Теми рефератів
> Авіація та космонавтика > Банківська справа > Безпека життєдіяльності > Біографії > Біологія > Біологія і хімія > Біржова справа > Ботаніка та сільське гос-во > Бухгалтерський облік і аудит > Військова кафедра > Географія
> Геодезія > Геологія > Держава та право > Журналістика > Видавнича справа та поліграфія > Іноземна мова > Інформатика > Інформатика, програмування > Історія > Історія техніки
> Комунікації і зв'язок > Краєзнавство та етнографія > Короткий зміст творів > Кулінарія > Культура та мистецтво > Культурологія > Зарубіжна література > Російська мова > Маркетинг > Математика > Медицина, здоров'я > Медичні науки > Міжнародні відносини > Менеджмент > Москвоведение > Музика > Податки, оподаткування > Наука і техніка > Решта реферати > Педагогіка > Політологія > Право > Право, юриспруденція > Промисловість, виробництво > Психологія > Педагогіка > Радіоелектроніка > Реклама > Релігія і міфологія > Сексологія > Соціологія > Будівництво > Митна система > Технологія > Транспорт > Фізика > Фізкультура і спорт > Філософія > Фінансові науки > Хімія > Екологія > Економіка > Економіко-математичне моделювання > Етика > Юриспруденція > Мовознавство > Мовознавство, філологія > Контакти
Українські реферати та твори » Военная кафедра » Військовослужбовець - фахівець, який досконало володіє зброєю і військовою технікою

Реферат Військовослужбовець - фахівець, який досконало володіє зброєю і військовою технікою

МуніципальнеЗагальноосвітній Установа

В«Середня Загальноосвітняшкола № __ В»

Повідомлення натему:

«³йськовослужбовець- Фахівець, який досконало володіє зброєю і військовою технікою В».


Збройні СилиРосійської Федерації оснащені найсучаснішими видами озброєння і військовоїтехніки. В процесі реформування Збройних Сил планується підвищитиякісний рівень технічної оснащеності військ, переозброїти їх на більшперспективні зразки. Це торкнеться насамперед засобів ядерного стримування,інформаційних систем, систем бойового управління, високоточної зброї, засобівінформаційної боротьби, розвідки й ін

Експлуатаційніхарактеристики сучасної зброї та військової техніки, правила їх експлуатації,обслуговування і бойового застосування вимагають високого загальної та професійноїрівня підготовки військовослужбовців при виконанні обов'язків військовоїдіяльності.

Основні види військовоїдіяльності та їх особливості

Діяльністьвійськовослужбовця в першу чергу обумовлена ​​його належністю до ЗбройнихСилам РФ. Кожен військовослужбовець є членом того великого колективу людей,який об'єднаний під поняттям В«Збройні СилиВ», а, отже, вся йогодіяльність повинна бути спрямована на забезпечення тих функцій і завдань, зарадияких вони створюються.

Відповідно доФедеральним законом В«Про оборонуВ» Збройні Сили призначені для відображенняагресії, спрямованої проти Російської Федерації, для збройного захистуцілісності та недоторканності території, а також для виконання завдань увідповідно до міжнародних договорів. Діючи в рамках, визначенихпризначенням Збройних Сил Росії, військовослужбовець повинен бути готовий довиконання своїх обов'язків, які можуть включати:

-участь в бойовихдіях, виконання завдань в умовах надзвичайного стану та воєнногоположення, в умовах збройних конфліктів; виконання посадовихобов'язків у повсякденному житті;

-несення бойовогочергування, бойової служби, служби в гарнізонному наряді, виконання обов'язків ускладі добового наряду;

-участь у навчаннях абопоходах кораблів;

-виконання наказу,відданого командиром або начальником.

Всі види військовоїдіяльності військовослужбовця повинні, перш за все сприяти підтримцівисокого рівня бойової готовності та боєздатності підрозділу, в якому вінпроходить військову службу.

Виходячи з цього, ввійськової діяльності можна виділити три основні її елементи: навчально-бойовупідготовку, службово-бойову діяльність і реальні бойові дії.

військовослужбовецьобов'язок зброю техніка

Навчально-бойовапідготовка

Навчально-бойовапідготовка - система заходів щодо навчання та військового виховання особовогоскладу частин і підрозділів, бойовому слаживанию частин і підрозділів дляпідготовки їх до ведення бойових дій чи виконання інших завдань,певних призначенням Збройних Сил. Навчально-бойова підготовка в першучергу спрямована на забезпечення високого рівня боєздатності частин іпідрозділів. (Боєздатність - це можливості військ вести бойові дії тавиконувати бойові завдання у відповідності до їх призначення; боєздатністьзалежить від укомплектованості, бойової виучки і морально-бойових якостей особовогоскладу частин і підрозділів.)

Навчально-бойовапідготовка призначена забезпечити високий військово-професійний рівеньособового складу частин і підрозділів. Вона здійснюється безперервно як умирний, так і воєнний час.

В ході навчально-бойовийпідготовки проводяться заняття, навчання, бойові стрільби, тренування, під часяких військовослужбовці вивчають військові статути, зброю і військову техніку,прийоми дій в бою, а підрозділи і частини відпрацьовують способи дійпри виконанні бойових завдань.

Навчально-бойовапідготовка має ряд особливостей. Вона носить явно виражену колективнуспрямованість і організовується таким чином, що в ході занять одночасноздійснюється навчання окремих військовослужбовців і йде підготовка військовихпідрозділів до спільних дій.

Навчально-бойовапідготовка - це в основному практична підготовка,спрямована на оволодіння особовим складом озброєнням і військовою технікою тавміле використання їх у бою для забезпечення переваги над противником.

Таким чином, основнучастина навчально-бойової підготовки складають вправи, які включають в себебагаторазове повторення дій, спрямоване на відпрацювання дій зозброєнням і військовою технікою та вміле використання їх тактико-технічниххарактеристик в бою.

Військова діяльність -це в основному діяльність в колективі (розрахунку, екіпажі, відділенні).Отже, тренування проводяться як індивідуально, так і у складі бойовоговідділення для відпрацювання бойової злагодженості.

Вищою формою навчанняу частинах і підрозділах є вчення, на яких відпрацьовуються способивикористання озброєння і військової техніки в бою, бойове злагодженняпідрозділів та забезпечення бойових дій. Навчання проводяться в будь-яку погоду,на реальній місцевості, зі штатною зброєю і технікою, в обстановці,наближеній до бойової.

З метою підтримання упостійній бойовій готовності озброєння і військової техніки в частинахзаплановані парково-господарчі дні та дні регламентних робіт, під часяких проводяться огляди та обслуговування озброєння та військової техніки, а такожроботи з благоустрою парків (парк - територія, обладнана длязберігання, технічного обслуговування і ремонту військової техніки), військовихмістечок і ін

Змістнавчально-бойової підготовки визначається навчальними планами і програмами. Один зосновних принципів організації навчально-бойової підготовки - вчити війська тому,що необхідно на війні. Тому виконання завдань навчально-бойової підготовкивимагає від кожного військовослужбовця високого рівня духовних і фізичнихякостей, а оволодіння всіма елементами військової діяльності - психічноїстійкості і фізичної витривалості.

Службово-бойовадіяльність

Службово-бойовадіяльність спрямована насамперед на забезпечення високого рівня бойовоїготовності підрозділів і частин, тобто здатності військ в будь-яких умовахобстановки почати військові дії у встановлені терміни. Ступінь бойовоїготовності у мирний час повинна забезпечувати швидкий перехід військ на військовеположення та організоване вступ у військові дії, а у воєнний час -здатність до негайного виконання поставлених бойових завдань.

Службово-бойовадіяльність включає в себе: бойове чергування, вартову івнутрішню служби.

Бойове чергування -це перебування спеціально виділених сил і засобів у повній бойовій готовності довиконанню раптово виникаючих завдань або ведення бойових дій.

Бойове чергуванняє виконанням бойового завдання. Воно здійснюється черговими силами ізасобами, призначеними від військових частин і підрозділів. В склад черговихсил і засобів входять бойові розрахунки, екіпажі кораблів, чергові зміни пунктівуправління та ін

Караульна служба призначенадля надійної охорони та оборони бойових прапорів, сховищ з озброєнням, військовоютехнікою, іншими матеріальними засобами.

Несення вартовоїслужби є виконанням бойового завдання і вимагає від особового складу високоїпильності, точного дотримання і виконання своїх обов'язків, рішучості іініціативи.

Винні у порушеннівимог вартової служби несуть дисциплінарну або кримінальнувідповідальність. Для несення вартової служби призначаються караули. Караулом називаєтьсяозброєний підрозділ, призначений для виконання бойового завдання з охорони таобороні бойових прапорів, військових та державних об'єктів. До складу вартивходять: начальник варти, вартові за кількістю постів і змін, розводящий. Длябезпосередньої охорони й оборони об'єктів із складу варти виставляютьсявартові.

Вартові призначаються,як правило, з числа солдатів (матросів), приведених до Військової присяги,засвоїли відповідні програми навчально-бойової підготовки і готових за своїмиморально-психологічним якостям нести вартову службу.

Внутрішня служба -це повсякденна слу...


Страница 1 из 2 | Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Поиск
Товары
загрузка...