Організація захисту населення у воєнний час » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки
Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Военная кафедра » Організація захисту населення у воєнний час

Реферат Організація захисту населення у воєнний час

Категория: Военная кафедра

РЕФЕРАТ

на тему:

В«ОРГАНІЗАЦІЯЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В ВІЙСЬКОВЕ ЧАС В»


Зміст

Введення Основні принципи захисту Заходи та дії щодо захисту населення Рекомендації по режимам захисту в зонах радіоактивногозараження

У зонах хімічного зараження

У зонах бактеріологічного зараження

Основні способи захисту населення від зброї масовогоураження Укриття в захисних спорудах Список літератури
Введення

У наш час, у зв'язку зшвидко розвиваються технічним і науковим прогресом, створюються новітехнології, здійснюються відкриття. Останнім часом ростуть не тільки знання врізних науках, але й зростає кількість наук.

Нові знання використовуютьсяв різних областях людського життя. На ряду з усім, розвивається і військовапромисловість, про що нам говорить збільшення числа різних видів зброї. Внаш час існує як надточне зброю, так і зброя масового ураження.

Зброя масовогоураження володіє величезними вражаючими можливостями, у зв'язку з цим важливезначення мають надійний захист населення на всій території країни ізабезпечення стійкості роботи всього народного господарства в разі його застосування.


Основні принципи захисту Заблаговременность підготовки та здійсненнязахисних заходів ЦО по всій території країни.

Завчаснапідготовка включає:

В·накопичення фондузахисних споруд типу сховищ у мирний час і забезпечення їх готовності допостійної експлуатації;

В·надійнупідготовку і своєчасне проведення евакуації населення і розосередженняробітників і службовців;

В·накопиченнязасобів індивідуального захисту, що має вирішальне значення для захисту населеннявід зброї масового ураження.

Диференційованийпідхід до визначення характеру, обсягу та термінів проведенняцих заходів.

Диференційований підхідвиражається в тому, що характер і обсяг захисних заходів встановлюється вЗалежно від політичного, економічного та оборонного значення міст іоб'єктів народного господарства, а також від місцевих умов.

Комплексність проведення заходів ГО для найбільш надійного захисту населення тазабезпечення стійкої роботи народного господарства.

Комплексність ГОполягає в ефективному застосуванні способів і засобів захисту від зброїмасового ураження, погодженому здійсненні їх з усіма заходами щодовиконанню основних завдань ГО.

Заходи та дії позахист населення

У мирний час середзаходів щодо захисту населення від зброї масового ураження особливе значеннянабувають:

a)створення надійноїсистеми оповіщення;

b)накопичення фондузахисних споруд;

c)планування тапроведення евакуаційних заходів комбінованим способом, підготовказаміської зони для прийому і розміщення евакуйованого населення;

d)забезпеченнянаселення засобами індивідуального захисту;

e)загальнеобов'язкове навчання населення способам захисту від зброї масового ураження;

f)забезпеченнязахисту продовольства, води від зараження РР, ОР, БС;

g)організаціярадіаційного, хімічного і бактеріологічного спостереження, розвідки ілабораторного контролю;

h)проведеннярежимних, санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів.

Організація постійногорадіаційного та хімічного спостереження, розвідки та лабораторного контролює необхідною умовою для подальшого своєчасного оповіщеннянаселення.

При оголошенні загрозинападу населенням мають здійснюватися наступні дії:

1.До оголошенняевакуації і розосередження за місцем проживання і роботи забезпечитисвітломаскувальними режим;

2.Мати постійновключеними засоби масової інформації міста, району;

3.Розпочати підготовкудо евакуації в заміську зону;

4.Уточнити місцярозташування укриттів на випадок раптового нападу противника, а в сільськіймісцевості приступити до обладнання протирадіаційних укриттів;

5.Отримати іпривести в готовність до використання засоби індивідуального захисту, в томучислі і медичні засоби захисту;

6.Продовжувативиробничу діяльність.

При оголошеннірозпорядження на евакуацію та розосередження:

1.Завершити виробничудіяльність (за відповідним розпорядженням адміністрації підприємства); вНадалі діяти відповідно до вказівок органів ЦО об'єкта;

2.Слідувати наприкріплений до даного об'єкту (підприємству, установі) збірний евакуаційнийпункт для подальшого виїзду (виходу) з міста у заміську зону і ін

У воєнний час робота служби зосереджується наліквідації медичних наслідків нападу противника (проведеннялікувально-евакуаційних заходів і т. п.).

У разі виникненнязон зараження штабами ЦО вводяться певні режими роботи об'єктів і захистунаселення. У виникаючих після застосування противником ядерної, хімічної табактеріологічної зброї зонах радіоактивного, хімічного ібактеріологічного зараження можуть виникати втрати як серед населення, так ісеред особового складу формувань, які знаходяться або виконують певнізавдання в цих зонах.

В цілях максимальногозниження втрат в зонах радіоактивного зараження повинні дотримуватисяпевні режими радіаційного захисту та правила поведінки людей. Головнимкритерієм визначення передбачуваного режиму радіаційного захисту єзабезпечення таких умов перебування або діяльності людей, при яких дозаопромінення, отримана ними за весь час необхідного або вимушеного перебуванняу цій зоні, не перевищувала б припустиму. Знаючи вихідний рівень радіації на місцевості,швидкість спаду цього рівня, ступінь захисту людей і допустиму дозу опромінення,можна дати рекомендації щодо того часу, протягом якого люди можутьзнаходитися в тій чи іншій зоні радіоактивного зараження. У всякому разі, приперебуванні людей з якоїсь причини в зоні радіоактивного зараження вониповинні користуватися засобами індивідуального захисту шкіри та органів дихання.Перед входом в зону необхідно використовувати і радіозахисні засоби зіндивідуальної аптечки АІ-2; на відкритій місцевості, зараженій РР, забороняєтьсяприймати їжу, пити воду, палити, робити тривалі зупинки, привали тат. п.

Після виходу із зонизараження необхідно провести часткову, а при можливості і повну санітарнуобробку, а також часткову або повну дезактивацію (дегазацію), одягу івзуття та засобів індивідуального захисту з наступним дозиметричним контролем.Проведення цих заходів дозволить значно знизити кількістьрадіаційних уражень.

Рекомендації по режимахзахисту в зонах радіоактивного зараження

військовийзахисний радіоактивне зараження

Будуть залежати відконкретної обстановки (помірне, сильне, небезпечне або надзвичайно небезпечнезараження). Наприклад, в зоні помірного зараження (зона А) населення не повиннознаходитися на відкритій місцевості. Тривалість перебування у захиснихспорудах не повинна перевищувати кілька годин (до 6 год), після чогодозволяється перехід в звичайні приміщення. Перебування поза приміщеннями, на вулиці неповинен перевищувати 4 ч. Режими обмеження закінчуються через добу. Підприємстваі установи продовжують роботу у звичайному режимі.

Засоби індивідуальногозахисту органів дихання в цій зоні використовуються тільки в суху вітряну погодуі при русі по курній дорозі.

У зоні сильного зараження(Зона Б) необхідно перебувати в захисних спорудах протягом 1-3 діб,перехід в звичайні приміщення дозволяється тільки на 4-у добу, а час перебуванняпоза приміщеннями обмежується 3 - 4 год на добу.

Підприємства та установи,в тому числі і МС ГО, працюють по особливому режиму, встановленого штабом ЦО;роботи на відкритій місцевості припиняються на термін до кількох діб.

У зоні небезпечного зараження(Зона В) тривалість перебування людей в захисних спорудах становить 3добу і більше, перехід в звичайні приміщення дозволяється тільки на 5-у добу.

У зоні надзвичайнонебезпечного зараження (зона Г), де потужності дози випромінювання дуже високі...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Товары
Наверх Зворотнiй зв'язок