфіковані форми не затверджені, але вони повинні містити всіобов'язкові реквізити, передбачені ст. 9 Федерального закону від 21 листопада1996 р. N 129-ФЗ "Про бухгалтерський облік":

- найменування доку...


Страница 1 из 2Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Товары
Наверх Зворотнiй зв'язок