Організація лікувально-евакуаційного забезпечення населення при ліквідації наслідків нападу противника » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки
Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Военная кафедра » Організація лікувально-евакуаційного забезпечення населення при ліквідації наслідків нападу противника

Реферат Організація лікувально-евакуаційного забезпечення населення при ліквідації наслідків нападу противника

Категория: Военная кафедра

РЕФЕРАТ

на тему:

В«Організаціялікувально-евакуаційного забезпечення населення при ліквідації наслідківнападу противника В»


Зміст

Поняття про лікувально-евакуаційних заходах Етап медичної евакуації, визначення, завдання та схемарозгортання Медична реабілітація Медична сортування уражених - визначення, мета,види, сортувальні групи, організація роботи сортувальної бригади Медична евакуація - визначення, мета, принципиорганізації, способи, вимоги Основи управління силами і засобами МСГО у вогнищахураження (зараження) і на етапах евакуації
Поняттяпро лікувально-евакуаційних заходах

Одним з головнихзаходів складових медичне забезпечення є лікувально-евакуаційнізаходи.

Лікувально-евакуаційнізаходи -сукупність заходів по наданню медичної допомоги і лікування поранених іхворих в поєднанні з їх евакуацією (видалення із зони бойових дій, звогнищ масових втрат).

В основулікувально-евакуаційних заходів в МСГО покладена система 2-х етапноголікування уражених з евакуацією за призначенням.

Сутність цієї системиполягає впроведенні послідовних і спадкоємних лікувально-профілактичнихзаходів на етапах медичної евакуації з вивезенням уражених і хворих влікувальні установи заміської зони.

Принципилікувально-евакуаційних заходів:

1.Своєчасність в наданні медичної допомоги досягається:

- максимальнимнаближенням сил і засобів МСГО з вогнища масових санітарних втрат;

-чіткою організацієюрозшуку уражених і наданням їм першої медичної допомоги на місціпоразки,;

-найшвидшим виносом івивезенням уражених з вогнища, а також евакуацією з перших етапів медичноїевакуації в лікувальні установи заміської зони. З використанням усіх транспортнихзасобів. З метою надання завершальних видів медичної допомоги, лікування тареабілітації.

2. Наступність в наданні допомоги і лікуванніуражених досягається:

- дотриманням всімамедичними працівниками положень медичної доктрини (єдиних поглядів наетіологію, патогенез, клініку і лікування уражень воєнного часу);

- чіткому веденнімедичної документації, в якій відбивається час, місце, вид поразки івиконані медичні заходи.

3. Послідовність в проведенні лікувально-евакуаційнихзаходів забезпечується:

ефективної медичноїсортуванням, заснованої на використанні сучасної апаратури і техніки,дозволяє з мінімальними витратами об'єктивного і достовірно визначитихарактер, обсяг і черговість лікувально-евакуаційних заходів (особливо примасових санітарних втратах).

Етап медичної евакуації,визначення, завдання та схема розгортання

1. Під етапоммедичної евакуації розуміють сили і засоби медичної служби (МСГО, що збереглисязаклади охорони здоров'я, медичні формування військ ГО та ін)розгорнуті на шляхах евакуації та призначені для прийому, медичноїсортування уражених, надання їм медичної допомоги, лікування і підготовки доподальшої евакуації.

В якості першихетапів медичної евакуації (в 2-х етапної системі Лем) можуть бути медичні загониМСГО (ЗМУ), що збереглися на кордоні вогнища масових санітарних втратзаклади охорони здоров'я, медичні підрозділи (частини) військ ГО та ін

Перші етапамимедичної евакуації призначені для надання першої лікарської допомоги,невідкладних заходів кваліфікованої і підготовки постраждалих до евакуаціїна другі етапи.

Другими етапамимедичної евакуації служать лікувальні установи (головні, профільовані,багатопрофільні і інші лікарні) МСГО розгорнуті в складі Л.Е.Н. (Б.Б.) взаміській зоні.

На других етапахзавершується надання кваліфікованої медичної допомоги, виявляєтьсяспеціалізована, лікування та реабілітація.

2. Етапи медичної евакуації незалежновід особливостей, розгортають і обладнають ідентичні за призначеннямфункціональні підрозділи:

1.для прийомупостраждалих, їх реєстрації, сортування і розміщення;

2.для санітарноїобробки;

3.для тимчасовоїізоляції;

4.для наданнярізних видів допомоги (хірургія, терапія та ін);

5.для тимчасової іостаточної госпіталізації;

6.евакуаційну;

7.підрозділизабезпечення та обслуговування.

На кожному етапімедичної евакуації виявляється певний вид і обсяг медичної допомоги.З урахуванням цього етапи медичної евакуації укомплектовуються медичнимскладом (у т.ч. лікарями певної кваліфікації) і медичним майном.

Медична реабілітація

медичнаевакуація бойової поранений

Медичнареабілітація - цесукупність послідовних і спадкоємних лікувально-профілактичнихзаходів, гігієнічного навчання і виховання військовослужбовців, пропагандиздорового способу життя, спрямованих на відновлення здоров'я, працездатності,порушених або втрачених населенням у зв'язку з хворобою або травмою.Медична реабілітація проводиться в комплексі з психологічної, фізичної тапрофесійною реабілітацією.

Основнимипринципами організації медичної реабілітаціїпоранених і хворих є:

1.системність,

2.ефективність,

3.етапність,безперервність,

4.комплексність,

5.індивідуалізація,

6.спадкоємністьна основі послідовного і поступового розширення рухового режиму,фізичної активності та тренирующей терапії в поєднанні з необхіднимимедикаментозними та психологічними впливами.

Основнимиетапами медичної реабілітації є:госпітальний, амбулаторно-поліклінічний і санаторний.

Основнимизавданнями госпітального етапу медичної реабілітації є:

1.виробленнянайбільш раціональної програми реабілітаційних заходів із забезпеченням їїнаступності на амбулаторно-поліклінічному і санаторному етапах;

2.визначенняадекватного лікувально-рухового режиму;

3.розробкадієтичних рекомендацій;

4.попередження іусунення можливих ускладнень захворювань;

5.досягненнястійкої компенсації порушених функцій організму;

6.лікарськаекспертиза;

7.підготовкахворого до виписки;

8.розробкарекомендацій щодо подальшої реабілітації.

Основоюлікувально-реабілітаційних заходів є реабілітаційна програма,яка складається для кожного хворого на весь період лікування.

Реабілітаційнапрограма є індивідуальною і складається реабілітаційної комісієюлікарні (санаторію, поліклініки) у складі лікаря, начальникавідділення, фахівців з лікувальної фізкультури, функціональної діагностики,психотерапевта та інших необхідних фахівців. У ній визначаються основні ідопоміжні методи, а також строки відновного лікування, методиконтролю та оцінки ефективності реабілітаційних заходів.

Медична сортування уражених - визначення, мета,види, сортувальні групи, організація роботи сортувальної бригади

Медична сортування - це розподілуражених (хворих) на групи, виходячи з потреби в одноріднихлікувально-профілактичних та евакуаційних заходах залежно відмедичних показань і конкретних умов обстановки.

Вона є одним знайважливіших методів організації надання медичної допомоги ураженим (хворим)при масовому їх надходження і дозволяє найбільш ефективно використовуватинаявні на етапі медичної евакуації сили і засоби для успішноговиконання лікувально-евакуаційних заходів.

Мета сортування - забезпечити ураженимсвоєчасне надання медичної допомоги в оптимальному обсязі та раціональнуевакуацію.

Своєчасно наданадопомога - це допомога, яка рятує життя потерпілому і попереджаєрозвиток небезпечних ускладнень.

Медична сортуванняхарактеризується:

В·конкретністю,

В·наступністю,

В·безперервністю.

Елементи медичноїсортування повинні починатися безпосередньо в пунктах збору уражених,проводиться на етапі медичної евакуації та здійснюватися у всіх йогофункціональних п...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Товары
Наверх Зворотнiй зв'язок