Облік витрат і аналіз собівартості молока в колгоспі "Росія" » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки
Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Бухгалтерский учет и аудит » Облік витрат і аналіз собівартості молока в колгоспі "Росія"

Реферат Облік витрат і аналіз собівартості молока в колгоспі "Росія"

ЗМІСТ

Введення. 2

1.Організаціонное-економічна характеристика колгоспуВ«РосіяВ». 4

2. Огляд літератури. 20

3. Облік витрат на виробництво молока та обчислення йогособівартості. 34

3.1.Методологічні основи і завдання обліку. 34

3.2.Первинна документація з обліку витрат і виходу продукції молочногоскотарства. 36

3.3.Синтетичний та аналітичний облік витрат та виходу продукції молочногоскотарства. 42

3.4.Обчислення собівартості продукції молочного скотарства. 47

3.5.Звітність по витратах виходу продукції. 51

3.6.Удосконалення обліку витрат виходу продукції молочного скотарства. 53

4.Аналіз собівартостімолока ....................................................... 58

5.Резерви збільшення виробництва молока і зниження його собівартості в колгоспі В«РосіяВ». 65

Висновки і пропозиції. 70

Список використаної літератури Додатка
Введення

Молочне скотарство одна з найбільшважливих галузей тваринництва. Воно служить джерелом таких цінних продуктівхарчування як молоко, м'ясо, а так само джерелом сировини для промисловості. Молокоє практично незамінною основою харчування в дитячому віці як людей,так і тварин. У ньому містяться всі необхідні поживні речовини. Замногообразному складом з ним не може конкурувати жоден з відомихлюдині харчових продуктів. У молоці є майже всі відомі в даний часвітаміни.

В результаті переробки молока з ньогоотримують сметану, кефір, масло, сир, сир та інші продукти харчування.

І молоко і молочні продукти відіграютьважливу роль у харчуванні людини.

Особливостями, які характеризуютьмолочне скотарство є: повсюдність виробництва молока і молочнихпродуктів для безперебійного постачання ними населення, необхідністьорганічного поєднання молочного скотарства з іншими галузями сільськогогосподарства, значна трудомісткість і велика частка продукції цієї галузі уусьому обсязі виробництва сільськогосподарської продукції в більшості регіонівкраїни. Молочне тваринництво має великий вплив на економіку всьогосільського господарства, тому виробництво молока має велике народногосподарськезначення.

Однак, обстановка, що склалася втваринництві країни викликає велику тривогу і стурбованість, вимагаєсерйозного аналізу і визначення стратегії і тактики у розвитку окремихгалузей.

Основні причини скорочення виробництвапродукції - триваюче зменшення чисельності худоби, і продуктивностітварин.

Необхідно спрямувати всю увагу настабілізацію поголів'я молочних корів, на підвищення інтенсивності використаннянаявного поголів'я, на зростання молочної продукції за рахунок здійсненнякомплексу зоотехнічних, організаційних та економічних заходів.

Здійснення намічених заходів можливепри наявності всебічної, об'єктивної, оперативно надходить. Аосновним джерелом інформації є дані, що містяться в бухгалтерськомуобліку.

Облікова інформація займає більше 80% взагальному обсязі економічної інформації в сільському господарстві. Всі зміни вгалузі реєструються в бухгалтерському обліку з метою активного впливу нарезультати.

Облікова інформація залучається дляприйняття управлінських рішень. Таким чином, роль бухгалтерського обліку вінформаційному забезпеченні системи управління досить висока, але інша йоговажлива роль - забезпечення контролю за збереженням власності підприємства,що особливо важливо в нинішніх умовах.

Збільшення виробництва молока тапідвищення його ефективності - важливе завдання працівників тваринництва. Рішенняїї пов'язане з вдосконаленням виробничої діяльності. У цих умовахзростає значення аналізу та оцінки результатів роботи сільськогосподарськихпідприємств та їх підрозділів. При аналізі слід враховувати яккількісні показники виробництва молока (обсяг виробництва,продуктивність) так і якісні (жирність).

Важливо забезпечити порівнянність усіх порівнюванихміж собою базисних і звітних показників з виробництва молока.

У цьому зв'язку завданням дипломної роботиє вивчення постановки бухгалтерського обліку, проведення аналізувиробництва молока в СВК В«РосіяВ» Лиськівська району Нижегородської області, зметою внесення конкретних пропозицій щодо поліпшення бухгалтерського обліку тапідвищенню ефективності галузі.


1.Організаціонное-економічнахарактеристика колгоспу В«РосіяВ».

Землекористування колгоспу В«РосіяВ»розташоване в південно-східній частині Лиськівська району. Центральна садибас.Нікольское розташоване в 13 кілометрах від районного центру г.Лисково.

Крім с.Нікольское на території колгоспузнаходиться 5 населених пунктів.

За даними Лиськівська метеостанціїсередньорічна температура становить +2,9 градусів. Самий холодний місяць січеньз температурою -12.5 градусів, найтепліший місяць липень з температурою +18,3градусів.

Вегетаційний період з температурою вище5 градусів триває 171-173 дні.

Поширення і тривалість заморозківтісно пов'язане з рельєфом місцевості. На знижених ділянках приморозки буваютьсильніше й триваліше, ніж на знижених. Це враховується при розміщеннісільськогосподарських культур в полях сівозмін. Середньорічна кількістьопадів становить 437 мм. За теплий період опадів випадає значнобільше, ніж за холодний.

Грунтовий покрив господарства представленийголовним чином грунтами сірого лісового типу.

Колгосп В«РосіяВ», діючий напідставі Статуту з статутним фондом 7423 тис. руб., що знаходяться в загально-частковоївласності та земельними масивами, що знаходяться в колективно-спільноївласності, є виробником сільськогосподарської продукції.

Загальна земельна площа колгоспу В«РосіяВ»складає 3691 гектари, в тому числі 3388 гектари зайнято підсільськогосподарськими угіддями. Із загальної площі сільськогосподарських угідь2631 гектар або 78% становить рілля, 234 гектара або 7% від загальної площісільськогосподарських угідь займають сіножаті та 523 гектара або 15% від площісільськогосподарських угідь займають пасовища.

Найважливішою складовою частиною сільськогосподарських ресурсів, незаміннимзасобом виробництва є земля. Від того, як вона використовується, залежитьрозвиток всіх галузей сільськогосподарського виробництва і, відповіднорезультати робіт підприємства. Проаналізуємо розмір і структуру земельнихугідь в колгоспі В«РосіяВ».

Таблиця 1.1

Розмір іструктура земельних угідь

Вид земельних угідь 1997 1998.г. 1999.г. 2000 2001р. 2001р. в% і 1997р. га % га % га % га % га % Загальна земельна площа 3698 100 3698 100 3691 100 3691 100 3691 100 100 У т.ч. с/г угіддя 3393 92 3393 92 3388 92 3388 92 3388 92 100 З них: рілля 2636 72 2636 72 2631 72 2631 72 2631 72 100 сінокоси 234 6 234 ...


Страница 1 из 15Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Товары
Наверх Зворотнiй зв'язок